XIX-wieczne meble z Łazienek Królewskich odnalezione

27-07-2017

Fot. KSP

Zespół siedmiu mebli, które od początku XIX w. stanowiły wyposażenie Łazienek Królewskich w Warszawie, został odnaleziony w Sopocie. 18 lipca 2017 r. odnaleźli je i zabezpieczyli przedstawiciele Wydziału Strat Wojennych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz z oficerami Wydziału Kryminalnego Komendy Stołecznej Policji.

Wśród zabezpieczonych obiektów znalazły się stolik z okrągłym blatem, komplet czterech krzeseł oraz dwa fotele. O ich pochodzeniu świadczą zachowane na obiektach znaki własnościowe Pałacu Łazienkowskiego z okresu panowania cara Aleksandra I. Najprawdopodobniej w czasie I wojny światowej meble podzieliły losy reszty zbiorów łazienkowskich i w wyniku rekwizycji zostały wywiezione do Moskwy.

W 1922 roku w rezultacie restytucji dzieł sztuki z Rosji, przeprowadzonej na podstawie traktatu ryskiego, powstały Państwowe Zbiory Sztuki administrujące kolekcją należącą do Skarbu Państwa RP, w tym i obiektami z Łazienek Królewskich. Na zabytkach widoczne są również oznakowania z okresu II RP, kiedy meble weszły w skład kolekcji Państwowych Zbiorów Sztuki i stanowiły ozdobę kilku warszawskich gmachów publicznych tj. Zamku Królewskiego, Senatu oraz Pałacu Rady Ministrów. Wojenne losy zabytków pozostają nieznane.

Obiekty te miały przede wszystkim charakter użytkowy. Z tego względu wartość artystyczna dzieł sztuki nie jest duża, jednakże ich walor historyczny jest nie do przecenienia.powrót