XVI Festiwal Szekspirowski 2012

24-07-2012
Festiwal, ma za zadanie zainteresowanie szerokiej publiczności sztuką teatralną w jej różnorodnych formach, imprezie towarzyszy scena alternatywna pod nazwą SzekspirOFF, gdzie prezentowane są również pozaszekspirowskie produkcje, koncerty, happeningi. Celem imprezy jest także rozwój profesjonalnej wiedzy dotyczącej nowych trendów w teatrze współczesnym wśród artystów, teoretyków i praktyków teatru z różnych krajów oraz wymiana opinii i informacji, która pozwoli wypracować nowe formy współpracy.
 

 powrót