Z najlepszymi życzeniami

05-12-2011

Święta są czasem, w którym pamiętamy o naszych bliskich, wysyłając życzenia na bogato zdobionych fartach pocztowych. Życzenia te płynące z głębi serca, szczere i serdeczne, "oprawione" w piękną kartę pocztową są miłym i sympatycznym wyrazem naszych uczuć, szacunku, pamięci, miłości i przyjaźni

Trochę historii...

(Pierwowzorem pocztówki była odkryta karta korespondencyjna o wymiarach 83 x 123 mm, która pojawiła się w drugiej połowie XIX wieku. (Było w niej miejsce na adres odbiorcy, krótką treść korespondencji oraz opłatę pocztową. Poczta Cesarstwa Austro - Węgier wprowadziła je do obiegu l.X .1869 roku, określając ściśle wymogi, jakie karta ta ma spełniać: ujednolicony znaczek, z podobizną Cesarza Franciszka Józefa I o wartości 2 krajcarów oraz napisy po niemiecku: Correspondez-Karte i węgiersku: Levelezesi. Od 1872 roku na terenie Królestwa Galicji i Lodomerii na kartkach zaczęto umieszczać napisy w języku polskim i rusińskim; rewers przeznaczony był na korespondencję.

Tego typu forma korespondencji stała się bardzo popularna i została przyjęta przez poczty innych państw oraz Światowy Związek, Pocztowy który dokonał jej normalizacji i zezwolił na międzynarodowy obieg. Karta okolicznościowa wysyłana była z okazji rocznic, imienin i świąt. Zawierała gotowe życzenia i była bogato ilustrowana.

Pocztówka swą nazwę zawdzięcza polskiemu pisarzowi Henrykowi Sienkiewiczowi, który w 1900 roku wygrał konkurs ogłoszony przez (Redakcję Słownika Języka Polskiego w Warszawie na nazwę karty korespondencyjnej.

Wraz z rozwojem popularności pocztówek, zmieniały się techniki ich wytwarzania: od tradycyjnych technik graficznych jak: litografia, staloryt, drzeworyt przez offset, światłodruk, autochromię do fotografii, która w końcu zdominowała metody produkcji pocztówek. Zmieniały się też ilustracje. Reprodukowano widoki miast, znanych budowli, krajobrazów, podobizny cesarzy, królów, znanych osób, czy dzieła malarskie. Pojawiały się nawiązania do folkloru regionalnego, wydarzeń historycznych i patriotycznych. Pocztówki bywały np. reklamą modnych kurortów. Bardzo popularne stały się kartki świąteczne, których różnorodność wzorów, kolorów, ilustracji zachwyca do dziś.

Produkcja i dystrybucja pocztówek zaczęła przynosić zyski; drukowano całe serie kart specjalnie znakowanych. Dlatego zastrzegano prawa autorskie informując: "przedruk, wzbroniony" i nakładając kary za nielegalne wydania.

Złote czasy kolorowej pocztówki trwały do I wojny światowej, w czasie której była wykorzystywana do celów propagandowych. Po wojnie pocztówka powraca na swoje miejsce, lecz jest już inna niż na przełomie wieków.

16 grudnia 2011
godz. 17 00

Dom Gotycki
Nowy Sącz, ul. Lwowska 3

Wystawa czynna do 5 lutego 2012powrót