Zakończenie Programu "Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego"

23-02-2018

fot. MKiDN

22 lutego br. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako pierwszy wśród Operatorów Programów norweskich i EOG w Polsce, otrzymało akceptację sprawozdania końcowego z realizacji Programu "Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego" z Biura Mechanizmów Finansowych w Brukseli. 

W ramach zakończonego Programu (II edycja Mechanizmów Finansowych EOG i Norweskich Mechanizmów Finansowych) dofinansowanie otrzymały 62 projekty z zakresu muzyki, tańca, sztuk plastycznych oraz wizualnych, edukacji kulturalnej i dziedzictwa kulturowego. Udało się zrealizować wiele inicjatyw lokalnych oraz wesprzeć renomowane wydarzenia artystyczne, które przyczyniły się m.in. do wzmocnienia międzynarodowej współpracy pomiędzy instytucjami z Polski, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Ze środków programu dofinansowano m.in. Festiwal Chopin i jego Europa, Festiwal Filmowy Off Camera, projekt "Oskar Hansen. Projekt badawczo - wystawienniczy poświęcony twórczości Hansena (...)" czy projekt "Jidisz far ale" czyli "Jidysz dla wszystkich". Promowanie wiedzy o kulturze i języku jidysz w Polsce i w Norwegii.

20 grudnia 2017 r. podpisano międzyrządowe umowy na wdrożenie środków europejskich w ramach III edycji Funduszy Norweskich i EOG. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpoczęło prace nad nowym programem "Kultura" w ramach którego zaplanowane zostało wsparcie w wysokości 88,23 mln euro, pochodzących ze środków EOG. Wsparcie zostanie przeznaczone na projekty infrastrukturalne, przede wszystkim z zakresu zachowania dziedzictwa kulturowego, jak również na partnerskie projekty dotyczące współpracy kulturalnej z instytucjami z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.powrót