Zakończenie roku szkolnego 2015/2016

23-06-2016

Warszawa, 24 czerwca 2016 r.

Drodzy Uczniowie,

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Nauczyciele, Pracownicy i Rodzice,

Szanowni Państwo!

 

Kończący się już rok szkolny 2015/2016 był czasem wytrwałej  i sumiennej pracy, uwieńczonej licznymi sukcesami uczniów na konkursach, przeglądach i przesłuchaniach. Zdobyte laury potwierdzają  zarówno talent wychowanków, jak i znakomite kompetencje pedagogów, a to, wraz ze sprawnym
i wydajnym systemem zarządzania szkolnictwem artystycznym, stanowi o wyjątkowej jakości polskiego modelu kształcenia artystycznego.

Każdy mijający rok szkolny dostarcza doświadczeń i refleksji, bez których nie udałoby się tworzyć coraz lepszych warunków dla spełnienia podstawowego celu edukacji artystycznej – profesjonalnego kształcenia zawodowych artystów.

Obserwacja wprowadzanych od 2014 r. zmian w szkolnictwie artystycznym wskazuje na konieczność weryfikacji przyjętych założeń, szczególnie w obszarach, które nie spotkały się z zainteresowaniem środowiska szkół artystycznych. Wsłuchując się w opinie uczniów, rodziców, nauczycieli i kadry kierowniczej, zdecydowaliśmy się na powrót do sprawdzonych uregulowań, z uwzględnieniem pozytywnego dorobku dotychczas wypracowanych rozwiązań, współczesnych realiów i wymagań rynku pracy. Projekt nowego rozporządzenia o planach nauczania należy zatem postrzegać jako konsensus – ujęcie w jednym akcie prawnym postulatów środowisk artystycznych, dotyczących zwłaszcza budowania nowoczesnego szkolnictwa artystycznego na klasycznym fundamencie.

System edukacji artystycznej zmierza w końcowym efekcie do wykształcenia zawodowego artysty w ściśle określonej dyscyplinie. Dlatego konieczne stało się podjęcie działań podkreślających wyjątkowy i elitarny charakter szkolnictwa artystycznego w Polsce. W wyniku dokonanych analiz i po przeprowadzeniu konsultacji środowiskowych, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął dalsze kompleksowe działania legislacyjne, m. in. w zakresie podstaw programowych kształcenia w zawodach artystycznych, kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół i placówek artystycznych, a także oceniania i klasyfikowania uczniów w szkołach i placówkach artystycznych. Proces zmian będzie przebiegał równolegle z podejmowanymi przez MKiDN działaniami na rzecz polepszenia infrastruktury szkolnictwa artystycznego.

Drodzy Uczniowie!

W kwietniu 2016 roku udało się po raz pierwszy zorganizować Konkurs Muzyczny Centrum Edukacji Artystycznej. Rywalizowali ze sobą najlepsi wiolonczeliści, kontrabasiści, trębacze, klarneciści, gitarzyści, organiści i kameraliści, potwierdzając wysoki poziom przygotowania. Serdecznie gratuluję wszystkim laureatom oraz ich nauczycielom. Ta nowa formuła konkursowych prezentacji uczniów klas instrumentalnych z całej Polski – atrakcyjniejsza i bardziej przyjazna dla młodzieży – sprawdziła się
w praktyce i będzie kontynuowana.

Szanowni Państwo!

Składam na ręce nauczycieli i dyrektorów szkół artystycznych serdeczne podziękowania za cierpliwą, codzienną pracę, wspomagającą młodzież w osiąganiu artystycznych umiejętności. Dziękuję rodzicom za codzienne wsparcie swoich dzieci i za zaufanie, jakim obdarzają ich pedagogów. Uczniom  gratuluję ukończenia kolejnego etapu nauki, równocześnie życząc wciąż wzrastającej radości z obcowania ze sztuką. Niech nadchodzący wolny czas stanie się źródłem nowych artystycznych inspiracji.

Wszystkim Państwu życzę udanych wakacji i dobrego wypoczynku.

Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Prof. dr hab. Piotr Gliński

List Wicepremiera,  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,prof. Piotra Glińskiego do społeczności szkół artystycznych.powrót