Zakończono remont parku na przedpolu Pałacu w Wilanowie

14-11-2012

Park znajdujący się na przedpolu Pałacu w Wilanowie został odnowiony. Prace kosztowały prawie 5 milionów zł, z czego ponad 4 mln pochodziły ze środków unijnych, a 600 tysięcy z bezpośredniej dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ceremonii otwarcia, która odbyła się 12. listopada br., wzięła udział Podsekretarz Stanu w MKiDN Małgorzata Omilanowska. 

W ramach remontu odnowiono alejki, które zastąpiły stare drogi asfaltowe, wymieniono roślinność w parku oraz przygotowano stoisko pełniące funkcję multimedialnej informacji muzealnej. Dodatkowo zainstalowano 70 nowoczesnych latarni, a cały teren odnowionego parku pokrywa nowoczesny monitoring. Na miejsce starych, schorowanych drzew posadzono 90 lip, odrestaurowano także mur otaczający teren parku oraz zabytkową kapliczkę. Rewitalizacją kierował zespół pod kierunkiem prof. Zbigniewa Myczkowskiego.

W ostatnich latach Muzeum w Wilanowie - dzięki pozyskanym przez MKiDN środkom europejskim - zostało przywrócone do  dawnej świetności. W lipcu 2009 r. minister Bogdan Zdrojewski i dyrektor muzeum Paweł Jaskanis podpisali umowę o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja i digitalizacja XVII-to wiecznego zespołu pałacowo-ogrodowego w Wilanowie " w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko . Projekt dofinansowano  kwotą 24,5 mln zł. W 2007 roku, w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Priorytet 3 „Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego”, podpisano umowy o wartości prawie 3 mln euro.

Pałac w Wilanowie to jedyna zachowana w Polsce królewska rezydencja o charakterze barokowym. Wzniesiony został w drugiej połowie XVII wieku dla króla Jana III Sobieskiego według projektu Augustyna Locciego. W tym miesiącu- w ramach akcji „Darmowy listopad”- można go zwiedzać bezpłatnie, podobnie jak Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Łazienki Królewskie oraz Zamek Królewski na Wawelu. Informacje o zajęciach edukacyjnych oraz godzinach otwarcia znajdują się  na stronach poszczególnych placówek: www.wilanow-palac.art.pl, www.zamek-krolewski.pl, www.lazienki-krolewskie.pl, www.wawel.krakow.plpowrót