Zakończył się Regionalny Kongres Kultury w Łodzi

31-10-2011

W sobotę, zakończył się Regionalny Kongres Kultury w Łodzi, którego głównym wyzwaniem było odświeżenie postrzegania kultury i jej społecznego oddziaływania. W łódzkim kongresie wzięła udział Monika Smoleń, wiceminister kultury.

Przez trzy dni debatowano o kulturze jako jednym z filarów rozwoju społecznego i gospodarczego Łodzi i regionu. W ramach spotkań plenarnych, w których wzięli udział przedstawiciele instytucji kultury, dziennikarze, przedstawiciele NGO, omawiano praktyki kulturowe Polaków, funkcje polityki kulturalnej państwa oraz rozwój przemysłów kreatywnych. Dyskutowano również o „Prawach do miasta”, czyli swobodnym dostępie mieszkańców do dóbr publicznych takich jak woda, zieleń, służba zdrowia, przestrzeń publiczna, komunikacja miejska czy kultura.

Podczas  Kongresu zainteresowani podpisywali „Łódzki Manifest Kreatywny”, w którym deklarowani stworzenie w Łodzi i Regionie warunków dla rozwoju kreatywności, kultury i przemysłów kreatywnych.

W sobotę popołudniu organizatorzy dokonali podsumowania Kongresu. Dyrektor NCK Krzysztof Dudek zaproponował zmianę jego nazwy na „Kongres Ludzi, Którym Zależy”. Podstawowe wnioski z Kongresu, zdaniem dyrektora NCK, to konieczność zwiększenia rangi edukacji kulturalnej i profesjonalizacji ludzi, zajmujących się kulturą w instytucjach, urzędach, organizacjach pozarządowych. 

Wypracowane podczas Kongresu wnioski będą stanowić punkt odniesienia dla przygotowywanego przez Urząd Marszałkowski Programu Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz dla Strategii Rozwoju Kultury dla Łodzi, której opracowanie planuje Urząd Miasta Łodzi.

Łódzki Kongres przebiegał pod Patronatem Honorowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.powrót