Zakończyła się 40. Sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO

28-10-2016

W kontynuacji 40. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO 24-26 października br. w Paryżu uczestniczyła podsekretarz stanu w MKiDN Magdalena Gawin. Celem sesji było dokończenie obrad Komitetu, które w lipcu tego roku, odbywały się w Stambule. Podczas lipcowych obrad przyjęto ważną dla naszego kraju decyzję o powierzeniu Polsce organizacji 41. Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO.

 

41. Sesja odbędzie  się w dniach 2-12 lipca 2017 r. Krakowie, przewodniczyć jej będzie prof. Jacek Purchla, przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Organizacja sesji jest bardzo prestiżowym wyróżnieniem i okazją do promocji Polski, Krakowa oraz polskiego dorobku w sferze kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.

Zagadnienia poruszane podczas paryskiego spotkania dotyczyły m.in. stanu zachowania dóbr światowego dziedzictwa, a także podsumowania pracy grup roboczych pracujących nad budżetem oraz zmianami w Wytycznych operacyjnych do realizacji Konwencji światowego dziedzictwa.

Podczas sesji oficjalnie przyjęte zostały Deklaracje Wyjątkowej Uniwersalnej Wartości dla kolejnych ośmiu polskich miejsc światowego dziedzictwa UNESCO: Auschwitz Birkenau, niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady (1940-1945), Kalwarii Zebrzydowskiej: manierystycznego zespołu architektoniczno-krajobrazowego oraz parku pielgrzymkowego, Zamku krzyżackiego w Malborku, Historycznego centrum Krakowa, Kościołów Pokoju w Jaworze i Świdnicy, Miasta średniowiecznego w Toruniu, Starego miasta w Zamościu oraz Kościołów drewnianych południowej Małopolski. Jest to duży sukces Polski jako Państwa-Strony Konwencji, gdyż od chwili przyjęcia tej decyzji wszystkie polskie miejsca światowego dziedzictwa UNESCO posiadają te ważne dokumenty, stanowiące podstawę ich ochrony i zarządzania.

Polska jako Państwo-Strona Konwencji światowego dziedzictwa od 2013 r. aktywnie uczestniczy w realizacji jej postanowień na arenie międzynarodowej, będąc jednym z 21 państw zasiadających w Komitecie Światowego Dziedzictwa (spośród 191 państw, które ratyfikowały Konwencję). Sprawowanie mandatu w Komitecie to zaszczyt i ogromna odpowiedzialność za dziedzictwo i jego ochronę oraz za przyszłość Konwencji będącej najbardziej rozpoznawalną marką UNESCO. Uczestnictwo w pracach Komitetu daje też możliwość prezentacji Polski oraz jej dziedzictwa na arenie międzynarodowej.

 powrót