Zakończyła się II Konwencja Muzyki Polskiej

14-05-2014

II Konwencja Muzyki Polskiej  fot. Marta Ankiersztejn
II Konwencja Muzyki Polskiej fot. Marta Ankiersztejn

II Konwencja Muzyki Polskiej  fot. Marta Ankiersztejn
II Konwencja Muzyki Polskiej fot. Marta Ankiersztejn

II Konwencja Muzyki Polskiej  fot. Marta Ankiersztejn
II Konwencja Muzyki Polskiej fot. Marta Ankiersztejn

 

II Konwencja Muzyki Polskiej odbyła się w dniach 12-14 maja 2014 w Bibliotece Narodowej w Warszawie. W ogólnopolskim spotkaniu środowiska muzycznego wzięło udział prawie 400 uczestników. Otwarcia Konwencji dokonała Małgorzata Omilanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Celem Konwencji była dyskusja na temat różnych dziedzin muzyki i infrastruktury polskiej kultury muzycznej, postawienie diagnozy, a także formułowanie strategii zmian. Centralnym punktem była prezentacja „Raportu o stanie tradycyjnej kultury muzycznej” przygotowanego przez zespół autorów pod redakcją Weroniki Grozdew-Kołacińskiej z okazji Roku Kolberga 2014.

Każdy z zarejestrowanych uczestników Konwencji otrzymał komplet materiałów wraz z egzemplarzem Raportu. Dokument jest dostępny do pobrania jako plik pdf w zakładce materiały na stronie Instytutu Muzyki i Tańca.

Drugiego dnia odbyło się 20 paneli dyskusyjnych poświęconych zagadnieniom dotyczącym różnych obszarów muzyki (szczegółowy program). Prowadzili je moderatorzy, którzy przygotowywali wypowiedzi wstępne, a następnie animowali dyskusje.

Podczas debaty plenarnej trzeciego dnia moderatorzy przedstawili wnioski i postulaty sformułowane przez uczestników poszczególnych paneli. Materiały z Konwencji będą dostępne do pobrania ze strony  www.konwencjamuzyki.pl. Na zakończenie obrad odbyła się dyskusja plenarna z udziałem uczestników Konwencji.

Pierwszy i trzeci dzień obrad transmitowany był na żywo w Internecie. Zapis audio-video udostępniony zostanie na kanale YouTube IMITpolska.

Organizatorem Konwencji był Instytut Muzyki i Tańca we współpracy ze Związkiem Kompozytorów Polskich, Polską Radą Muzyczną i Otwartym Forum Muzyki Polskiej.powrót