Zakończyła się renowacja klasztoru powizytkowskiego w Lublinie

15-07-2013

Uroczystość otwarcia klasztoru powizytkowskiego w Lublinie po renowacji odbędzie się 19 lipca (piątek). Inwestycja uzyskała ponad 15 mln zł unijnego dofinansowania na mocy umowy podpisanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego w sierpniu 2009 r.

Klasztor powizytkowski w Lublinie Fot. UM w LublinieKlasztor powizytkowski w Lublinie Fot. UM w Lublinie

Klasztor powizytkowski w Lublinie Fot. UM w LublinieKlasztor powizytkowski w Lublinie Fot. UM w Lublinie

Klasztor powizytkowski w Lublinie Fot. UM w LublinieKlasztor powizytkowski w Lublinie przed remontem. Fot. UM w Lublinie

Klasztor powizytkowski w Lublinie. Fot. UM w LublinieKlasztor powizytkowski w Lublinie. Fot. UM w Lublinie

Klasztor powizytkowski zlokalizowany jest w ścisłym centrum Lublina, w obszarze zabytkowego zespołu architektoniczno-urbanistycznego, objętego ochroną konserwatorską. Budynek poklasztorny pochodzący z początku XVIII wieku, który utracił pierwotną funkcję jeszcze w XIX wieku, był wielokrotnie przekształcany. Od 2003 roku jego znaczna część nie nadawała się do użytkowania ze względu na nadmierną eksploatację. Projekt renowacji stanowi punkt wyjścia do rozszerzenia profilu działalności Centrum Kultury.

Główną ideą projektu była renowacja zabytkowego budynku wraz z rekompozycją dawnego ogrodu przyklasztornego oraz strefy wejściowej z zabytkową kapliczką. Prace renowacyjne polegały na przywróceniu historycznych walorów przestrzennych obiektu, zapewnieniu trwałości technicznej jego struktury oraz wyposażeniu go w instalacje i urządzenia wynikające z adaptacji dla potrzeb instytucji kulturalnych. Wzmocniono fundamenty i strukturę budynku oraz odtworzono tradycyjny układ komunikacyjny wokół wirydarzy i układu przestrzennego wnętrz. Zlikwidowano podziały wtórne i odtworzono dawną bryłę kościoła z wykorzystaniem wnętrza jako głównej sali teatralnej. Wymienione zostały też konstrukcja i poszycie dachu – z przywróceniem dawnego kształtu oraz adaptacją poddaszy. 

Wartość projektu Renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie wynosi 38, 4 mln zł, w tym dofinansowanie z UE- 15, 2 mln zł.

W ramach XI Priorytetu "Kultura i dziedzictwo kulturowe" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, którego operatorem jest MKiDN, podpisano 79 umów. Wartość całkowita projektów to ponad 3,77 mld zł, a kwota dofinansowania - przeszło 2,19 mld zł.

W całej Polsce do tej pory oddano do użytku 31 nowych lub wyremontowanych obiektów, ostatnio - Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu, Europejskie Centrum Numizmatyki Polskiej w Krakowie, Szkołę Muzyczną w Sosnowcu, odnowioną elewację Zamku Królewskiego w Warszawie, Europejskie Centrum Muzyki w Lusławicach oraz dziedziniec na Wawelu.  Wcześniej- m.in. nowy budynek Zespołu Szkół Plastycznych w Częstochowie, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, Operę i Filharmonię Podlaską, Filharmonię Świętokrzyską, Amfiteatr Tysiąclecia w Opolu, Operę Leśną w Sopocie, Państwową Wyższą Szkołę Teatralną we Wrocławiu, Galicyjski Rynek w Sanoku i Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Wykaz wszystkich projektów znajduje się na stronie: www.poiis.mkidn.gov.pl.powrót