Zamek w Sztumie oddziałem Muzeum Zamkowego w Malborku

07-01-2018

Uroczystości związane z przekazaniem sztumskiego zamku na rzecz Muzeum Zamkowego w Malborku odbyły się 7 stycznia 2018 roku. Z Placu Wolności przy Centrum Kultury Chrześcijańskiej, w kierunku zamku wyruszyła parada, a na dziedzińcu zamku odbyła się inscenizacja historyczna.

21 grudnia 2017 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokonując zmiany statutu Muzeum Zamkowego w Malborku, utworzył jego odział pod nazwą „Zamek w Sztumie”. W listopadzie 2017 r. gmina Sztum przekazała w formie darowizny nieruchomości wchodzące w skład Zamku na rzecz Muzeum Zamkowego w Malborku.

„Spotykamy się w chwili ważnej nie tylko dla wszystkich mieszkańców Sztumu i okolicznych miejscowości, ale również szerokiego grona pasjonatów niezwykle interesującej historii średniowiecza na ziemiach polskich.  Częścią tej historii jest właśnie sztumski zamek, którego początki sięgają XIV wieku, a według niektórych historyków, czasów jeszcze wcześniejszych” – powiedział minister Sellin podczas uroczystości.

Zespół Zamkowy w Sztumie wpisany jest do rejestru zabytków województwa pomorskiego i podlega ścisłej ochronie prawnej. Zamek murowany zbudowano w latach 1326-1335. Ze względu na swoje położenie stał się miejscem wypoczynku dostojników krzyżackich, z wielkim mistrzem na czele, oraz miejscem, gdzie zatrzymywały się poselstwa zmierzające do i z Malborka.

„Główna linia działalności Muzeum związana będzie z Ziemią Sztumską i Powiślem od czasów średniowiecza do współczesności. W szczególności wyeksponowane zostaną tematy takie jak: Sztum, jako rezydencja wielkich mistrzów, wojna trzynastoletnia, wojny polsko-szwedzkie, plebiscyt roku 1920 i działalność Polaków na terenie Powiśla, opozycja antykomunistyczna i niepodległościowa na Powiślu po 1945 r., budowa polskiej administracji po II wojnie światowej i dzieje regionu do dziś” – dodał wiceminister.powrót