Zaproszenie do II etapu konkursu o tytuł „Europejskiej Stolicy Kultury 2016”

17-12-2010

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprasza 5 polskich miast: Gdańsk, Katowice, Lublin, Warszawę oraz Wrocław do etapu selekcji końcowej konkursu o tytuł „Europejskiej Stolicy Kultury 2016”.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego działając na mocy Decyzji nr 1622/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. ustanawiającej działanie Wspólnoty na rzecz obchodów „Europejskiej Stolicy Kultury” w latach 2007-2019 (zwanej dalej Decyzją) oraz w myśl Uchwały nr 172/2009 Rady Ministrów z dnia 2 października 2009 r. w sprawie koordynacji udziału Rzeczypospolitej Polskiej w działaniu Wspólnoty na rzecz obchodów „Europejskiej Stolicy Kultury”, a także na podstawie raportu Komisji Selekcyjnej z etapu selekcji wstępnej konkursu o tytuł „Europejskiej Stolicy Kultury 2016” z dnia 15 listopada 2010 r. zaprasza 5 polskich miast: Gdańsk, Katowice, Lublin, Warszawę oraz Wrocław do etapu selekcji końcowej konkursu o tytuł „Europejskiej Stolicy Kultury 2016”.powrót