Zapytania ofertowe 2015

Informacje o zapytaniach ofertowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zapytanie ofertowe

03-11-2015

W związku z zapotrzebowaniem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako Operatora Programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego MF EOG i NMF na lata 2009-2014, na dostawę książek i filmów zwracam się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku.
 
Uprzejmie proszę o odpowiedź do dnia 5 listopada br. do godz. 15.00

Przesłana oferta powinna zawierać kwotę netto i brutto całości usługi oraz powinna obejmować całość usługi, tj.:

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie stanowiła w 100% cena brutto oferowanej usługi.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, uprzejmie proszę o kontakt z:

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranym Wykonawcą.

Złożenie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytania nie stanowi oferty zakupu w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Otrzymanie przez Zamawiającego oferty nie jest równorzędne ze złożeniem przez niego zamówienia i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony Oferenta do zawarcia umowy.

Przedmiot zamówieniapowrót