Zapytanie ofertowe

03-08-2016

Zaproszenie do składania wstępnych ofert na dostawę artykułów biurowych.

W związku z treścią art. 44 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, kierując się regułą poszukiwania wykonawców na zasadach konkurencyjnych, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego serdecznie zapraszamy do składania wstępnych ofert dotyczących dostawy fabrycznie nowych artykułów biurowych. Wykazem artykułów biurowych jest Formularz ofertowy – zał.
nr 1.

W przypadku wyrażenia przez Państwa firmę zainteresowania zawarciem umowy na zasadach i w zakresie wymaganym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (załącznik nr 2) prosimy o złożenie pisemnej oferty – według załącznika nr 1.

Odpowiedź (skan formularza ofertowego) należy przesłać na adres e-mail: mstrzepek@mkidn.gov.pl do dnia 10.08.2016 r.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie stanowiła w 100% cena brutto oferowanej dostawy.

Niniejszym postępowanie nie jest postępowaniem przetargowym (w myśl przepisów ustawy PZP), a oferty zebrane podczas niego nie wypełniają znamion umowy
w rozumieniu KC.

Wydatek finansowany przez Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności oraz budżet państwa w ramach pomocy technicznej PO IiŚ.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wzór przykładowej umowypowrót