Zaufanie, dobro wspólne, dialog obywatelski- czy jesteśmy na to gotowi?

05-05-2011

10 maja br. o godz. 10.00 w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie odbędzie się konferencja prasowa dotycząca - trwających do 31 maja - konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego. W jej trakcie zostanie zaprezentowany portal stworzony specjalnie na potrzeby konsultacji. Gospodarzem spotkania będzie minister kultury Bogdan Zdrojewski.

Wśród zaproszonych prelegentów są: Michał Boni - Minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Jolanta Fedak - Minister Pracy i Polityki Społecznej, Katarzyna Hall - Minister Edukacji Narodowej i Monika Smoleń - Podsekretarz Stanu w MKiDN.

Kapitał społeczny jest jednym z najistotniejszych czynników wpływających na społeczno – ekonomiczny rozwój kraju, tymczasem -wg European Social Survey - Polska plasuje się na jednej z najniższych w Europie pozycji pod względem zaufania społecznego. Niespełna 11% Polaków powyżej 18. roku życia deklaruje, że ufa innym ludziom. Od krajów skandynawskich, gdzie zaufanie sięga 64,3% w Norwegii i 62,5% w Szwecji, Polskę dzieli przepaść.

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego powstała w odpowiedzi na jedno z kluczowych wyzwań rozwojowych, zidentyfikowanych w Raporcie „Polska 2030” (przygotowanym przez Zespół Doradców Strategicznych Premiera RP), jakim jest wzrost kapitału społecznego Polski. W dokumencie tym kapitał społeczny rozumiany jest jako, wynikająca z zaufania oraz obowiązujących norm i wzorów postępowania, zdolność do mobilizacji i łączenia zasobów, która sprzyja kreatywności oraz wzmacnia wolę współpracy i porozumienia w osiąganiu wspólnych celów.

SRKS obejmuje 4 obszary: „Postawy i kompetencje społeczne”, „Współdziałanie i partycypacja społeczna”, „Komunikacja społeczna” oraz „Kultura i kreatywność”. Koordynatorem Strategii, będącej dokumentem międzyresortowym, jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rozpoczęte konsultacje społeczne nie ograniczają się tylko do przedstawienia założeń Strategii. Przede wszystkim mają na celu stworzenie płaszczyzny partycypacji społecznej dla różnych środowisk, w tym przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, partnerów społecznych i gospodarczych oraz osób indywidualnych. Zebrane w ramach konsultacji opinie, stanowiska i propozycje będą poddane wnikliwej analizie, a następnie opublikowane po zakończeniu procesu konsultacji.

Projekt pełnego dokumentu SRKS wraz z formularzem do zamieszczania komentarzy dostępny jest na stronie http://ks.mkidn.gov.pl. Konferencja odbędzie się 10 maja w CSW, ul. Jazdów 2, W-wa. Rejestracja uczestników od godz. 9.30powrót

Warto przeczytać