Zbiory paryskiej Kultury będą zinwentaryzowane

26-11-2008

26 listopada Podsekretarz Stanu Tomasz Merta wziął udział w uroczystości podpisania listu intencyjnego w sprawie inwentaryzacji i konserwacji spuścizny Instytutu Literackiego "Kultura" w Maisons-Laffitte. Sygnatariuszami listu są dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych Sławomir Radoń oraz Henryk Giedroyć, prezydent Stowarzyszenia Instytutu Literackiego "Kultura". Biblioteka Narodowa oraz Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych przeprowadzą pełną inwentaryzację i konserwację bezcennej spuścizny Instytutu Literackiego „Kultura” w Maisons-Laffitte. Katalog zbiorów Instytutu będzie dostępny także w Internecie.

W ramach projektu sporządzony zostanie Inwentarz Archiwum Instytutu Literackiego „Kultura” zawierający pełną informację o zbiorach Instytutu oraz zapewnione zostaną właściwe warunki ich przechowywania, ochrony konserwatorskiej i udostępniania, także za pośrednictwem specjalnie stworzonej bazy komputerowej. W Archiwum znajdują się źródła dokumentujące działalność Instytutu oraz życie polskiej emigracji politycznej w okresie powojennym. Wśród z nich znajdują się akta Jerzego Giedroycia, fragmenty spuścizny po Witoldzie Gombrowiczu, Konstantym Jeleńskim, Juliuszu Mieroszewskim, Jerzym Stempowskim, zbiór fotografii II Korpusu PSZ na Zachodzie, dokumentacja fotograficzna, audiowizualna i dźwiękowa.powrót