Zespół „Mazowsze” współprowadzony przez Ministra Kultury

29-05-2017

fot. Danuta Matloch

fot. Danuta Matloch

fot. Danuta Matloch

fot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Zespół Mazowszefot. Jan Drzewiecki

Na zdjęciu: Zespół Mazowsze podczas występufot. Jan Drzewiecki

Na zdjęciu: Zespół Mazowszefot. Jan Drzewiecki

Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie będzie prowadzony jako wspólna instytucja kultury przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Samorząd Województwa Mazowieckiego. Uroczyste podpisanie umowy odbyło się 29 maja 2017 roku w Otrębusach z udziałem wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego.

Minister Kultury zdecydował o współprowadzeniu tej ważnej i zasłużonej instytucji przez wzgląd na długą historię i bogatą tradycję Zespołu, a także rolę, jaką „Mazowsze” pełni dla kultury narodowej w kraju i za granicą. Umożliwi to pełne wykorzystanie potencjału artystycznego, zapewni stabilny rozwój oraz istotnie przyczyni się do zwiększenia możliwości twórczych „Mazowsza”.

Jak powiedział minister Gliński, to porozumienie wpisuje się w rozpoczęte w tym roku działania resortu.

"Zdecydowaliśmy się po analizie sytuacji w różnych instytucjach kultury w Polsce, że ministerstwo powinno wspomóc niektóre instytucje, które są instytucjami ważnymi dla polskiej kultury, a jednocześnie wymagają dofinansowania i mają znaczenie nie tylko regionalne, ale także ogólnopolskie, a nawet światowe. W tym celu wybraliśmy 10 takich instytucji w całej Polsce w tym zespół +Mazowsze+ (...) To są takie perły polskiej kultury, które wymagają wsparcia. (...) Polska powinna być odpowiedzialna za swoje perły kulturalne, +Mazowsze+ jest taką perłą i z wielką przyjemnością - myślę, że obustronną - podpisaliśmy ten akt wsparcia dla funkcjonowania +Mazowsza+" - podkreślił minister kultury.

Zgodnie z umową, podpisaną w obecności dyrektora zespołu Jacka Bonieckiego, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zobowiązuje się corocznie przekazywać 3,2 mln zł w formie dotacji podmiotowej przeznaczonej na prowadzenie bieżącej działalności, a samorząd Mazowsza utrzymuje dotację podmiotową dla zespołu w wysokości nie mniejszej niż ok. 16,1 mln zł.

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i będzie obowiązywać do końca 2019 r. „Mazowsze” pozostanie w rejestrze instytucji kultury prowadzonych przez samorząd województwa mazowieckiego.

Oficjalnie "Mazowsze" powołał do życia dekret Ministerstwa Kultury i Sztuki 8 listopada 1948 roku, polecający Tadeuszowi Sygietyńskiemu zorganizowanie zespołu ludowego, którego zadaniem miała być troska o tradycyjny repertuar ludowy, oparty na pieśniach, przyśpiewkach i tańcach wsi mazowieckiej i regionalnej tradycji artystycznej. Przez 50 lat jego organizatorem było Ministerstwo Kultury i Sztuki, później Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a od 1999 r. te role przejął samorząd województwa mazowieckiego. Koncerty zespołu to zawsze wielkie widowisko artystyczne, łączące w sobie taniec, śpiew i muzykę - co stanowi spójną prezentację kultury narodowej oraz ludowej z różnych regionów naszego kraju. To wszystko sprawia, że twórczość zespołu rozpoznawalna jest nie tylko w kraju, ale i zagranicą. Obecnie dyrektorem naczelnym zespołu jest Jacek Boniecki.powrót