Zespół pałacowo - ogrodowy w Wilanowie zrewitalizowany

14-10-2011

W Muzeum w Wilanowie dzięki pozyskanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego środkom europejskim przywrócono do świetności elewacje, ogrody i parki. Minister kultury Bogdan Zdrojewski w czasie piątkowego briefingu podsumował wieloletni projekt rewitalizacji i digitalizacji barokowej perły mazowieckich rezydencji królewskich. Prace restauratorskie na przestrzeni lat 2005 – 2011 pochłonęły w sumie ok. 80 mln zł. Duża część tych środków pozyskana została dzięki wsparciu MKiDN.

Podsumowanie wieloletniego projektu rewitalizacji i digitalizacji zespołu pałacowo - ogrodowego w Wilanowie (fot. Danuta Matloch)
Podsumowanie wieloletniego projektu rewitalizacji i digitalizacji zespołu pałacowo - ogrodowego w Wilanowie (fot. Danuta Matloch)

W lipcu 2009 r. minister kultury Bogdan Zdrojewski i dyrektor muzeum Paweł Jaskanis podpisali umowę o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja i digitalizacja XVII-to wiecznego zespołu pałacowo-ogrodowego w Wilanowie " w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponad regionalnym, Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe.  Projekt dofinansowano w kwocie 24,5 mln zł. Wcześniej, w 2007 roku, w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Priorytet 3 „Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego”, podpisano umowy o wartości prawie 3 mln euro.

Podsumowanie wieloletniego projektu rewitalizacji i digitalizacji zespołu pałacowo - ogrodowego w Wilanowie (fot. Danuta Matloch)
Podsumowanie wieloletniego projektu rewitalizacji i digitalizacji zespołu pałacowo - ogrodowego w Wilanowie (fot. Danuta Matloch)

W ramach projektu archeolodzy przebadali tereny rezydencji wilanowskiej. Było to niezbędne dla uzupełnienia i podsumowania wiedzy o Pałacu i historii terenu na którym powstał.

Dzięki pozyskanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego środkom odnowiono 9993 mkw. elewacji. Fasada pałacu zyskała odcień ciepłej, intensywnej żółci, ze sztukateriami w kolorze złota i głębokiej czerwieni.

Wykonano kompleksowe i całościowe prace rewitalizacyjne czterech zabytkowych ogrodów - wschodniego (taras górny), północnego, różanego i Parku przy Oranżerii. Rewitalizacja objęła obszar 30 tys. m. kw. Prace polegały m. in. na ukształtowaniu terenu, wytyczeniu i budowie alejek spacerowych, remoncie i konserwacji fontann.

Ogrodnicy posadzili tysiące nowych roślin wieloletnich, w tym 260 drzew i 1700 krzewów oraz drzew żywopłotowych. Park wzbogacił się również o nowy, szklany pawilon rzeźby, w którym znalazły się dzieła dotąd przechowywane w magazynach.

Odnowiono również królewskie apartamenty i znajdujące się w nich meble, freski i obrazy, w tym 6 prywatnych komnat króla Jana III Sobieskiego, dotychczas nieudostępnianych w związku z ich fatalnym stanem technicznym.

Środki europejskie umożliwiły również przeprowadzenie projektów związanych z digitalizacją dziedzictwa Pałacu Wilanowskiego. Rozbudowano wortal Wirtualnego Muzeum – Historyczna Rezydencja Królewska, który teraz oferuje 20 multimedialnych kursów e-learningowych, 12 filmów dokumentalnych o historii i mieszkańcach Pałacu oraz prezentacje, które przybliżają zagadnienia historii, archeologii i konserwacji. Z wykorzystaniem techniki 3D zdigitalizowano wybraną kolekcję zbiorów wilanowskich, a także utworzono „Pracownię 3D”.

Poprzednia rewaloryzacja parku została przeprowadzona w latach 50. i 60. XX wieku.

Podsumowanie wieloletniego projektu rewitalizacji i digitalizacji zespołu pałacowo - ogrodowego w Wilanowie (fot. Danuta Matloch)
Podsumowanie wieloletniego projektu rewitalizacji i digitalizacji zespołu pałacowo - ogrodowego w Wilanowie (fot. Danuta Matloch)

Pałac w Wilanowie to jedyna zachowana w Polsce królewska rezydencja o charakterze barokowym. Wzniesiony został w drugiej połowie XVII wieku dla króla Jana III Sobieskiego według projektu Augustyna Locciego.powrót