Zespół pałacowo-ogrodowy w Wilanowie zrewitalizowany

23-09-2013

Konferencją prasową, połączoną z uroczystym otwarciem po rewitalizacji ogrodów Pałacu w Wilanowie, oficjalnie zakończono realizację projektu, dofinansowanego w ramach XI priorytetu POIiŚ, z którego ministerstwo kultury przekazało 18,3 mln zł, jako instytucja pośrednicząca. W konferencji 23 września uczestniczyli: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski, Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska i Paweł Jaskanis- dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie.

Uroczyste otwarcie po rewitalizacji ogrodów Pałacu w Wilanowie
Uroczyste otwarcie po rewitalizacji ogrodów Pałacu w Wilanowie. fot.: Danuta Matloch

Uroczyste otwarcie po rewitalizacji ogrodów Pałacu w Wilanowie
Uroczyste otwarcie po rewitalizacji ogrodów Pałacu w Wilanowie. fot.: Danuta Matloch

Uroczyste otwarcie po rewitalizacji ogrodów Pałacu w Wilanowie
Uroczyste otwarcie po rewitalizacji ogrodów Pałacu w Wilanowie. fot.: Danuta Matloch

Muzeum Pałac w Wilanowie
Muzeum Pałac w Wilanowie

Muzeum Pałac w Wilanowie
Muzeum Pałac w Wilanowie

Muzeum Pałac w Wilanowie
Muzeum Pałac w Wilanowie

Muzeum Pałac w Wilanowie
Muzeum Pałac w Wilanowie

 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest najlepszym partnerem dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, a współpraca obu resortów od wielu lat układa się wzorcowo - stwierdziła Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska. Inwestowanie w kulturę ma wymierne, pozytywne skutki dla naszej gospodarki. Dzięki efektywnemu wydatkowaniu środków finansowych przez ministerstwo kultury i realizacji wielu różnorodnych projektów możliwe było przekonanie Komisji Europejskiej do uwzględnienia kultury w nowej perspektywie finansowej- podkreśliła.

Minister Zdrojewski podziękował Minister Elżbiecie Bieńkowskiej za cierpliwość, gdyż w przypadku realizacji projektów w sferze kultury, gdzie mamy do czynienia z inwestycjami niepowtarzalnymi, każdorazowo potrzebne jest poszukiwanie optymalnych rozwiązań.

Pół miliarda euro w latach 2007-2013 i kolejne pół miliarda euro w nowej perspektywie finansowej na inwestycje w sferze kultury to sukces, który jest efektem bardzo intensywnej pracy. Dzięki wysiłkowi beneficjentów i sprawnemu zarządzaniu możliwa jest partycypacja ministerstwa kultury w krajowej rezerwie wykonania w kraju i w kolejnych unijnych środkach na kulturę w nowej perspektywie budżetowej 2014-2020.” podkreślił Minister Bogdan Zdrojewski.

Minister zwrócił również uwagę, że każda inwestycja - realizowana ze środków UE - musi być też atrakcyjna dla publiczności i przystosowana do potrzeb zwiedzających. Jego zdaniem Wilanów jest świetnym przykładem tego typu placówki. Mówił, że dzięki prowadzonym tam od lat poszczególnych etapów remontów, rewitalizacji i digitalizacji zbiorów, placówka cieszy się coraz większym zainteresowaniem. 

W tym roku Wilanów odnotuje rekord frekwencyjny - ponad 2 miliony gości. Jeszcze pięć lat temu był to 1 milion i 400 tysięcy osób zwiedzających. Ten wzrost pokazuje jak potrzebne były przeprowadzone inwestycje - tłumaczył Zdrojewski.

W ramach projektu pn. „Rewitalizacja i digitalizacja XVII-to wiecznego zespołu pałacowo-ogrodowego w Wilanowie - etap III", o wartości całkowitej 25,1 mln zł przeprowadzono kompleksowe prace rewitalizacyjne czterech zabytkowych ogrodów i konserwację elementów architektury ogrodowej oraz prace konserwatorsko-restauratorskie w obszarze sześciu prywatnych apartamentów Króla Jana III Sobieskiego. Ponadto gruntownie zabezpieczono obiekt oraz przeprowadzono na szeroką skalę badania archeologiczne terenów rezydencji wilanowskiej. Utworzono również „pracownię 3D” oraz  przeprowadzono digitalizację najwartościowszych obiektów wyposażenia. Dzięki przedsięwzięciu rozbudowano internetowe „wirtualne muzeum”, prezentujące informacje o dziejach Pałacu i najcenniejszych dziełach ze zbiorów muzeum.

To już drugi projekt, realizowany w wilanowskim pałacu, dzięki funduszom europejskim przekazanym przez MKiDN. Poprzednie zadanie pn. „Renowacja królewskiego zespołu pałacowo - ogrodowego w Wilanowie - etap II" zostało sfinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Koszt projektu wyniósł ponad 17 mln zł (4,5 mln euro) przy dofinansowaniu 3,5 mln euro. Przeprowadzono wówczas szereg prac konserwatorskich oraz modernizacyjnych m.in.: zwiększono powierzchnię ekspozycyjną muzeum poprzez wybudowano na tyłach stajni królewskiej nowy pawilon dla stałej ekspozycji i ochrony rzeźb attykowych.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wspiera Muzeum Pałac w Wilanowie dotacjami pochodzącymi również z budżetu. Na przestrzeni ostatnich lat przekazano przeszło 4,7 mln zł na prace modernizacyjne, rewitalizacyjne i konserwatorskie. 

Muzeum Pałac w Wilanowie- niegdyś letnia rezydencja króla Jana III Sobieskiego- jest unikalnym w skali kraju barokowym zespołem rezydencjalnym. Wartość jego zasobów przyrodniczych i kulturalnych, wymaga przeprowadzania działań zabezpieczających, rozwojowych i rewaloryzacyjnych. Środki, jakie Muzeum wykorzystało na przeprowadzenie potrzebnych prac pochodziły z: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.powrót