Zgłoszenia kandydatów na arbitrów Komisji Prawa Autorskiego

25-10-2010

Na podstawie art. 1102 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że w terminie 30 dni od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia przyjmuje zgłoszenia kandydatów na arbitrów Komisji Prawa Autorskiego.

Kandydatów mogą przedstawiać: organizacje zbiorowego zarządzania, stowarzyszenia twórców, artystów wykonawców i producentów, organizacje zrzeszające podmioty korzystające z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych oraz organizacje radiowe i telewizyjne.
Kandydaci na arbitrów Komisji powinni posiadać odpowiednią wiedzę oraz niezbędne doświadczenie zawodowe z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Zgłoszenie, które powinno zawierać określenie podmiotu zgłaszającego, imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny kandydata, charakterystykę kandydata oraz oświadczenie kandydata o jego zgodzie na pełnienie funkcji członka Komisji i przetwarzanie jego danych osobowych w związku z procedurą powoływania arbitrów Komisji, należy przesyłać na adres:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament Własności Intelektualnej i Mediów
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa


powrót