Zjazd muzeów rejestrowanych

19-01-2012

Zjazd delegatów reprezentujących muzea rejestrowane odbył się 19 stycznia br. (czwartek) w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie. W otwarciu spotkania uczestniczył Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski.

Podczas zjazdu wyłoniono 11 członków Rady do Spraw Muzeów na kadencję 2012 – 2015. 

Lp.

Imię i nazwisko

Stanowisko

Nazwa Muzeum

1.

Adam Bartosz

Dyrektor Muzeum

Muzeum Okręgowe w Tarnowie

2.

dr Wojciech Brzeziński

Dyrektor Muzeum

Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie

3.

Jarosław Gałęza

Dyrektor Muzeum

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

4.

dr inż. Jerzy Litwin

Dyrektor Muzeum

Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku

5.

Mariusz Mierzwiński

Dyrektor Muzeum

Muzeum Zamkowe w Malborku

6.

Alicja Mironiuk-Nikolska

Starszy kustosz,

Główny Inwentaryzator Muzealny

Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie

7.

Michał Niezabitowski

Dyrektor Muzeum

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

8.

Witold Omieczyński

Dyrektor Muzeum

Muzeum Okręgowe w Lesznie

9.

Katarzyna Rokosz

Kustosz, kierownik Działu Edukacji

Muzeum Narodowe w Warszawie

10.

Jadwiga Semków

Kustosz, kierownik Działu Dokumentacji

Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

11.

Wit Karol Wojtowicz

Dyrektor Muzeum

Muzeum-Zamek w Łańcucie

 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski  otworzył  zjazd delegatów reprezentujących muzea rejestrowane. Foto: Danuta Matloch
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski  otworzył  zjazd delegatów reprezentujących muzea rejestrowane. Foto: Danuta Matloch

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym w sprawach zarządzania, finansowania oraz polityki kulturalnej w zakresie muzealnictwa. Składa się z 21 członków wyróżniających się wiedzą merytoryczną, osiągnięciami zawodowymi oraz dorobkiem w zakresie muzealnictwa (10 wskazanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i  11 wybranych na zjeździe).

W programie znalazło się także podsumowanie programu pilotażowego „Akademia Zarządzania Muzeum”, realizowanego w 2011 r. przez Muzeum Pałac w Wilanowie.

Przedstawiciele MKiDN poinformowali o zakresie prac trwających w resorcie w związku z wejściem w życie (1 stycznia br.) nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.  

Dyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów dr hab. Piotr Majewski przekazał najważniejsze informacje o powołanej 1 marca ub. r. instytucji, do zadań której należy gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o muzeach i zbiorach publicznych, wyznaczanie standardów w muzealnictwie oraz kształtowanie świadomości w zakresie wartości i zachowania dziedzictwa kulturowego.powrót