Zjazd muzeów rejestrowanych

13-12-2017

Na zdjęciu: Zjazd muzeów rejestrowanychfot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Zjazd muzeów rejestrowanychfot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Zjazd muzeów rejestrowanychfot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Zjazd muzeów rejestrowanychfot. Danuta Matloch

 

Delegaci 111 instytucji wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów spotkali się 12 grudnia 2017 r. na VII zjeździe muzeów rejestrowanych. W wydarzeniu, które odbyło się w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie uczestniczył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin.

Do udziału w zjeździe uprawnieni byli delegaci 124. muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów, wybrani na zebraniu wszystkich pracowników danego muzeów, spośród pracowników spełniających wymagania kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania stanowisk kustosza dyplomowanego, kustosza, adiunkta i asystenta.

Kandydaci na członków Rady ds. Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej

Celem zjazdu było wybranie 11 kandydatów na członków Rady do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej, działającej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kadencję w latach 2018 - 2021. Obecna Rada do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci kończy kadencję w dniu 3 kwietnia 2018 r.

W wyniku tajnego głosowania na kandydatów na członków Rady wybrani zostali: Michał Niezabitowski, Jarosław Gałęza, Wit Karol Wojtowicz, Anna Fic – Lazor, dr Marek Rubnikowicz, dr Robert Domżał, prof. dr hab. Maciej Szymczyk, Edyta Plichta, Janusz Cygański, Andrzej Szpunar, Jerzy Brzozowski.

W skład Rady łącznie wchodzi 21 członków. 10 kandydatów na członków Rady wskazuje minister kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, nie później niż na miesiąc przed upływem kadencji Rady. Trzy spośród wskazanych przez ministra osób powinny reprezentować muzea martyrologiczne. Wszyscy kandydaci powinni wyróżniać się wiedzą merytoryczną i osiągnięciami zawodowymi oraz dorobkiem w zakresie działalności muzealniczej lub w zakresie spraw związanych z miejscami pamięci narodowej, niezbędnymi do pełnienia funkcji członka Rady.powrót