Złota Gloria dla profesora Baumana

18-11-2010

Profesor Zygmunt Bauman odebrał 19 listopada, w dniu swoich 85-tych urodzin, z rąk Ministra Kultury Bogdana Zdrojewskiego Złoty Medal „Zasłużony Kulturze - Gloria Artis”.

Złota Gloria dla profesora Baumana

Profesor Zygmunt Bauman jest światowej sławy socjologiem, filozofem i teoretykiem postmodernizmu. Studiował filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Zmuszony do opuszczenia Polski w roku 1968, przez następne lata wykładał na uczelniach w Izraelu, Stanach Zjednoczonych, Australii, Nowej Funlandii i Wielkiej Brytanii. Od 1971 roku do emerytury w 1990 roku kierował Wydziałem Socjologii na Uniwersytecie w Leeds. Jego nazwisko wymienia się wśród najważniejszych twórców koncepcji „ponowoczesności”. Profesor publikuje głównie w języku angielskim. W 1989 roku za książkę „Nowoczesność i zagłada” został uhonorowany Europejską Nagrodą Amalfi. W 1998 roku otrzymał Nagrodę im. Theodora W. Adorno.powrót