Zmarł prof. Tomasz Niewodniczański

07-01-2010

Minister Bogdan Zdrojewski z żalem przyjął informację o śmierci prof. Tomasza Niewodniczańskiego.

Prof. Tomasz Niewodniczański był osobą bardzo zasłużoną dla kultury polskiej, w lutym ubiegłego roku ze zbiorów prywatnych państwa Niewodniczańskich przekazana została Zamkowi Królewskiemu w Warszawie, cenna kolekcja Imago Poloniae, na którą składają się zbiory kartograficzne i archiwalne. Kolekcję map i widoków Śląska prof. Niewodniczański przekazał także Zakładowi im. Ossolińskich we Wrocławiu oraz Uniwersytetowi Szczecińskiemu.

1 października 2009 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski osobiście uhonorował w Bitburgu prof. Tomasza i prof. Marie-Luise Niewodniczańskich Złotymi Medalami „Zasłużony Kulturze - Gloria Artis”.powrót