Zmiana domeny internetowej muzeów martyrologicznych

02-02-2011

Co pewien czas, w różnego rodzaju środkach przekazu na całym świecie pojawiają się informacje, w których używany jest fałszujący historię zwrot polskie obozy koncentracyjne. Chcąc wykluczyć możliwe skojarzenia dające asumpt do tego typu wypowiedzi, Minister KiDN zasugerował dyrektorom muzeów martyrologicznych podległych Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, aby tam gdzie to możliwe dokonano zmiany w adresie elektronicznym tych instytucji polegającej na wyłączeniu liter pl.

W związku z powyższym, Minister KiDN zwrócił się także do Marszałków województw, którzy są organizatorami dla pozostałych muzeów martyrologicznych – byłych niemieckich obozów zagłady z prośbą o rozważenie podjęcia takiej samej decyzji w sprawie zmiany adresu elektronicznego. Zmiana domen stron internetowych jest kontynuacją działań MKiDN podejmowanych w celu ograniczenia przekazów medialnych, łączących Polskę z działającymi na jej terenie podczas II wojny światowej niemieckimi nazistowskimi obozami koncentracyjnymi. Aby zapobiec działaniu tzw. "piratów domenowych" rozmowy z dyrektorami ww. instytucji przeprowadzone zostały przed wysłaniem oficjalnych pism i informacji medialnych.
 powrót