Zmiana na stanowisku dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie

30-07-2015

Gmach Główny MNK, fot. Mirosław Żak - Pracownia Fotograficzna MNK
Gmach Główny MNK, fot. Mirosław Żak - Pracownia Fotograficzna MNK

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska, po zasięgnięciu opinii środowiskowych i zapoznaniu się z rekomendacjami rozpoczęła procedurę powołania na stanowisko dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie dr. hab. Andrzeja Betleja. Kadencja obecnej dyrektor muzeum - Zofii Gołubiew - kończy się 31. grudnia br.
 
W ślad za decyzją Zofii Gołubiew o zakończeniu pełnienia misji na stanowisku dyrektora MNK, na wniosek ministra kultury rozpoczęła się procedura powołania nowego dyrektora. Przedstawiona przez dr hab. Andrzeja Betleja koncepcja programowa działalności muzeum na najbliższe lata uznana została za wysoce satysfakcjonującą. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zgodnie z obowiązującą ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, zwrócił się o opinię do związków zawodowych działających w muzeum oraz właściwych stowarzyszeń.

Dr hab. Andrzej Betlej jest absolwentem historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, adiunktem w Instytucie Historii Sztuki UJ. W r. 1999 uzyskał tytuł doktora (praca doktorska pod kierunkiem prof. Jana K. Ostrowskiego). 28 stycznia 2011 Rada Wydziału Historycznego UJ nadała mu tytuł doktora habilitowanego. Zorganizował ponad dwadzieścia ekspedycji naukowych - na ziemie wschodnie dawnej Rzeczypospolitej, kilkanaście konferencji naukowych, a już u progu kariery naukowej pełnił m.in. kierownicze funkcje w Towarzystwie Asystentów UJ, co pozwoliło mu na zdobywanie kolejnych doświadczeń w zarządzaniu ludźmi i organizacjami.

Od 2012 roku pełni funkcję Dyrektora Instytutu Historii Sztuki UJ, który to pod jego kierownictwem stał się jedną z najlepiej rozpoznawalnych jednostek na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na sztuce polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Zajmuje się też architekturą XVIII wieku, grafiką ornamentalną oraz zagadnieniami szeroko rozumianego mecenatu artystycznego.Jest osobą znaną w środowisku naukowym historyków sztuki: z jego inicjatywy powstała stała Konferencja Dyrektorów Instytutów Historii Sztuki w Polsce; jest członkiem Komisji Historii Sztuki PAU, Komitetu Nauk o Sztuce PAN, a także Komitetu  Ewaluacja Jednostek Naukowych. Pracował także w zespołach eksperckich Narodowego Centrum Nauki. Pełni również funkcję redaktora naczelnego czasopisma „Modus. Prace z historii sztuki".

 powrót