Zmiana zasad finansowania projektów MSN i CNK

20-05-2009

W związku ze skalą trudności projektu Muzeum Sztuki Nowoczesnej, zmianami w fazie projektowania, a także długą procedurą uzgodnień w Komisji Europejskiej, Minister Kultury zaproponował zmianę sposobu finansowania 2 niezwykle ważnych projektów, realizowanych w Warszawie. Dotychczas miasto odpowiadało za finansowanie budowy Centrum Nauki Kopernik, a w przypadku Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego gwarantowało wkład wysokości 179,6 mln PLN. Mając na względzie dobro MSN i troskę, by ten niezwykle ważny projekt nie przepadł w natłoku trudnych uzgodnień, a zwłaszcza na skutek coraz bardziej prawdopodobnych obostrzeń terminowych ze strony Komisji Europejskiej, Minister Kultury zaproponował miastu następujące rozwiązanie:

- Minister Kultury deklaruje wpisanie na listę projektów kluczowych Centrum Nauki Kopernik, z dofinansowaniem wysokości 207 mln PLN

- miasto stołeczne Warszawa zobowiązuje się do zrealizowania projektu MSN do 2014 roku ze środków własnych.

Umowa w tej sprawie zostanie podpisana w najbliższym czasie.
Efektem porozumienia będzie większy udział MKiDN w przedsięwzięciach realizowanych na terenie Warszawy. W przypadku MSN da również szybsze o co najmniej rok procedowanie w fazie przedinwestycyjnej, większą elastyczność i swobodę w projektowaniu przestrzeni obiektu (dotyczy przede wszystkim Teatru Rozmaitości). Usunięte zostaje również zagrożenie, że w efekcie dokonywanych zmian, projekt może stracić szansę na finansowanie ze środków europejskich.


powrót