Zmiany w zasadach przyznawania stypendiów twórczych

03-07-2012

Ogłoszenie o uruchomieniu naboru wniosków zostanie opublikowane Biuletynie Informacji Publicznej MKiDN oraz na stronie www.mkidn.gov.pl w lipcu 2012r.

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 lipca wchodzi w życie nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów (rozporządzenie Ministra KiDN z dnia 24 maja 2012r. ).

Nowe rozporządzenie wprowadza zmiany w dotychczasowej praktyce przyznawania stypendiów twórczych z budżetu Ministra KiDN. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią nowego rozporządzenia. W chwili obecnej trwają prace nad przygotowaniem nowego regulaminu stypendiów, formularza wniosku stypendialnego oraz wzoru umowy stypendialnej.

Od 1 lipca 2012r. stypendia będą przyznawane w trybie konkursu ogłaszanego przez Ministra KiDN. Ogłoszenie o najbliższym naborze zostanie opublikowane Biuletynie Informacji Publicznej MKiDN oraz na stronie www.mkidn.gov.pl w lipcu 2012r. W związku z wprowadzeniem nowych zasad termin składania wniosków zostanie przesunięty do 31 sierpnia 2012r., 

Wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosku zapraszamy do śledzenia aktualności zamieszczanych w serwisie MKiDN.

Jednocześnie informujemy, iż wnioski o stypendia złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, podlegają rozpatrzeniu na podstawie przepisów dotychczasowych.powrót