Zmiany w Żydowskim Instytucie Historycznym

01-01-2009

Zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z dniem 1 stycznia 2009 roku Żydowski Instytut Historyczny Instytut Naukowo-Badawczy zostanie przekształcony w państwową instytucję kultury Żydowski Instytut Historyczny imienia Emanuela Ringelbluma. Jej dyrektorem będzie Eleonora Bergman.

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma zajmuje się pogłębianiem i upowszechnianiem wiedzy o historii i kulturze Żydów, zwłaszcza Żydów polskich oraz przedstawianiem jej jako ważnego elementu światowego dziedzictwa kulturowego. Prowadzi badania naukowe, w szczególności bada historię i kulturę Żydów, także we współpracy z właściwymi organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą. Ponadto, zadaniem Instytutu jest inspirowanie oraz wspomaganie działań przyczyniających się do ochrony i upamiętniania dziedzictwa Żydów Polskich.powrót

Warto przeczytać