ZoSIA 1.0 gotowa!

20-12-2010

Narodowe Archiwum Cyfrowe zakończyło prace nad tworzeniem Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej wersja 1.0 (ZoSIA 1.0). System, obecnie zainstalowany w Centralnym Repozytorium Cyfrowym NAC, umożliwia prowadzenie ewidencji oraz opracowanie materiałów archiwalnych i jest gotowy do wdrożenia w skali całego kraju. Dzięki temu archiwa dysponują nowoczesnym i bezpiecznym środowiskiem pracy pozwalającym na zarządzanie informacją o zasobie archiwalnym.

ZoSIA 1.0 jest narzędziem pracy archiwalnej unikalnym w skali kraju i wyróżniającym się na tle podobnych systemów stosowanych na świecie. Obecnie w systemie znajdują się informacje o ponad 11.000 zespołów, około 2.500.000 jednostkach, opisy 1.300.000 jednostek archiwalnych oraz ponad 1.000.000 skanów materiałów archiwalnych. Z serwisu szukajwarchiwach.pl (moduł ZoSIA do udostępniania zasobów online) skorzystało od dnia powstania ponad 57.000 unikalnych użytkowników.

Podsumowując trzyletni czas pracy nad budową ZoSIA 1.0. warto przypomnieć kamienie milowe projektu. Pierwsze prace projektowe nad systemem rozpoczęły się w czerwcu 2007 roku z inicjatywy dr Sławomira Radonia, Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Rok później, w połowie 2008 roku rozpoczęto testowe wdrożenie prototypu ZoSIA w archiwach w Lublinie i w Poznaniu, które od stycznia 2009 roku korzystają nieprzerwanie z ZoSIA jako podstawowego narzędzia pracy zastępującego starsze bazy SEZAM/IZA. W listopadzie 2009 roku uruchomiony został serwis szukajwarchiwach.pl, moduł systemu umożliwiający wszystkim zainteresowanym dostęp on-line do zgromadzonych danych (bezpłatny zarówno dla opisów jak i skanów). Jednocześnie Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych zdecydował o wzbogaceniu systemu o dodatkowe funkcje, m.in. związane z ewidencją, nad którymi prace były prowadzone w 2010 roku. W czerwcu 2010 roku była gotowa wersja ZoSIA 1.0 beta, która następnie została zainstalowana w docelowym środowisku pracy w CRC NAC i testowana. W grudniu 2010 roku prace nad wersją 1.0 zostały zakończone.

Budowa i wdrożenie systemu ZoSIA 1.0 jest zgodne ze wskazaniami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie digitalizacji materiałów archiwalnych zawartymi w „Programie digitalizacji dóbr kultury oraz gromadzenia, przechowywania i udostępnia obiektów cyfrowych w Polsce 2009-2020”. W latach 2008 i 2010 rozbudowa systemu była dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.powrót

Warto przeczytać