Zwiększenie puli środków na projekty

26-05-2009

Zwiększenie puli środków na projekty dotyczące kultury w ramach mechanizmów finansowych EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Priorytet 3 Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego

Informujemy, że Komitet Mechanizmów Finansowych oraz Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydały kolejne pozytywne decyzje odnośnie zwiększenia dofinansowania dla Priorytetu Ochrona europejskiego dziedzictwa kulturowego o 5, 1 mln euro (ok. 22,7 mln PLN). Środki zostaną przeznaczone dla dwóch projektów z listy rezerwowej (II nabór wniosków):

  1. Ratunkowe prace konserwatorskie krużganków zamku lidzbarskiego (Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie) ;
  2. Zabezpieczenie przed zniszczeniem i kradzieżą zasobów Fundacji XX Czartoryskich przy Muzeum Narodowym w Krakowie, jako forma Ochrony Kulturowego Dziedzictwa Europejskiego (Fundacja Książąt Czartoryskich przy Muzeum Narodowym w Krakowie).


powrót