Życie sen krótki. Skarby Krakowskich Wizytek

07-06-2010

Muzeum Narodowe w Krakowie – Pałac Biskupa Erazma Ciołka
ul. Kanonicza 17
Wernisaż: 10 czerwca, godz. 17.00
Wystawa czynna: 11 czerwca – 26 września 2010

100 cennych, w większości nieznanych obiektów – pięknych dzieł sztuki i przedmiotów zabytkowych – zobaczymy na wystawie „Życie sen krótki. Skarby Klasztoru S.S. Wizytek w Krakowie” zorganizowanej w Pałacu Biskupa Erazma Ciołka – Oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie.

Wystawa została przygotowana z okazji jubileuszu 400-lecia założenia Zakonu Wizytek oraz 330 rocznicy sprowadzenia i fundacji Klasztoru SS. Wizytek w Krakowie. Zakon Visitationis Beatae Mariae Virginis (Wizytki), został założony przez biskupa Genewy Franciszka Salezego (1567-1622) i Joannę Franciszkę de Chantal (1572-1641), pierwszą wizytkę. Do Krakowa wizytki sprowadził z klasztoru w Warszawie w 1681 r. biskup krakowski Jan Małachowski (1623-1699). Początkowo wizytki zamieszkały przy ul. Szpitalnej, ale szybko przeniosły się na Biskupie, gdzie biskup Małachowski ufundował im kościół i klasztor. Pierwszą przełożoną konwentu krakowskiego była Katarzyna Krystyna Branicka, a kolejnymi przełożonymi i zakonnicami były w tym klasztorze przedstawicielki takich rodów jak: Czartoryscy, Radziwiłłowie, Lubomirscy, Małachowscy, Potoccy, co daje wyobrażenie o klasie dzieł sztuki, jakie tam trafiały.

Krakowski klasztor Wizytek nie doczekał się opracowania, dlatego jego zbiory artystyczne i zabytkowe są nieznane. Ich popularyzacji ma służyć ta wystawa. Ekspozycja pomyślana została nie tylko jako prezentacja artystycznego zasobu klasztoru, ale też jako próba pokazania duchowości zakonnej, jej specyfiki. Dlatego pojawią się tam tematy poświęcone założycielom, fundatorom, duchowości zakonnej, eschatologii, sarmatyzmowi, złotnictwu, augsburskiemu, koronczarstwu europejskiemu i codziennemu życiu.
Wśród skarbów krakowskich wizytek dominują zabytkowe tkaniny i złotnictwo, dlatego zobaczymy na wystawie m.in. zabytkowe alby, ornaty, kapy i dalmatyki, hafty i koronki oraz kielichy, relikwiarze, krzyże, ampułki. Znajdą się tam obrazy, m.in. portret Jana Małachowskiego, dwa obrazy Pawła Pieleszyńskiego z cyklu Credo, portret św. Franciszka Salezego namalowany przez Michała Stachowicza oraz obraz Maria Magdalena u grobu Chrystusa.

Do tytułu wystawy nawiąże nigdy niepokazywany na wystawach, choć opisywany w literaturze jako najcenniejszy w zbiorach polskich, zegar gdański z ok. 1700 r.

Najstarszym zabytkiem natomiast będzie gotycka rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem prawdopodobnie z drugiej połowy wieku XIV. W Pałacu Biskupa Erazma Ciołka znajdą się też relikwie, rękopisy iluminowane, starodruki, listy (np. list biskupa Małachowskiego z zakazem pod karą klątwy pożyczania aparatów kościelnych), umowy z artystami i rzemieślnikami oraz rysunki projektowe.

Otwarciu wystawy towarzyszyć będzie jednodniowa sesja naukowa poświęcona architekturze kościoła i klasztoru Wizytek w Krakowie oraz dziełom sztuki tam zachowanym, która odbędzie się w kościele Wizytek w Krakowie przy ul. Krowoderskiej 16, udekorowanym z okazji jubileuszu obiciem z weneckiego siedemnastowiecznego adamaszku, fundacji biskupa krakowskiego Jana Małachowskiego.
 powrót