Życie wśród piękna. Sztuka z Chińskiego Muzeum Narodowego

06-12-2016

Autor nieznany.Działalność Wang Qionga dynastia Ming (1368–1644)/mat. MNW/Autor nieznany.Działalność Wang Qionga dynastia Ming (1368–1644)/mat. MNW/

Czajnik z nakrywką z familii różowych dekorowany wicią rośliną i inskrypcją,
 dynastia Qing,
 panowanie cesarza Jiaqinga (1796–1820)/mat. MNW/Czajnik z nakrywką z familii różowych dekorowany wicią rośliną i inskrypcją, dynastia Qing, panowanie cesarza Jiaqinga (1796–1820)/mat MNW/

Yu Zhiding (1647–1716),
 Wręczenie kamienia do rozcierania tuszu przy Zachodnim Stawie/mat. MNW/Yu Zhiding (1647–1716), Wręczenie kamienia do rozcierania tuszu przy Zachodnim Stawie/mat. MNW/

Qiao Lai (1642–1694),
 Wachlarz z kaligrafią,
 dynastia Qing (1644–1911)/mat. MNW/Qiao Lai (1642–1694), Wachlarz z kaligrafią, dynastia Qing (1644–1911)/mat MNW/

 

1 października 2016 – 8 stycznia 2017

Wystawa, która jest realizowana w ramach współpracy pomiędzy Chińskim Muzeum Narodowym w Pekinie a Muzeum Narodowym w Warszawie, poświęcona będzie chińskiemu uczonemu-urzędnikowi (chiń. shidafu). Pokaże erudytę – literati (chin. wenren), przedstawiciela elity społeczeństwa w dawnych Chinach, nie tylko człowieka doskonale wykształconego, który przeszedł wszelkie stopnie tradycyjnej chińskiej edukacji, ale również wyróżniającego się niezwykle wyrafinowanym artystycznym gustem. Pełniąc często funkcje państwowe na stanowisku cesarskiego urzędnika, był on jednocześnie artystą (kaligrafem, malarzem, poetą, pisarzem, muzykiem) i kolekcjonerem sztuki dawnej, kreującym kanony piękna w Chinach.

Wystawa obejmie zarówno kontekst historyczno-filozoficzny, oparty na etyce konfucjańskiej, jak i bogatą twórczość chińskiego erudyty oraz różne aspekty jego życia, np. rozrywkę i spotkania towarzyskie. Na wystawie znajdą się 164 zabytki. Obok wyrobów rzemiosła artystycznego, takich jak ceramika, kamień, głównie nefryt, wyroby metalowe, z drewna czy tkaniny, znajdą się też zwoje malarskie, przede wszystkich pochodzące z epok Ming (1364–1644) i Qing (1644–1911), kaligrafia, listki albumowe, odbitki graficzne itp. Wszystkie te obiekty należą do zbiorów uznawanego za niezwykle prestiżowe Chińskiego Muzeum Narodowego w Pekinie./Materiały Muzeum Narodowego w Warszawie/

 powrót