Życzenia Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

14-10-2014

Warszawa, 14 października 2014 r.

Szanowni Nauczyciele i Pracownicy szkolnictwa artystycznego!

Realizujecie Państwo niezwykłe zadanie, jakim jest praca z najbardziej utalentowaną młodzieżą. To nie tylko przyjemność i zaszczyt, ale także ogromne wyzwanie i odpowiedzialność za to, by uczniowie odebrali staranne i wszechstronne wykształcenie, by wyrośli na wybitnych artystów, świadomych odbiorców kultury, ale przede wszystkim ludzi, którzy kierują się w swoim życiu platońskimi zasadami dobra, piękna i prawdy.

Obecny rok szkolny jest wyjątkowy. Rozpoczynamy wdrażanie zmian, których najważniejszymi kierunkami są: unowocześnienie kształcenia, lepsze dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów i środowisk szkolnych oraz zwiększenie autonomii szkół w kreowaniu swojej działalności. Wierzę, że przyczynią się one do dalszego podnoszenia jakości kształcenia oraz renomy polskiego szkolnictwa artystycznego. Ich sukces zależy przede wszystkim od Państwa.

W Dniu Edukacji Narodowej życzę Państwu nieustannej inspiracji i motywacji do pracy nad talentami artystycznymi. Niech szanse wykreowane w tym roku szkolnym, zostaną w pełni wykorzystane dla rozwoju indywidualnego oraz całego środowiska artystycznego.

Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
prof. Małgorzata Omilanowska powrót