Życzenia minister Małgorzaty Omilanowskiej z okazji zakończenia roku szkolnego

27-06-2014

Warszawa, 27 czerwca 2014 r.

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Nauczyciele, Pracownicy i Rodzice

Szanowni Państwo, Droga Społeczności Szkolnictwa Artystycznego!

Dobiegł końca rok szkolny 2013/2014. Był to czas intensywnej i dobrej pracy, o czym najlepiej świadczą efekty nauczania. Zadowoleni mogą być przede wszystkim uczniowie, którzy podnieśli poziom swoich umiejętności artystycznych, czego odzwierciedleniem są sukcesy osiągane w przeglądach, konkursach i przesłuchaniach. To równocześnie najlepsze potwierdzenie kompetencji pedagogicznych nauczycieli. Nie byłoby również tak dobrych wyników, gdyby nie życzliwe wsparcie i zaangażowanie rodziców. Jest to także potwierdzenie profesjonalizmu w zarządzaniu dla dyrektorów szkół. Dziękuję wszystkim Państwu za dotychczasowy trud codziennej pracy, wierzę, iż sukcesy naszych uczniów będą najlepszą motywacją do dalszego rozwoju.

Mijający rok szkolny był niezwykle istotny ze względu na intensywne prace związane  z przygotowaniem wszystkich szkół do zmian w systemie nauczania. Rozpoczęcie realizacji zmian poprzedziliśmy szerokim procesem konsultacji – zależało nam na zaangażowaniu wszystkich uczestników procesu edukacji, od dyrektorów, przez nauczycieli, aż po rodziców i – co najważniejsze – samych uczniów. Pilotaż prowadzony w szkołach muzycznych I i II stopnia będzie nadal kontynuowany, aby z wyprzedzeniem móc weryfikować skuteczność zaproponowanych zmian. Zachowaliśmy także zasadę ewolucyjnego – a nie rewolucyjnego – modelu wprowadzania modyfikacji. Dlatego też z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, iż udało się nam wszystkim opracować dobre propozycje rozwiązań, które stanowią adekwatną odpowiedź na zachodzące w świecie zmiany. Liczę na dalsze zaangażowanie wszystkich dyrektorów i nauczycieli, bo to od   Państwa przede wszystkim zależy jakość wprowadzonych zmian i poziom polskiego szkolnictwa   artystycznego. Z dumą mogę też poinformować, iż
w 2014 roku rozpoczęliśmy realizację ważnego projektu związanego z termomodernizacją szkół artystycznych. Dzięki temu uczniowie i pracownicy 156 placówek zyskają lepsze warunki do nauki, pracy i twórczości. Koszt projektu, do którego przystępuje prawie 2/3 szkół podległych MKiDN, szacuje się na ok. 371 mln zł.

Szanowni Państwo!

Pragnę raz jeszcze podziękować nauczycielom za twórczą i aktywną pracę. Absolwentom naszych szkół życzę powodzenia w kontynuowaniu dalszej nauki i rozpoczęcia pracy zawodowej. Uczniom zaś życzę dalszych sukcesów artystycznych na miarę ich talentu.

Wszystkim Państwu życzę udanych wakacji i dobrego wypoczynku.

MINISTER KULTURY
I DZIEDZICTWA  NARODOWEGO

prof. Małgorzata Omilanowska

 

List Pani Minister M. Omilanowskiej na zakończenie roku szkolnego 2013-2014 (pdf)powrót