Życzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

14-10-2013

Warszawa, 14 października 2013 r

Szanowni Nauczyciele i Pracownicy szkolnictwa artystycznego!

System szkolnictwa artystycznego jest integralną częścią polskiej kultury, a szkoły artystyczne stanowią solidną podstawę, na której uczniowie z pewnością mogą budować swoje marzenia i nadzieje. Dla nauczycieli praca z utalentowaną i wrażliwą młodzieżą to zarówno wyzwanie i odpowiedzialność, ciężka praca, ale także możliwość wykorzystania pełni swojego kunsztu pedagogicznego. Aby móc cieszyć się kolejnym pokoleniem artystów i świadomych odbiorców sztuki potrzeba wysiłku wszystkich osób związanych z tym środowiskiem, ich mądrego wsparcia i wzajemnej współpracy.

W święto Dnia Edukacji Narodowej składam Państwu najserdeczniejsze życzenia radości i zadowolenia z wykonywanej pracy. Niech Wasza pasja przekazywania wiedzy i umiejętności sprawia, że również w tym roku szkolnym będziecie z radością i dumą kontynuowali swoją misję.

.powrót