Życzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z okazji Święta Edukacji Narodowej

14-10-2011

Szanowni Państwo,

w dniu Święta Edukacji Narodowej, pragnę serdecznie podziękować wszystkim nauczycielom i pracownikom szkolnictwa artystycznego za zaangażowanie i profesjonalizm,  z jakimi wypełniają codzienne obowiązki.

Niezwykłość Państwa pracy polega na kształtowaniu świadomości i wrażliwości młodych adeptów sztuki. Pozwolę sobie wyrazić opinię, że powodzenie tego procesu wiąże się bezpośrednio z otwartością na potrzeby swoich podopiecznych oraz wiarą w ich wyjątkowe możliwości.  Dzięki Państwa zaangażowaniu uczniowie polskich szkół artystycznych odnoszą cieszące nas wszystkich sukcesy, także na arenie międzynarodowej.

Życzę wszystkim nauczycielom aby nowy rok szkolny, który niedawno się rozpoczął,  przyniósł wiele satysfakcji i radości z pełnionej misji.powrót