Skład Komitetu Społecznego ds. Paktu dla Kultury

Skład Komitetu Społecznego ustalony został (zgodnie z postanowieniami Paktu dla Kultury) przez Zespół ds. Paktu dla Kultury (działający przy KPRM, na mocy postanowień Paktu, zgodnie z Zarządzeniem nr 44 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2011r.), kierując się zasadą równej reprezentacji organizacji społecznych, instytucji kultury, związków twórczych, samorządu i administracji rządowej wybierał 25 członków Komitetu, a wśród nich:

  1. 5 przedstawicieli państwowych instytucji kultury i stowarzyszeń twórczych;
  2. 5 przedstawicieli samorządowych instytucji kultury;
  3. 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych;
  4. 5 przedstawicieli ruchu Obywatele Kultury;
  5. 5 przedstawicieli Ministra.

Skład Komitetu Społecznego ds. Paktu dla Kultury: