Doroczna Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
dla Mecenasów Kultury 2017

Przedmiotem konkursu jest Doroczna Nagroda Ministra KiDN dla Mecenasów Kultury. Nagroda przyznawana jest osobom prawnym, osobom fizycznym bądź grupom osób fizycznych za osiągnięcia we wspieraniu poprzez mecenat twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Nagroda ma charakter honorowy i składają się na nią statuetka oraz dyplom.

Zgłoszenia kandydata do konkursu dokonuje się poprzez terminowe, tj. do dnia 1 kwietnia 2017 r., złożenie wypełnionego formularza wniosku o przyznanie Dorocznej Nagrody Ministra KiDN dla Mecenasów Kultury.

Weryfikacji poprawności formalnej złożonych wniosków dokona Departament Mecenatu Państwa MKiDN. Merytoryczną ocenę wniosków poprawnych formalnie przeprowadzi powołana przez Ministra KiDN Kapituła. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30 maja 2017 r.

Regulamin konkursu oraz formularz wniosku stanowią załączniki do niniejszego Ogłoszenia i można je pobrać poniżej.

Wnioski należy kierować na adres:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament Mecenatu Państwa
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
z dopiskiem: Konkurs na Doroczną Nagrodę Ministra KiDN dla Mecenasów Kultury

 

Załączniki do pobrania:

Załącznik Nr 1: Regulamin Konkursu Doroczne Nagrody Ministra KiDN dla Mecenasów Kultury

Załącznik Nr 2: Formularz wniosku o przyznanie Dorocznej Nagrody Ministra KiDN dla Mecenasów Kultury

 

Dodatkowych informacji udziela Ewa Brzostowska:
telefon: (22) 42 10 105
adres e-mail: ebrzostowska@mkidn(dot)gov(dot)pl


Doroczne Nagrody Ministra KiDN dla Mecenasów Kultury przyznawane są na podstawie art. 7a ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) oraz Rozporządzenia Ministra KiDN z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 610).