Doroczna Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
dla Mecenasów Kultury 2018

Doroczne Nagrody Ministra KiDN przyznawane są na podstawie art. 7a ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) oraz Rozporządzenia Ministra KiDN z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 610).

Przedmiotem konkursu jest Doroczna Nagroda Ministra KiDN. Nagroda przyznawana jest osobom fizycznym bądź grupom osób fizycznych, których działalność w sposób szczególny przyczynia się do rozwoju, upowszechniania i ochrony kultury. Na nagrodę składają się: dyplom Ministra, statuetka oraz nagroda finansowa.

Zgłoszenia kandydata do konkursu dokonuje się poprzez terminowe, tj. do dnia 1 kwietnia 2018 r., złożenie wypełnionego formularza wniosku o przyznanie Dorocznej Nagrody Ministra KiDN.

Weryfikacji poprawności formalnej złożonych wniosków dokona Departament Mecenatu Państwa MKiDN. Merytoryczną ocenę wniosków poprawnych formalnie przeprowadzi powołana przez Ministra KiDN Kapituła. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30 maja 2018 r.

Regulamin konkursu oraz formularz wniosku stanowią załączniki do niniejszego Ogłoszenia i można je pobrać poniżej.

Wnioski należy kierować na adres:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament Mecenatu Państwa
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
z dopiskiem: Konkurs na Doroczną Nagrodę Ministra KiDN dla Mecenasów Kultury

Załączniki do pobrania:

Załącznik Nr 1: Regulamin Konkursu Doroczne Nagrody Ministra KiDN dla Mecenasów Kultury

Załącznik Nr 2: Formularz wniosku o przyznanie Dorocznej Nagrody Ministra KiDN dla Mecenasów Kultury

Dodatkowych informacji udziela Ewa Brzostowska:
telefon: (22) 42 10 105
adres e-mail: ebrzostowska@mkidn(dot)gov(dot)pl


Doroczne Nagrody Ministra KiDN dla Mecenasów Kultury przyznawane są na podstawie art. 7a ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) oraz Rozporządzenia Ministra KiDN z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 610).