Nagrody okolicznościowe

 
 1. Na podstawie art. 87 ust 7 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540) oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury (Dz.U. z dnia 2 lipca 2010 r.) Minister Kultury może przyznawać indywidualne lub zbiorowe nagrody dla twórców i animatorów kultury (§. 2 ust. 2)
 2. Wnioskodawcy ubiegający się o przyznanie nagród, o których mowa w § 2 ust. 2, mogą składać do ministra wnioski w dowolnym terminie
 3. Minister może przyznawać nagrody z inicjatywy własnej lub na wniosek:
  1. instytucji kultury i instytucji filmowych,
  2. szkół wyższych,
  3. organów administracji rządowej,
  4. jednostek samorządu terytorialnego,
  5. związków i stowarzyszeń zawodowych, twórczych i kulturalnych,
  6. jednostek badawczo-rozwojowych, nadzorowanych przez Ministra Kultury,
  7. Polskiej Akademii Nauk,
  8. środowiska twórczego lub grup osób z danego środowiska twórczego,
  9. departamentu merytorycznego Ministerstwa Kultury.
 4. Nadesłany wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:
  1. podanie skierowane do Ministra Kultury,
  2. dane osobowe kandydata (kandydatów) do nagrody  (adres, telefon, e-mail),
  3. informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności,
  4. uzasadnienie wniosku, zawierające wskazanie charakteru działalności lub osiągnięcia oraz jego znaczenie dla kultury, 
  5. dokumentację działalności.

      

      Prof. dr hab. Piotr Gliński
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
I Wiceprezes Rady Ministrów
      Krakowskie Przedmieście 15/17
      00-071 Warszawa

      (z wyraźnym określeniem podstawy prawnej - chodzi o rozróżnienie nagrody okolicznościowej ze środka specjalnego i Dorocznej Nagrody z budżetu MK)

      Informacji udziela Departament Mecenatu Państwa, tel.: 022 42-10-265

 1. Formularz wniosku – nagroda indywidualna/zbiorowa
 2. Formularz wniosku o ufundowanie nagrody w wydarzeniu kulturalnym.