Pomniki Historii

Pomnik Historii to jedna z pięciu form ochrony zabytków wymienionych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r. Terminem tym określa się zabytek nieruchomy o szczególnym znaczeniu dla kultury naszego kraju. Rangę pomnika historii podkreśla fakt, że jest on ustanawiany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej specjalnym rozporządzeniem na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W treści prezydenckiego rozporządzenia wyszczególnia się cechy danego zabytku świadczące o jego najwyższej wartości, określa się precyzyjnie jego granice i zamieszcza schematyczną mapkę obiektu.

Pomniki Historii ustanawiane są od 1994 r. Do dziś to najwyższe wyróżnienie nadano 81 zabytkom. Z każdym rokiem, lista najcenniejszych obiektów sukcesywnie powiększa się.  Znajdują się na niej obiekty o szczególnych wartościach materialnych i niematerialnych oraz znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju. Do elitarnego grona pomników historii mogą dołączać obiekty architektoniczne, krajobrazy kulturowe, układy urbanistyczne lub ruralistyczne, zabytki techniki, obiekty budownictwa obronnego, parki i ogrody, cmentarze, miejsca pamięci najważniejszych wydarzeń lub postaci historycznych oraz stanowiska archeologiczne.


Lista obiektów uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii uporządkowana alfabetycznie:
PEŁNA NAZWA POMNIKA HISTORII W ROZPORZĄDZENIU

 1.  Biskupin – rezerwat archeologiczny
 2.  Bochnia – kopalnia soli
 3.  Bohoniki i Kruszyniany – meczety i mizary
 4.  Chełmno – stare miasto
 5.  Ciechocinek - Zespół tężni i warzelni soli wraz z parkami Tężniowym i Zdrojowym
 6.  Częstochowa – Jasna Góra, zespół klasztoru oo. paulinów
 7.  Duszniki Zdrój – młyn papierniczy
 8.  Frombork – zespół katedralny
 9.  Gdańsk – miasto w zasięgu obwarowań z XVII wieku
 10.  Gdańsk – pole bitwy na Westerplatte
 11.  Gdańsk – Zespół pocystersko-katedralny w Gdańsku Oliwie
 12.  Gdynia – historyczny układ urbanistyczny śródmieścia
 13.  Gliwice - radiostacja
 14.  Gniezno – katedra pw. Wniebowzięcia NMP i św. Wojciecha
 15.  Gostyń - Głogówko  zespół klasztorny Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri
 16.  Gościkowo-Paradyż – Pocysterski zespół klasztorny
 17.  Góra Św. Anny – komponowany krajobraz kulturowo-przyrodniczy
 18.  Grudziądz – Zespół zabytkowych spichlerzy wraz z panoramą od strony Wisły
 19.  Grunwald - Pole Bitwy
 20.  Janów Podlaski – Stadnina koni
 21.  Jawor - kościół ewangelicko-augsburski pw. Ducha Świętego zwany kościołem Pokoju
 22.  Kalwaria Zebrzydowska – krajobrazowy zespół manierystycznego parku pielgrzymkowego
 23.  Kamień Pomorski – zespół katedralny
 24.  Kanał Augustowski - droga wodna
 25.  Kanał Elbląski
 26.  Katowice – Gmach Województwa i Sejmu Śląskiego oraz zespół katedralny
 27.  Katowice - osiedle robotnicze Nikiszowiec
 28.  Kazimierz Dolny
 29.  Kielce – Dawny pałac biskupów i katedra
 30.  Klępsk - kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
 31.  Kołbacz – założenie dawnego klasztoru cystersów
 32.  Kotlina Jeleniogórska - pałace i parki krajobrazowe Kotliny Jeleniogórskiej
 33.  Kozłówka - zespół pałacowo-parkowy
 34.  Kórnik – zespół zamkowo-parkowy wraz z kościołem parafialnym – nekropolią właścicieli
 35.  Kraków – historyczny zespół miasta
 36.  Kraków- Kopiec Kościuszki z otoczeniem
 37.  Krzemionki k. Ostrowca Świętokrzyskiego – kopalnie krzemienia z okresu neolitu
 38.  Krzeszów – zespół dawnego opactwa cystersów
 39.  Ląd - zespół dawnego opactwa cysterskiego w Lądzie nad Wartą
 40.  Legnickie Pole – pobenedyktyński zespół klasztorny
 41.  Leżajsk – zespół klasztorny oo. bernardynów
 42.  Lubiń - zespół opactwa benedyktynów
 43.  Lublin - historyczny zespół architektoniczno-urbanistyczny
 44.  Łańcut – zespół zamkowo-parkowy
 45.  Łęknica – Park Mużakowski, park w stylu krajobrazowym
 46.  Łódź – wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego
 47.  Łowicz – Bazylika Katedralna (dawna Kolegiata Prymasowska) pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
 48.  Malbork – zespół zamku krzyżackiego
 49.  Nieborów i Arkadia – Zespół pałacowo ogrodowy i ogród sentymentalno-romantyczny
 50.  Nysa - zespół kościoła farnego pod wezwaniem św. Jakuba Starszego Apostoła i św. Agnieszki Dziewicy i Męczennicy
 51.  Ostrów Lednicki
 52.  Ozimek - żelazny łańcuchowy most wiszący na rzece Mała Panew
 53.  Paczków – zespół staromiejski ze średniowiecznym systemem fortyfikacji
 54.  Pelplin – zespół pocystersko-katedralny
 55.  Poznań - historyczny zespół miasta
 56.  Racławice – teren historycznej Bitwy Racławickiej
 57.  Radruż – Zespół cerkiewny
 58.  Rydzyna - założenie rezydencjonalno-urbanistyczne
 59.  Sandomierz – Historyczny zespół architektoniczno-krajobrazowy
 60.  Srebrna Góra – Twierdza Srebrnogórska, nowożytna warownia górska z XVIII wieku
 61.  Stargard - zespół kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Świata oraz średniowieczne mury obronne miasta
 62.  Strzegom - kościół pod wezwaniem św. św. Apostołów Piotra i Pawła
 63.  Sulejów – zespół opactwa cystersów
 64.  Świdnica - katedra pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika i św. Wacława Męczennika
 65.  Świdnica - zespół kościoła ewangelicko-augsburskiego pw. Świętej Trójcy
 66.  Święty Krzyż - pobenedyktyński zespół klasztorny oraz przedchrześcijańskie obwałowania kamienne na Łysej Górze
 67.  Szalowa – kościół parafialny św. Michała Archanioła
 68.  Tarnowskie Góry – podziemia zabytkowej kopalni rud srebronośnych oraz sztolni „Czarnego Pstrąga”
 69.  Toruń – Stare i Nowe Miasto
 70.  Trzebnica – zespół dawnego opactwa cysterek
 71.  Tyniec - zespół opactwa benedyktynów
 72.  Wąchock - zespół opactwa cystersów
 73.  Warszawa – historyczny zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem
 74.  Warszawa – Zespół Stacji Filtrów Williama Lindleya
 75.  Warszawa – zespół zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach
 76.  Wieliczka – kopalnia soli
 77.  Wrocław – zespół historycznego centrum
 78.  Wrocław – Hala Stulecia
 79.  Zamość – historyczny zespół miasta w zasięgu obwarowań XIX wieku
 80.  Żagań - poaugustiański zespół klasztorny
 81.  Żyrardów – XIX-wieczna Osada Fabryczna