Konkurs Zabytek Zadbany!

26 marca 2014 roku w siedzibie NID w Warszawie odbyło się posiedzenie Jury, które wyłoniło listę obiektów nominowanych w konkursie Zabytek Zadbany! W tym roku do konkursu przystąpiło 75 obiektów z 15 województw w Polsce.

Zabytek Zadbany to ogólnopolski konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków. Procedurę konkursową prowadzi Narodowy Instytut Dziedzictwa.

26 marca 2014 roku w siedzibie NID w Warszawie odbyło się posiedzenie Jury, które wyłoniło następujące obiekty:

- Most gotycki na Młynówce w Kłodzku – nominowany w kategorii Utrwalenie wartości zabytkowych pojedynczego obiektu

- Zespół kaplic cmentarnych w Jeleniej Górze – nominowane w kategorii Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu

- Park Norweski w Jeleniej Górze ­– nominowany w kategorii Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu

- Dwór w Goli Dzierżoniowskiej – nominowany w kategorii Adaptacja obiektów zabytkowych

- Kościół parafialny Św. Macieja Apostoła w Trzebicku Górnym – nominowany w kategorii specjalnej Architektura i konstrukcje drewniane
 

-Wieża mieszkalno-obronna z umocnieniami bastionowymi w Rzemieniu – nominowana w kategorii Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu

- Kościół cmentarny Świętej Anny w Zaklikowie – nominowany w kategorii specjalnej Architektura i konstrukcje drewniane

- Bieszczadzka Kolejka Leśna – nominowana w kategorii specjalnej Architektura przemysłowa i dziedzictwo techniki
 

- Dawna rejencja, obecnie Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie – nominowany w kategorii Utrwalenie wartości zabytkowych pojedynczego obiektu

Kuźnia w Dolsku – nominowana w kategorii Adaptacja obiektów zabytkowych

- Dawna zajezdnia tramwajowa w Szczecinie, obecnie Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki ­– nominowana w kategorii specjalnej Architektura przemysłowa i dziedzictwo techniki
 

- Kurtyna I-V południowa Fortu nr 2 „Kościuszko” Twierdzy Kraków –  nominowana w kategorii Utrwalenie wartości zabytkowych pojedynczego obiektu

- Cerkiew prawosławna Opieki Matki Bożej w Hańczowej – nominowana w kategorii specjalnej Architektura i konstrukcje drewniane
 

- Kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Świętej Lipce – nominowany w kategorii Utrwalenie wartości zabytkowych pojedynczego obiektu

- Chlewnia i obora w zespole folwarcznym w Wysokiej – nominowane w kategorii specjalnej Architektura przemysłowa i dziedzictwo techniki
 

- Zespół dworsko-parkowy z folwarkiem w Wiechlicach – nominowany w kategorii Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu
 

- Wieża Piastowska w Opolu – nominowana w kategorii Adaptacja obiektów zabytkowych
 

- Kościół poewangelicki w Nowym Stawie – nominowany w kategorii Adaptacja obiektów zabytkowych
 

- Kościół parafialny Wszystkich Świętych w Cudzynowicach  – nominowany w kategorii specjalnej Architektura i konstrukcje drewniane
 

- Dworzec kolejowy w Puszczykówku  – nominowany w kategorii specjalnej Architektura przemysłowa i dziedzictwo techniki

Więcej na temat nominowanych obiektów:

http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Aktualnosci/news.php?ID=2117

Ocenie Jury konkursowego podlega jakość i zakres prac konserwatorskich, restauratorskich lub budowlanych, a także wykonane rewitalizacje zabytków. Konkurs promuje właściwe użytkowanie zabytkowych obiektów, ochronę substancji zabytkowej podczas wykonywanych remontów, utrzymanie estetycznego wyglądu budowli oraz ich otoczenia, które nierzadko również wpisane jest do rejestru zabytków.

Laureatów konkursu poznamy na uroczystej gali Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, która odbędzie się 24 kwietnia br. w Żyrardowie.

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków obchodzony jest 18 kwietnia na całym świecie. Jego ideą w Polsce jest prezentowanie dóbr kultury o istotnym znaczeniu dla europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego oraz uhonorowanie konserwatorów i właścicieli zabytków, którzy w szczególny sposób przyczynili się do ich ratowania.

Więcej informacji:

Wioletta Łabuda – Iwaniak

Rzecznik Prasowy

Biuro ds. Komunikacji

Narodowy Instytut Dziedzictwa

ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

Tel. + 48 22 826 02 39 wew. 139

+48 509 202 012

e-mail: media@nid(dot)pl

www.zabytek.pl