LUBUSKIE

INSTYTUCJA

DATA

OFERTA DLA SENIORÓW

Teatr im. Juliusza Osterwy
w Gorzowie Wielkopolskiem

/Spektakl „Norymberga”/

29 września
godz. 18.00

Cena biletu – 10 zł

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze

29-30 września

Bezpłatny wstęp i zwiedzanie
z przewodnikiem