Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Wyniki konsultacji w sprawie digitalizacji i udostępniania w Internecie dorobku kulturowego i ochrony tych zasobów

Zakończyły się konsultacje dotyczące projektu Konkluzji Rady Unii Europejskiej w sprawie digitalizacji i udostępniania w Internecie dorobku kulturowego oraz w sprawie ochrony zasobów. Zgromadzone przez  MKiDN  sugestie zostały uwzględnione podczas formułowania treści stanowiska naszego kraju w tej sprawie. Zostało ono zaprezentowane na posiedzeniu Grupy ds. Audiowizualnych Rady Unii Europejskiej 17 kwietnia br.

Sześć z przedstawionych przez Polskę sugestii  wpłynęło bezpośrednio na treść Konkluzji Rady Unii Europejskiej z 20 kwietnia 2012 roku.  

Zgodnie z wprowadzonym do projektu polskimi uwagami podkreślono potrzebę, by państwa członkowskie i Komisja Europejska wspólnym wysiłkiem wspierały rozwijanie wspólnych standardów technicznych i norm jakości dla zdigitalizowanych materiałów zamieszczonych w Europeanie.
Podkreślono także, że proces digitalizacji oraz  udostępnianie w sieci zasobów należy przeprowadzać przy poszanowaniu praw własności intelektualnej. Ponadto państwa członkowskie, Komisja Europejska oraz Europeana powinny respektować prawa własności intelektualnej także w związku z przekazanymi metadanymi. Tak zgromadzone metadane winny służyć do ponownego użycia i tworzenia innowacyjnych aplikacji.

Komisja Europejska w projekcie konkluzji została wezwana także do wspierania platformy, która służyłaby do wymiany wiadomości o przykładach dobrych praktyk wykorzystania partnerstw publiczno-prywatnych w procesie digitalizacji oraz informacji o standardach technicznych i jakościowych tego procesu.
Ponadto dzięki polskim uwagom w orientacyjnym planie działania w latach 2012-2015 znalazła się adnotacja dotycząca wspierania takich modeli, których partnerzy będą kierować się wskazówkami zawartymi w zaleceniu Komisji 2011/711/E i potraktują te wytyczne jedynie jako punkt wyjścia dla tworzenia innych modeli partnerstw publiczno-prywatnych.

Ostateczny kształt konkluzji będzie miał istotne znaczenie dla przyszłości europejskich inicjatyw służących digitalizacji dóbr kultury, wyznaczając podstawowe działania podejmowane w tym zakresie w ciągu kilku najbliższych lat.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konsultacjach. Mamy nadzieję, że ta forma komunikacji upowszechni się i będzie przynosić coraz lepsze efekty.

Odpowiedzi, które napłynęły do MKiDN:

koniec głównej treści