Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Stypendia zagraniczne

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzi rekrutację kandydatów na zagraniczne stypendia artystyczne realizowane na podstawie dwustronnych Programów o Współpracy Kulturalno-Naukowej.

Informacje ogólne:

 • Stypendia są przeznaczone na kilkumiesięczne staże artystyczne, naukowo-badawcze lub studia podyplomowe realizowane za granicą. Rekrutacja dotyczy osób posiadających dyplom ukończenia artystycznych studiów wyższych w uczelniach podległych MKiDN. Niektóre państwa dopuszczają przyjęcie wniosków studentów ostatniego roku studiów.
 • Kandydaci na stypendium uzyskują we własnym zakresie dokumenty świadczące o gotowości ich przyjęcia przez placówkę zagraniczną – instytucję artystyczną lub naukową – w danym roku akademickim. Placówka powinna mieć charakter państwowy/publiczny. Nie istnieje możliwość otrzymania stypendium na pobyt w ośrodkach finansowanych ze źródeł prywatnych lub w celu pokrycia kosztów prywatnych lekcji.
 • Limit wieku przyszłych stypendystów, określany przez większość państw, to 35 lat w chwili rozpoczęcia pobytu, tj. jesienią 2017 roku.
 • Reprezentanci wszystkich dziedzin sztuki są uprawnieni w równym stopniu do ubiegania się o stypendium.
 • Kandydat w danym roku może ubiegać się o wyjazd wyłącznie do jednego kraju oraz do jednej instytucji artystycznej lub naukowej.

Rekrutacja:

 • Kandydaci ubiegający się o stypendia rządów państw obcych powinni złożyć wniosek o przyznanie stypendium zagranicznego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wypełniając Wniosek o przyznanie stypendium zagranicznego (zamieszczony poniżej). Formularz powinien zostać sporządzony w języku polskim.
 • Do formularza wniosku należy dołączyć następujące załączniki:
  1. Curriculum Vitae,
  2. korespondencję z daną placówką zagraniczną potwierdzająca gotowość przyjęcia kandydata w przypadku przyznania stypendium lub list zapraszający od placówki zagranicznej,
  3. co najmniej dwie opinie od profesorów (instytucji polskich lub zagranicznych), popierających starania kandydata o przyznanie stypendium,
  4. zaświadczenie o znajomości języka obcego, zgodnego z wymogami partnerów zagranicznych,
  5. kserokopię dyplomu ukończenia artystycznych studiów wyższych, a w przypadku studentów ostatniego roku - wyciąg z indeksu potwierdzony przez uczelnię (lista egzaminów z przedmiotów wiodących podczas całego przebiegu studiów),
  6. kopie dyplomów, wyróżnień z konkursów, wystaw, recenzje itp.,
  7. portfolio, np. zdjęcia prac i szkiców, CD z utworami różnych stylów muzycznych, DVD z formami scenicznymi oraz inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata w danej dziedzinie.
 • Wszelkie dokumenty w językach obcych powinny zawierać robocze tłumaczenie na język polski.
 • Kandydaci ubiegający się o stypendium rządowe Francji lub Szwajcarii powinni skontaktować się indywidualnie z osobą przeznaczoną do kontaktu (dane zamieszczone poniżej) w celu otrzymania szczegółowych informacji nt. przedłożenia dodatkowych, wymaganych dokumentów.
 • Wnioski należy przesyłać drogą pocztową lub złożyć osobiście w biurze podawczym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa). Aplikacje można składać do ostatniego dnia danego naboru. W przypadku przesyłki pocztowej nie decyduje data stempla pocztowego. Dokumenty powinny zostać wysłane z odpowiednim wyprzedzeniem.

Kontakt:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament Współpracy z Zagranicą
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa

Informacje dotyczące stypendiów zagranicznych, w których pośredniczy MKiDN:

Aleksandra Ozga, tel.: (22) 42 10 138, e-mail: aozga@mkidn(dot)gov(dot)pl

Do pobrania:

MKiDN pośredniczy w naborze na stypendia zagraniczne wyłącznie w przypadku wymienionych poniżej krajów.

Terminy składania podań na rok 2017/2018:

Armenia

18.11.2016

Egipt

18.11.2016

Francja

21.02.2017

Grecja

16.12.2016

Izrael

18.11.2016

Japonia

17.03.2017

Rumunia

18.11.2016

Serbia

18.11.2016

Słowenia

18.11.2016

Szwajcaria

18.11.2016

Turcja

16.12.2016


Lista krajów prowadzących bezpośredni nabór wniosków oraz linki do stron internetowych zawierających informacje nt. kryteriów ubiegania się o stypendia, warunków administracyjnych i finansowych oraz formularze zgłoszeniowe:

Austria

www.grants.at

Belgia

 

www.wbi.be/fr/services/service/obtenir-bourse-dexcellence-suivre-formation-haut-niveau-wallonie-ou-bruxelles#.Us-oOrRUp5o

Dania

http://iu.dk/

Finlandia

http://www.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships/cimo_scholarships/cimo_fellowships

Islandia

http://www.arnastofnun.is/page/a_inter_scholarships

Hiszpania

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/becas-ayudas.html

http://universidad.es/es/en-espana/becas-para-estudiar-en-espana

Niemcy

www.daad.pl

Norwegia

www.rcn.no/is

Portugalia

www.instituto-camoes.pt

Szwecja

www.si.se

http://www.studyinsweden.se/Scholarships

http://www.studyinsweden.se/Scholarships/SI-scholarships/Visby-Program/

 

koniec głównej treści