Dziedzictwo kulturowe - Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Celem priorytetu jest poprawa stanu zachowania i wzmocnienie ochrony dziedzictwa kulturowego znajdującego się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz upowszechnianie wiedzy na jego temat.

UWAGA
Uprzejmie informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpatrzył odwołania w ramach priorytetu

Uwaga!
Uprzejmie informujemy, że w związku z wyczerpaniem środków finansowych na tryb konkursowy, II nabór wniosków nie będzie realizowany.

Do pobrania

Kontakt

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Dziedzictwa Kulturowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa,

Informacje telefoniczne dotyczące priorytetu są udzielane w godzinach 10:00 – 14:00 przez następujące osoby:

Wyniki I naboru wniosków

PktNr SZPONWnioskodawcaNazwa ZadaniaDotacja
(w zł) na rok:
36.2000140/16Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej Zarząd Główny
NIP:898-19-20-424
Rewaloryzacja witraża projektu S. WYSPIAŃSKIEGO, J. MEHOFFERA i S. MATEJKI z roku 1906 w kościele w Drohobyczu. szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.00142/16Fundacja Kochany Brzuszek
NIP:782-25-85-740
Pamięć zza Atlantyku szczegóły
Łącznie: 0.00
69.0000184/16Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy
NIP:542-30-20-745
Pozyskanie kopii cyfrowych archiwaliów z kol. P. Dobrochotowa z IH Rosyjskiej Akademii Nauk w S. Petersburgu. Etap VI szczegóły
2016: 20 000.00
Łącznie: 20 000.00
50.0000186/16Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy
NIP:542-30-20-745
Wspólne dziedzictwo - Druk książki Alberto Viminy "HISTORIA wojen domowych w Polsce podzielona na pięć Ksiąg" szczegóły
Łącznie: 0.00
46.2000189/16Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy
NIP:542-30-20-745
Źródła do dziejów państwa polsko-litewskiego (XIV-XVII w.) w zasobach francuskich Archiwów Narodowych w Paryżu szczegóły
Łącznie: 0.00
56.0000191/16Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy
NIP:542-30-20-745
Archiwalia z Archivio Segreto Vaticano - Etap IV szczegóły
Łącznie: 0.00
51.6000212/16Fundacja Ośrodka KARTA
NIP:526-03-05-957
Wydanie książki pod tytułem “Los rastros / Ślady. Polacy w Argentynie” (tytuł roboczy) szczegóły
Łącznie: 0.00
61.2000237/16Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
NIP:566-10-24-603
Ślady Mazowieckiej Szlachty na terenie Gruzji - kontynuacja badań naukowych szczegóły
2016: 20 000.00
Łącznie: 20 000.00
37.6000249/16Fundacja Arton
NIP:701-02-65-985
Inwentaryzacja, zabezpieczenie, kwerenda archiwum Kazimierza Bendkowskiego oraz publikacja monograficzna szczegóły
Łącznie: 0.00
33.0000258/16Fundacja Kossakowskiego
NIP:701-03-28-970
Dokumentowanie utraconego dziedzictwa kulturowego "Wojtkuszek" rozproszonego pomiędzy Polską,Litwą, Białorusią i Rosją. szczegóły
Łącznie: 0.00
67.6000289/16Biblioteka Narodowa
NIP:526-16-67-036
Digitalizacja Archiwum Gustawa Herlinga - Grudzińskiego szczegóły
2016: 60 000.00
Łącznie: 60 000.00
73.2000290/16Biblioteka Narodowa
NIP:526-16-67-036
Kwerenda w Dziale Druków Historycznych Biblioteki Państwowej w Berlinie - IV etap szczegóły
2016: 25 000.00
Łącznie: 25 000.00
67.8000291/16Biblioteka Narodowa
NIP:526-16-67-036
Rękopisy z Biblioteki Załuskich w Bibliotece Narodowej w Petersburgu - VI etap szczegóły
2016: 30 000.00
Łącznie: 30 000.00
73.0000292/16Biblioteka Narodowa
NIP:526-16-67-036
Stare Druki z Biblioteki Załuskich w Bibliotece Narodowej w Petersburgu - II etap szczegóły
2016: 20 000.00
Łącznie: 20 000.00
86.8000293/16Biblioteka Narodowa
NIP:526-16-67-036
Rękopisy ze zbiorów nieświeskich w zbiorach bibliotek Białorusi, Francji i Polski. I etap. szczegóły
2016: 20 200.00
Łącznie: 20 200.00
74.2000295/16Biblioteka Narodowa
NIP:526-16-67-036
Katalogowanie i inna pomoc biblioteczna instytucjom polonijnym - IV etap szczegóły
2016: 170 000.00
Łącznie: 170 000.00
94.0000321/16Towarzystwo Więź
NIP:526-02-51-776
Jerzy Giedroyc, Juliusz Mieroszewski, „Listy 1957-1975”. Opracował Rafał Habielski. szczegóły
2016: 70 000.00
Łącznie: 70 000.00
57.0000325/16Towarzystwo Więź
NIP:526-02-51-776
Wydanie książki: Jerzy Giedroyc, Leszek Kołakowski, Listy 1957-2000. szczegóły
2016: 29 500.00
Łącznie: 29 500.00
56.0000329/16Towarzystwo Więź
NIP:526-02-51-776
Wydanie książki: Jerzy Giedroyc, Witold Jedlicki, "Listy 1959-1982", oprac. Marek Kornat szczegóły
Łącznie: 0.00
93.6000506/16Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy
NIP:542-30-20-745
Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. VII-X (publikacja pokonferencyjna) szczegóły
2016: 28 000.00
2017: 56 000.00
Łącznie: 84 000.00
0 błędy form.01547/16Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
NIP:777-17-90-446
Prace remontowe i konserwatorskie przy drewnianej kaplicy p.w. Matki Boskiej w Polanach k/Oszmiany na Białorusi - etap I szczegóły
Łącznie: 0.00
74.6001589/16Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga
NIP:527-22-14-769
Dziedzictwo narodowe - zachować i udostępniać szczegóły
2016: 86 000.00
Łącznie: 86 000.00
43.2001609/16Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga
NIP:527-22-14-769
Dokumentacja dziedzictwa kultury Rzeczypospolitej w Ukrainie - cerkiew w Potyliczu szczegóły
Łącznie: 0.00
66.8001611/16Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga
NIP:527-22-14-769
Dokumentacja, pomiary fotogrametryczne i prace badawcze XII-wiecznej cerkwi p.w. ŚŚ. Borysa i Gleba w Grodnie - II etap szczegóły
2016: 30 000.00
Łącznie: 30 000.00
67.8001618/16Stowarzyszenie Oświaty i Kultury Polskiej
NIP:676-24-72-835
Prace konserwatorskie w Katedrze Lwowskiej Obrządku Łacińskiego. szczegóły
2016: 140 000.00
Łącznie: 140 000.00
41.2001620/16Stowarzyszenie Oświaty i Kultury Polskiej
NIP:676-24-72-835
Prace konserwatorskie w kościele p.w. śś. Stanisława i Krzysztofa w Husakowie na Ukrainie. szczegóły
Łącznie: 0.00
51.6001621/16Stowarzyszenie Oświaty i Kultury Polskiej
NIP:676-24-72-835
Prace konserwatorskie w kościołach rzymskokatolickich na Ukrainie - Brzozdowce i Kopyczyńce. szczegóły
2016: 34 524.00
Łącznie: 34 524.00
50.8001624/16Stowarzyszenie Oświaty i Kultury Polskiej
NIP:676-24-72-835
Inwentaryzacja rzeźby polskiej w zbiorach Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki szczegóły
Łącznie: 0.00
62.6001682/16Prowincja św.Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów)
NIP:675-12-82-798
odbudowa Sanktuarium Matki Bożej w Bołszowcach etap XVII szczegóły
2016: 20 000.00
Łącznie: 20 000.00
74.4001684/16Prowincja św.Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów)
NIP:675-12-82-798
Odbudowa Sanktuarium Matki Bożej w Bołszowcach na Ukrainie - polichromia etap I szczegóły
2016: 20 000.00
Łącznie: 20 000.00
37.8001685/16Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
NIP:737-10-10-717
Tynkowanie ścian zewnętrznych w Sanktuarium Matki Bożej Wspomożycielki Ludzkich Nadziei - etap I szczegóły
Łącznie: 0.00
74.6001688/16Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego imienia Józefa Piłsudskiego
NIP:726-26-55-119
Wystawa podróżująca "Chicago Polonia" „Wychodźstwo Polskie w Ameryce” szczegóły
2016: 60 000.00
Łącznie: 60 000.00
68.8001689/16Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego imienia Józefa Piłsudskiego
NIP:726-26-55-119
Digitalizacja zbiorów archiwalnych Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce - kolekcja Lednickiego szczegóły
2016: 30 000.00
Łącznie: 30 000.00
93.0001693/16Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego imienia Józefa Piłsudskiego
NIP:726-26-55-119
Digitalizacja zbiorów archiwalnych Instytutu J. Piłsudskiego w Londynie, kolekcja ruchu Prometejskiego szczegóły
2016: 15 000.00
Łącznie: 15 000.00
63.8001694/16Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego imienia Józefa Piłsudskiego
NIP:726-26-55-119
Digitalizacja zasobów Instytutu Piłsudskiego w Ameryce szczegóły
2016: 30 000.00
Łącznie: 30 000.00
53.6001696/16Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego imienia Józefa Piłsudskiego
NIP:726-26-55-119
Wydanie albumu o zbiorach Instytutu Piłsudskiego w Ameryce szczegóły
2016: 30 000.00
Łącznie: 30 000.00
72.6001699/16Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego imienia Józefa Piłsudskiego
NIP:726-26-55-119
Opracowanie katalogu i digitalizacja archiwów rekrutacyjnych Polskiej Armii we Francji w Muzeum Polskim w Ameryce szczegóły
2016: 15 000.00
Łącznie: 15 000.00
67.4001704/16Polska Prowincja Zakonu Kaznodziejskiego (OO. Dominikanów)
NIP:525-20-67-845
Zabezpieczenie przed wilgocią i remont muru kościoła prokatedralnego p.w. Św. Barbary w Witebsku (Białoruś) etap IV szczegóły
2016: 30 000.00
Łącznie: 30 000.00
68.8001707/16Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach
NIP:795-22-12-351
Inwentaryzacja założeń ogrodowych na dawnych Kresach - kontynuacja szczegóły
2016: 15 000.00
Łącznie: 15 000.00
74.4001709/16Fundacja Ochrony Wspólnego Dziedzictwa Kulturowego Terpa
NIP:701-00-88-879
 Konserwacja baldachimu ołtarza głównego w kościele p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tbilisi,  Gruzja - etap II szczegóły
2016: 35 000.00
Łącznie: 35 000.00
53.8001711/16Fundacja Ochrony Wspólnego Dziedzictwa Kulturowego Terpa
NIP:701-00-88-879
 Konserwacja nagrobka rodziny Babińskich na Cmentarzu Montmorency, Francja szczegóły
2016: 36 000.00
Łącznie: 36 000.00
38.2001715/16Fundacja Longinus
NIP:815-17-41-572
Wydanie książki "Zaśnięte cmentarze" szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.01825/16Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
NIP:777-17-90-446
Prace remontowo-konserwatorskie - kaplica rzymskokatolicka w Horodnikach k. Oszmiany na Białorusi szczegóły
Łącznie: 0.00
66.4001861/16Fundacja MOSTY
NIP:532-18-31-032
Konserwacja dzwonnicy i dzwonu króla Jana III Sobieskiego w Pomorzanach na Ukrainie szczegóły
2016: 20 000.00
Łącznie: 20 000.00
52.0001862/16Fundacja MOSTY
NIP:532-18-31-032
Inwentaryzacja i opracowanie programu rewaloryzacji konserwatorskiej kościoła pw. Św. Trójcy w Pomorzanach na Ukrainie szczegóły
2016: 39 500.00
Łącznie: 39 500.00
54.0001865/16Stowarzyszenie "Bezpieczny Powiat Ostrowski"
NIP:759-16-20-493
  prace konserwatorsko-­remontowe kościoła parafialnego (pomisjonarskiego) pw. św.Józefa Oblubieńca  w Zasławiu 2016rok szczegóły
Łącznie: 0.00
87.6001869/16Fundacja MOSTY
NIP:532-18-31-032
Renowacja pomnika Paraskewi Wiktorii Wiśniewskiej w miejscowości Vişniovca, region Komrat w Mołdawii z 1892 roku szczegóły
2016: 12 000.00
Łącznie: 12 000.00
53.8001872/16Fundacja MOSTY
NIP:532-18-31-032
Renowacja modernistycznej kaplicy - mauzoleum z 1935 roku w Zborowie na Ukrainie szczegóły
2016: 70 500.00
Łącznie: 70 500.00
69.2001873/16Fundacja Ośrodka KARTA
NIP:526-03-05-957
Polskie archiwa społeczne i prywatne w Wielkiej Brytanii (etap II) szczegóły
2016: 20 000.00
Łącznie: 20 000.00
50.4001874/16Polskie Towarzystwo Heraldyczne
NIP:525-21-88-879
Kwerenda na terenie cmentarzy we Francji Centralnej - Owernii (Region Auvergen) szczegóły
2016: 20 000.00
Łącznie: 20 000.00
70.8001877/16Muzeum Historii Polski w Warszawie
NIP:701-00-15-596
Organizacja wystawy poświęconej Ignacemu Domeyce w Chile. szczegóły
2016: 320 000.00
Łącznie: 320 000.00
44.0001882/16Fundacja Wileńszczyzna
NIP:701-00-64-264
Prace konserwatorskie przy zabytkowym domu pisarza Józefa Mackiewicza w Czarnym Borze pod Wilnem. szczegóły
Łącznie: 0.00
68.8001887/16Fundacja Studio Wschód
NIP:897-18-12-124
MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA 2016 szczegóły
2016: 20 000.00
Łącznie: 20 000.00
0 błędy form.01985/16Związek Karaimów Polskich
NIP:899-22-10-666
Kwerenda, zachowanie i udostęnienie karaimskiego dziedzictwa szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.02195/16Natalia Zacharek
NIP:
Zbójnicy i opryszkowie- ostatni świadkowie starowieku huculskiego - dokumentacja tradycji huculskiej szczegóły
Łącznie: 0.00
42.6002299/16Fundacja "AVE ARTE"
NIP:951-21-71-459
Dokumentacja historii mówionej - wybitni przedstawiciele Polonii Waszyngtońskiej - część 2 szczegóły
Łącznie: 0.00
37.6002358/16Stowarzyszenie Wspólnota Polska
NIP:526-03-00-368
Artyści spod Monte Cassino - przywrócenie pamięci o artystach z Armii Andersa szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.02365/16Stowarzyszenie Wspólnota Polska
NIP:526-03-00-368
Polonia tworzy kulturę - cykl wystaw plenerowych przybliżających niezwykłych Polaków i wydarzenia będące ich udziałem szczegóły
Łącznie: 0.00
61.6002544/16Stowarzyszenie Wspólnota Polska
NIP:526-03-00-368
POPRAWA STANU ZACHOWANIA DOMU IRENY SANDECKIEJ /tzw. DOMKU WILIBALDA BESSERA/ W KRZEMIEŃCU NA UKRAINIE. szczegóły
2016: 40 000.00
Łącznie: 40 000.00
0 błędy form.02549/16Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni ich Potomków oraz Przyjaciół
NIP:612-18-41-374
Ocalić od zapomnienia - inwentaryzacja i zabezpieczenie miejsc pamięci, polskich cmentarzy na bośniackich ziemiach. szczegóły
Łącznie: 0.00
69.4002552/16Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Dziedzictwa
NIP:676-23-18-689
Prace konserwatorskie przy rzeźba św. Romualda na Kahlenbergu -Wiedeń -I etap szczegóły
2016: 60 000.00
Łącznie: 60 000.00
75.0002554/16Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Dziedzictwa
NIP:676-23-18-689
Prace konserwatorsko-restauratorskie przy malowidłach ściennych Rosena w katedrze Ormiańskiej we Lwowie. Etap X szczegóły
2016: 135 500.00
Łącznie: 135 500.00
0 błędy form.02557/16Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich
NIP:525-19-33-499
Szlakiem sławnych Polaków ze Lwowa szczegóły
Łącznie: 0.00
93.2502559/16Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Dziedzictwa
NIP:676-23-18-689
Interwencyjne prace konserwatorskie przy malowidłach J. Stefana Norblina w pałacu w Morvi - Indie - IV etap szczegóły
2016: 88 000.00
Łącznie: 88 000.00
38.8002561/16Filmoteka Narodowa
NIP:521-10-35-771
Dokumentowanie polskiego dziedzictwa kulturowego poprzez przeprowadzenie kwerend archiwalnych w Londynie. szczegóły
Łącznie: 0.00
61.2002569/16Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Ethnos
NIP:725-19-86-261
Przestrzeń końca czasu. Inwentaryzacja cmentarzy żydowskich na Huculszczyźnie (Ukraina) szczegóły
2016: 30 000.00
Łącznie: 30 000.00
68.6002572/16Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
NIP:734-11-38-068
"Polonica w zasobach Archiwum Państwowego w Lewoczy - II etap" szczegóły
2016: 10 000.00
Łącznie: 10 000.00
61.4002573/16Dom Kaukaski w Polsce
NIP:521-34-57-186
Dawne obserwatorium na Górze Pop Iwan w Czarnohorze, Ukraina – prace konserwatorsko-zabezpieczające, etap V szczegóły
2016: 50 000.00
Łącznie: 50 000.00
94.4002576/16Fundacja Communi Hereditate
NIP:701-03-97-445
Opracowanie fotograficznej bazy danych polskich strat wojennych rysunków i tkanin dla aplikacji mobilnej ArtSherlock. szczegóły
2016: 40 000.00
Łącznie: 40 000.00
71.0002577/16Stowarzyszenie Oświaty i Kultury Polskiej
NIP:676-24-72-835
Konserwacja witraży w Katedrze Lwowskiej Obrządku Łacińskiego. szczegóły
2016: 54 000.00
Łącznie: 54 000.00
0 błędy form.02580/16Stowarzyszenie Odra-Niemen
NIP:897-16-78-921
Renowacja Cmentarza Katolickiego w Lidzie. szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.02586/16Stowarzyszenie Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą POLONIARES
NIP:813-37-00-752
Ocalić od zapomnienia... Dokumentowanie rozproszonego dziedzictwa kulturalnego Polaków za granicą. szczegóły
Łącznie: 0.00
67.6002738/16Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu
NIP:897-16-61-731
W 75 rocznicę Zbrodni na Profesorach Lwowskich 1941-2016 szczegóły
2016: 30 000.00
Łącznie: 30 000.00
95.4002740/16Towarzystwo Opieki nad Zabytkami
NIP:526-17-31-923
Praktyki terenowe studentów polskich uczelni konserwatorskich w Żółkwi (25-te) i Kamieńcu Podolskim (13-te), Ukraina szczegóły
2016: 21 624.00
Łącznie: 21 624.00
65.4002744/16Towarzystwo Opieki nad Zabytkami
NIP:526-17-31-923
Prace konserwatorskie drewnianej chrzcielnicy i fotela biskupiego pochodzących z kościoła parafialnego Dourges, Francja szczegóły
2016: 20 000.00
Łącznie: 20 000.00
72.2002746/16Towarzystwo Opieki nad Zabytkami
NIP:526-17-31-923
Prace konserwatorskie przy polskich nagrobkach w Mołdawii: Kiszyniów – polski cmentarz, Raszków – polski cmentarz szczegóły
2016: 45 000.00
Łącznie: 45 000.00
61.4002749/16Towarzystwo Opieki nad Zabytkami
NIP:526-17-31-923
Prace konserwatorskie przy elementach arkady łuku tęczowego z kościoła parafialnego w Brzeżanach, Ukraina szczegóły
2016: 25 000.00
Łącznie: 25 000.00
38.8002762/16Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy
NIP:542-30-20-745
Badania i kwerendy dotyczące spuścizny kartograficznej Guillaume le Vasseur de Beauplan - Etap I szczegóły
Łącznie: 0.00
60.6002835/16Fundacja Dziedzictwa Kulturowego
NIP:521-36-39-823
Prace konserwatorskie w Kościele Podominikańskim w Kamieńcu Podolskim (Ukraina) etap V szczegóły
2016: 60 000.00
Łącznie: 60 000.00
70.8002836/16Fundacja Dziedzictwa Kulturowego
NIP:521-36-39-823
Prace restauratorskie na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie (Ukraina) etap IX szczegóły
2016: 385 000.00
Łącznie: 385 000.00
61.8002845/16Fundacja Dziedzictwa Kulturowego
NIP:521-36-39-823
Ratunkowe prace konserwatorskie w Kolegiacie p.w. Świętej Trójcy w Ołyce (Ukraina) etap III szczegóły
2016: 70 000.00
Łącznie: 70 000.00
43.6002846/16Fundacja Dziedzictwa Kulturowego
NIP:521-36-39-823
Prace konserwatorskie przy zabytkach polskich na terenie Lwowa szczegóły
Łącznie: 0.00
63.8002848/16Fundacja Dziedzictwa Kulturowego
NIP:521-36-39-823
Prace konserwatorskie przy zabytkach polskich w Żółkwi etap II szczegóły
2016: 70 000.00
Łącznie: 70 000.00
43.8002850/16Fundacja Dziedzictwa Kulturowego
NIP:521-36-39-823
Prace konserwatorskie alabastrowego epitafium Adama Kisiela znajdującego się w cerkwi w Nowołyńsku, Ukraina. Etap I szczegóły
Łącznie: 0.00
69.8002852/16Towarzystwo Tradycji Akademickiej
NIP:701-01-02-958
Prace remontowo-konserwatorskie w Kościele p.w. Chrystusa Króla w Kutach (Ukraina) etap III szczegóły
2016: 25 000.00
Łącznie: 25 000.00
55.0002853/16Towarzystwo Tradycji Akademickiej
NIP:701-01-02-958
Konserwacja kartusza herbowego na elewacji kaplicy grobowej Branickich i Potockich w Montrésor, Francja szczegóły
2016: 25 000.00
Łącznie: 25 000.00
71.2002856/16Towarzystwo Tradycji Akademickiej
NIP:701-01-02-958
Inwentaryzacja nagrobków na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie - kontynuacja szczegóły
2016: 60 000.00
Łącznie: 60 000.00
70.0002858/16Muzeum Narodowe w Gdańsku
NIP:583-10-13-769
Konserwacja zespołu miniatur ze zbiorów artystycznych Towarzystwa Historyczno-Literackiego/ Biblioteki Polskiej w Paryżu szczegóły
2016: 20 000.00
Łącznie: 20 000.00
74.2002864/16Polska Akademia Umiejętności
NIP:676-10-19-051
Gombrowicz Bewildered/Gombrowicz désemparé. Międzynarodowe sympozjum naukowe w Montrealu szczegóły
2016: 40 000.00
Łącznie: 40 000.00
54.4002865/16Polska Akademia Umiejętności
NIP:676-10-19-051
Dawne fotografie polskich emigrantów z kolekcji artystycznej Biblioteki Polskiej w Paryżu szczegóły
2016: 40 000.00
Łącznie: 40 000.00
74.4002899/16Polska Akademia Umiejętności
NIP:676-10-19-051
Ochrona Polskiego Dziedzictwa Archiwalnego w Argentynie szczegóły
2016: 75 000.00
Łącznie: 75 000.00
63.6002911/16ZGROMADZENIE O.O. KARMELITÓW BOSYCH PROWINCJA KRAKOWSKA
NIP:945-18-40-422
Renowacja i rewaloryzacja murów klasztoru w Berdyczowie. Etap II - baszta północna, odcinek murów wschodnich. szczegóły
2016: 50 000.00
Łącznie: 50 000.00
43.0002913/16Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza
NIP:712-29-35-876
Roboty zabezpieczające, prace projektowe i przygotowawcze do rewitalizacji kościoła p.w. Św.Mikołaja w Wyżnianach szczegóły
Łącznie: 0.00
76.0002930/16Muzeum Historii Polski w Warszawie
NIP:701-00-15-596
Współorganizacja XXXVIII Stałej Konferencji Muzeów, Bibliotek Archiwów Polskich poza Krajem w Londynie. szczegóły
2016: 120 000.00
Łącznie: 120 000.00
94.6002932/16Muzeum Narodowe w Warszawie
NIP:526-03-09-719
Renowacja nagrobka Ignacego Korwin Milewskiego na cmentarzu i wykonanie tablicy pamiątkowej w Rovinj (Chorwacja) szczegóły
2016: 72 830.00
Łącznie: 72 830.00
39.6002935/16Polska Prowincja Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów M.N
NIP:779-16-34-264
odbudowa zabytkowego zespołu klasztorno - kościelnego w Tywrowie na Ukrainie etap III szczegóły
Łącznie: 0.00
66.8002942/16Prowincja Św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce.
NIP:583-25-13-669
Wilno, kościół Wniebowzięcia NMP, konserwacja wnętrza Kaplicy Św. Iwona; etap I szczegóły
2016: 50 000.00
Łącznie: 50 000.00
39.2002966/16Fundacja "Silva Rerum Polonarum"
NIP:573-28-52-372
Kwerenda zbiorów bibliotecznych dawnego Liceum Krzemienieckiego (1920 - 1941) -Tarnopol/Ukraina. szczegóły
Łącznie: 0.00
34.6002984/16Fundacja Semper Fidelis na rzecz Archidiecezji Lwowskiej
NIP:701-03-95-541
Remont i konserwacja dachu i poddasza zabytkowego domu parafialnego Katedry Lwowskiej. szczegóły
Łącznie: 0.00
34.2002991/16Fundacja Semper Fidelis na rzecz Archidiecezji Lwowskiej
NIP:701-03-95-541
Remont i konserwacja drzwi w Katedrze Lwowskiej. szczegóły
Łącznie: 0.00
37.2002998/16Fundacja Semper Fidelis na rzecz Archidiecezji Lwowskiej
NIP:701-03-95-541
Renowacja zabytkowego ogrodzenia przy figurze św. Pawła przy Katedrze Lwowskiej. szczegóły
Łącznie: 0.00
73.4003002/16Fundacja Kultura i Sztuka Ponad Granicami
NIP:521-30-50-674
Kwerendy i badania materiałów ikonograficznych klasztorów rzymskokatolickich w Rosji szczegóły
2016: 80 000.00
Łącznie: 80 000.00
62.6003012/16Fundacja Dziedzictwo Kresowe im. Orląt Lwowskich
NIP:701-03-47-720
Renowacja estetyczna ołtarza głównego w kościele pw. św. Antoniego we Lwowie szczegóły
2016: 30 000.00
Łącznie: 30 000.00
39.4003024/16Międzynarodowa Fundacja Muzyczna im. Artura Rubinsteina w Łodzi
NIP:725-19-37-937
Fryderyk Chopin, Ignacy Jan Paderewski i Artur Rubinsteina na zamku w Rapperswilu szczegóły
Łącznie: 0.00
77.6003112/16Fundacja "Silva Rerum Polonarum"
NIP:573-28-52-372
Polonika w zbiorach muzeów czeskich - Opawa, Brno, Ołomuniec. szczegóły
2016: 138 000.00
Łącznie: 138 000.00
91.2003114/16Fundacja "Silva Rerum Polonarum"
NIP:573-28-52-372
Wsparcie działalności edukacyjno - promocyjnej Muzeum Pamięci 2. Korpusu Polskiego na Monte Cassino. szczegóły
2016: 60 882.00
Łącznie: 60 882.00
73.6003123/16Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich
NIP:521-34-02-216
Prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne przy kolumnie ze św. Krzysztofem niosącym małego Chrystusa we Lwowie. Cz. III szczegóły
2016: 40 000.00
Łącznie: 40 000.00
74.8003126/16Stowarzyszenie Odnowienia Kościoła w Łopatynie im.Jana Cichewicza
NIP:753-22-69-284
PRACE KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKIE W KOŚCIELE P/W NPNMP W ŁOPATYNIE ETAP XI szczegóły
2016: 50 000.00
Łącznie: 50 000.00
54.0003131/16Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Polskiej w Paryżu
NIP:525-25-98-672
Digitalizacja i popularyzacja najważniejszych obiektów ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu szczegóły
2016: 70 000.00
Łącznie: 70 000.00
55.8003134/16Fundacja TRES
NIP:788-19-58-740
Poszukiwanie i inwentaryzacja grobów polskich w regionie paryskim. szczegóły
2016: 43 590.00
Łącznie: 43 590.00
31.4003153/16Fundacja Semper Fidelis na rzecz Archidiecezji Lwowskiej
NIP:701-03-95-541
Wymiana dachu kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Rawie Ruskiej. szczegóły
Łącznie: 0.00
72.8003160/16Fundacja im. Świętej Królowej Jadwigi dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
NIP:676-17-30-376
Inwentaryzacja i digitalizacja wybranych archiwaliów Centralnego Ośrodka Duszpasterstwa Polaków za granicą w Rzymie szczegóły
2016: 45 000.00
Łącznie: 45 000.00
94.4003167/16Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego
NIP:777-00-06-539
Grób Józefa Wieniawskiego - renowacja i pamięć szczegóły
2016: 63 700.00
Łącznie: 63 700.00
0 błędy form.03170/16ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH
NIP:525-14-12-168
Grażyna Bacewicz: music and legacy szczegóły
Łącznie: 0.00
63.2003175/16Diecezja Ełcka
NIP:848-11-35-679
Remont i konserwacja budynku drewnianego lamusa z roku 1796 w Grodnie przeznaczonego na Muzeum Diecezji Grodzieńskiej szczegóły
2016: 120 000.00
Łącznie: 120 000.00
54.0003190/16Collegium Artium
NIP:679-29-95-420
Arthistoricum Europa Środkowo-Wschodnia szczegóły
2016: 29 600.00
Łącznie: 29 600.00
52.0003198/16Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl
NIP:125-15-01-220
Prace ratunkowe sklepienia nawy głównej i dachu kościoła w Biłohirii (daw. Lachowce), obwód chmielnicki, Ukraina. szczegóły
2016: 40 000.00
Łącznie: 40 000.00
74.2003200/16Muzeum Emigracji w Gdyni
NIP:958-16-60-196
Digitalizacja i upowszechnianie zbiorów Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce (PIASA). Etap I: Andrzej Bobkowski szczegóły
2016: 25 000.00
Łącznie: 25 000.00
41.0003206/16Fundacja Kresy Historii
NIP:524-27-66-205
Projekt biograficzny żołnierzy 2 Korpusu szczegóły
Łącznie: 0.00
23.2003217/16Nowoczesne Mazowsze Mazowiecka Fundacja Społeczna
NIP:527-26-78-434
Mapa Polskiego Dziedzictwa - Ukraina szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.03505/16Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek
NIP:956-16-25-127
Korpus Ochrony Pogranicza w walkach na Polesiu i Wołyniu we wrześniu 1939 szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.03508/16Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek
NIP:956-16-25-127
"Dlatego, że oni mają prawo do naszej pełnej pamięci" - poszukiwania ofiar rzezi wołyńskiej. szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.03528/16Fundacja Wspierania Inicjatyw Społecznych "Uśmiech Dziecka"
NIP:661-22-20-144
Dwór Bochwiców w Paulinowie - ocalić od zapomnienia szczegóły
Łącznie: 0.00
95.4003532/16Instytut Lwowski Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Kresów Wschodnich
NIP:522-29-85-855
Wydanie w roku 2016 kolejnego numeru "Rocznika Lwowskiego 2016" szczegóły
2016: 30 000.00
Łącznie: 30 000.00
51.0003545/16Stowarzyszenie Przyjaciół Mościsk i Kresów Wschodnich
NIP:795-21-44-514
Prace remontowo-konserwatorskie przy nagrobku figuralnym na cmentarzu w Mościskach na Ukrainie szczegóły
2016: 19 550.00
Łącznie: 19 550.00
51.0003549/16Stowarzyszenie Przyjaciół Mościsk i Kresów Wschodnich
NIP:795-21-44-514
Prace remontowo-konserwatorskie przy nagrobku rodziny gen A. Jeziorańskiego na cmentarzu w Mościskach na Ukrainie. szczegóły
2016: 17 000.00
Łącznie: 17 000.00
68.8003599/16Towarzystwo Miłośników Ziemi Podhajeckiej
NIP:912-18-60-918
Zabezpieczenie Kościoła p.w. Świętej Trójcy w Podhajcach na Ukrainie - II etap szczegóły
2016: 25 000.00
Łącznie: 25 000.00
41.8003777/16Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
NIP:951-00-54-672
Wykonanie odpisów oraz tłumaczenie na język polski dok. archiwalnych związanych z rodziną Sobieskich z NHAB. Etap 2. szczegóły
Łącznie: 0.00
74.8003782/16Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
NIP:951-00-54-672
Zeskanowanie części Archiwum Radziwiłłów zachowanego w Narodowym Archiwum Historycznym Białorusi w Mińsku. Etap 2 szczegóły
2016: 45 000.00
Łącznie: 45 000.00
75.4003788/16Fundacja Świątynia Sztuki
NIP:879-24-78-602
Konserwacja zbioru listów i obrazów z kolekcji Polish Mission of the Orchard Lake (USA). szczegóły
2016: 80 000.00
Łącznie: 80 000.00
75.8003801/16Fundacja Świątynia Sztuki
NIP:879-24-78-602
Konserwacja 100 plakatów z okresu międzywojennego znajdujących się w zbiorach Polish Museum of America w Chicago. szczegóły
2016: 70 000.00
Łącznie: 70 000.00
56.0003806/16Związek Ormian w Polsce im. Ks. Abpa Józefa Teodorowicza z siedzibą w Gliwicach
NIP:631-13-33-505
Prace renowacyjne - konserwatorskie zabytkowych organów w Złoczowie - etap IV szczegóły
2016: 30 000.00
Łącznie: 30 000.00
44.4003818/16Fundacja Niepodległości
NIP:712-32-54-339
Prace remontowe elewacji kościoła parafialnego pw. św. Jana Nepomucena w Dubnie - II etap szczegóły
Łącznie: 0.00
36.2003826/16Fundacja Niepodległości
NIP:712-32-54-339
Prace remontowe w kościele parafialnym pw. Zesłania Ducha Świętego w Maniewiczach na Ukrainie szczegóły
Łącznie: 0.00
75.8003831/16Fundacja Niepodległości
NIP:712-32-54-339
Prace konserwatorskie w kościele pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Krzemieńcu - IV etap szczegóły
2016: 20 000.00
Łącznie: 20 000.00
54.0003834/16Fundacja Niepodległości
NIP:712-32-54-339
Ocalić od zapomnienia - prace konserwatorskie w kościele parafialnym w Rudkach na Ukrainie szczegóły
2016: 25 000.00
Łącznie: 25 000.00
34.0003839/16Fundacja Niepodległości
NIP:712-32-54-339
Prace remontowe w kościele pw. św. Cyryla i Metodego w Lubieszowie szczegóły
Łącznie: 0.00
74.4003843/16Fundacja Niepodległości
NIP:712-32-54-339
Renowacja polskich nagrobków na cmentarzu w Drohobyczu IV etap szczegóły
2016: 20 000.00
Łącznie: 20 000.00
30.0003864/16STOWARZYSZENIE HOMOUNIVERSALIS
NIP:713-29-68-044
BUDOWANIE TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ POPRZEZ OCHRONĘ DZIEDZICTWA NARODOWEGO - GOSPODARKA WOJ. WOŁYŃSKIEGO 1921-1939 szczegóły
Łącznie: 0.00
27.6003878/16Fundacja Open Culture
NIP:712-32-70-166
Zofia Brzeska-Gaudier. Digitalizjacja bezcennych rękopisów polskiej pisarki z Uniwersytetu w Essex. szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.03911/16Fundacja "Idea"
NIP:884-27-57-794
Złoty pociąg - promocja polskiej historii za granicą szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.03976/16Fundacja "Idea"
NIP:884-27-57-794
Anna Świdnicka, polska cesarzowa, cesarzowa Europy szczegóły
Łącznie: 0.00
73.6004521/16Muzeum Podlaskie w Białymstoku
NIP:542-10-06-132
Prace konserwatorskie i restauratorskie dokumentów Brygidek w Grodnie. szczegóły
2016: 25 000.00
2017: 46 500.00
Łącznie: 71 500.00
64.4004542/16Stowarzyszenie na rzecz ochrony dziedzictwa kultury KON-FEDERACJA
NIP:676-24-61-056
Ratunkowe prace konserwatorskie w kościele pojezuickim pw. śś. Piotra i Pawła we Lwowie, IV etap szczegóły
2016: 100 000.00
Łącznie: 100 000.00
0 błędy form.07108/16Stowarzyszenie InterCity
NIP:779-20-94-114
STWORZENIE KOLEKCJI FILMU POLSKIEGO, Z UWZGLĘDNIENIEM ZAGINIONYCH DZIEŁ POLSKICH W CZASIE DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ W USA. szczegóły
Łącznie: 0.00