Dziedzictwo kulturowe - Ochrona zabytków archeologicznych

Celem priorytetu jest ochrona dziedzictwa archeologicznego poprzez wspieranie kluczowych dla tego obszaru zadań, obejmujących niedestrukcyjne rozpoznanie i dokumentację zasobów dziedzictwa archeologicznego oraz opracowanie i publikację wyników przeprowadzonych badań archeologicznych.

UWAGA
Uprzejmie informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpatrzył odwołania w ramach programu.

Uwaga!
Uprzejmie informujemy, że w związku z wyczerpaniem środków finansowych na tryb konkursowy, II nabór wniosków nie będzie realizowany.

Do pobrania

Kontakt

Narodowy Instytut Dziedzictwa
ul. Kopernika 36/40,
00-924 Warszawa

Informacje telefoniczne dotyczące priorytetu są udzielane w godzinach 9:00 – 16:00 przez następujące osoby:

Wyniki I naboru wniosków

PktNr SZPONWnioskodawcaNazwa ZadaniaDotacja
(w zł) na rok:
60.1400662/16Stowarzyszenie Rozwoju Wetliny i Okolic
NIP:688-12-40-396
Polskie Bieszczady Zachodnie nieinwazyjne rozpoznanie i inwentaryzacja zasobów archeologicznych w rejonie Wetliny. szczegóły
Łącznie: 0.00
76.0000665/16Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu
NIP:578-10-43-810
Opracowanie porcelany dalekowschodniej z badań wykopaliskowych na Starym Mieście w Elblągu wraz z publikacją książkową szczegóły
2016: 45 000.00
Łącznie: 45 000.00
80.8300667/16Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
NIP:778-10-27-953
Biały Potok – publikacja materiałów z badań Józefa Kostrzewskiego szczegóły
2016: 28 500.00
Łącznie: 28 500.00
75.6700701/16Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
NIP:778-10-27-953
Osadnictwo wielokulturowe w Napachaniu, gm. Rokietnica, stan. 59. Wyniki badań archeologicznych szczegóły
2016: 34 000.00
Łącznie: 34 000.00
83.8600706/16Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu
NIP:671-02-00-272
Rozpoznanie podwodnych stanowisk archeologicznych w ramach badań AZP obszarów morskich w rejonie Kołobrzegu szczegóły
2016: 94 300.00
Łącznie: 94 300.00
57.5700711/16Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. F. Grasia
NIP:595-10-00-628
Nieinwazyjne badania archeologiczne obszaru grodu w Drezdenku szczegóły
Łącznie: 0.00
79.8600715/16Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
NIP:562-16-05-570
Opracowanie zabudowy grodu kultury łużyckiej na stanowisku 4 w Biskupinie. Badania przedwojenne. szczegóły
2016: 74 500.00
2017: 90 000.00
Łącznie: 164 500.00
53.4000718/16Stowarzyszenie Archeologów Jutra
NIP:701-01-56-380
Nieinwazyjne badania podwodne reliktów mostów w Warszawie przy wylocie ul. Bednarskiej szczegóły
Łącznie: 0.00
64.3300721/16Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
NIP:526-03-07-867
Wydanie tomu „Krzemień narzutowy w pradziejach” szczegóły
Łącznie: 0.00
73.8600723/16Muzeum Warszawy
NIP:525-12-90-392
Między miastem a dworem. Badania archeologiczne placu Zamkowego w Warszawie w latach 1977-1983. szczegóły
2016: 30 000.00
2017: 85 000.00
Łącznie: 115 000.00
82.3300728/16Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
NIP:562-16-05-570
Megalityczny grobowiec kultury amfor kulistych z Kierzkowa na Pałukach. Milczący świadek kultu przodków w epoce kamienia szczegóły
2016: 70 100.00
2017: 36 000.00
Łącznie: 106 100.00
62.5001298/16Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
NIP:712-01-03-692
Publikacja monografii "Wczesnośredniowieczne osadnictwo ziemi chełmskiej" szczegóły
Łącznie: 0.00
64.4001359/16Uniwersytet Warszawski
NIP:525-00-11-266
Publikacja materiałów z ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowisku 7 w Kuczborku, pow. żuromiński. szczegóły
Łącznie: 0.00
58.8601785/16Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
NIP:734-11-38-068
W poszukiwaniu najstarszych świątyń miasta Nowego Sącza szczegóły
Łącznie: 0.00
77.1401788/16Uniwersytet Rzeszowski
NIP:813-32-38-822
Skołoszów, stan. 7 - miejsce obrzędowe z neolitu i wczesnej epoki brązu szczegóły
2016: 27 000.00
2017: 27 000.00
Łącznie: 54 000.00
63.8301792/16Towarzystwo Naukowe w Toruniu
NIP:879-00-07-933
ArcheoSkop- cyfrowe zobrazowania nieruchomych zabytków archeologicznych. Badania weryfikacyjne na ziemi chełmińskiej. szczegóły
Łącznie: 0.00
65.7101793/16Muzeum Okręgowe w Toruniu
NIP:956-00-11-771
Osadnictwo średniowieczne na równinie zalewowej Wisły zachodniej części prawobrzeżnego Torunia szczegóły
Łącznie: 0.00
70.0001794/16Muzeum Okręgowe w Sandomierzu
NIP:864-11-06-630
Poszukiwania siedziby rodu Zawiszy Czarnego herbu Sulima w Garbowie, gm. Dwikozy, woj. świętokrzyskie szczegóły
2016: 30 000.00
Łącznie: 30 000.00
45.2901796/16Złocieniecki Ośrodek Kultury
NIP:674-10-04-170
Ocena stanu i potencjału grodziska w Złocieńcu w oparciu o przeprowadzenie badań nieinwazyjnych. szczegóły
Łącznie: 0.00
63.4001799/16Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii UW
NIP:526-16-64-061
Wyspa na jeziorze Legińskim. Opracowanie i publikacja wyników badań z lat 2011-2014 szczegóły
Łącznie: 0.00
66.0001812/16Stowarzyszenie Starożytników
NIP:527-23-97-623
Grody i drogi kasztelanii skrzyńskiej - badania nieinwazyjne szczegóły
Łącznie: 0.00
66.8601813/16Stowarzyszenie Starożytników
NIP:527-23-97-623
Krajobraz archeologiczny Puszczy Knyszyńskiej - badania nieinwazyjne szczegóły
Łącznie: 0.00
62.5701818/16Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska "Natfarri"
NIP:773-18-71-865
Ossolin - siedziba rodowa Ossolińskich w świetle nieinwazyjnych badań archeologicznych szczegóły
Łącznie: 0.00
50.5701922/16Muzeum Ziemi Wschowskiej
NIP:925-18-44-102
Wschowa – badania geofizyczne i architektoniczne 2016 r. szczegóły
Łącznie: 0.00
67.6002084/16Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii UW
NIP:526-16-64-061
Multidyscyplinarne rozpoznanie i publikacja starożytnego miejsca ofiarnego w Lubanowie szczegóły
Łącznie: 0.00
66.1402093/16Muzeum Historyczne w Sanoku
NIP:687-14-32-071
Dawne cmentarze Sanoka szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.02102/16Stowarzyszenie "Nasze Iganie"
NIP:821-25-59-992
Dokumentacja przeprawy mostowej na rzece Muchawce (woj. mazowieckie). Archeologia pola bitwy pod Iganiami szczegóły
Łącznie: 0.00
52.2902120/16Gminne Centrum Kultury
NIP:767-14-25-718
Nieinwazyjne rozpoznanie potencjału zasobów archeologicznych rejonu Łobżenicy, woj. wielkopolskie szczegóły
Łącznie: 0.00
75.3302132/16Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
NIP:712-01-03-692
Robert Liebig archeolog amator z Wielkopolski - nowe "stare" źródła do pradziejów Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej szczegóły
2016: 33 000.00
Łącznie: 33 000.00
78.8302148/16Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
NIP:777-00-06-350
Janowice 2 - publikacja unikatowych źródeł późnoneolitycznych ze wschodnich Kujaw szczegóły
2016: 30 000.00
Łącznie: 30 000.00
81.3302154/16Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
NIP:777-00-06-350
Szczepidło. Osada metalurgów kultury mogiłowej nad Wartą szczegóły
2016: 49 000.00
Łącznie: 49 000.00
52.1402173/16Fundacja Geoarcheologia.pl
NIP:683-20-81-905
Puszcza Niepołomicka - nieinwazyjna prospekcja archeologiczna szczegóły
Łącznie: 0.00
72.2902663/16Stowarzyszenie "Nasz Zamek"
NIP:837-17-45-000
Zamek w Sochaczewie. Dzieje - archeologia - architektura. szczegóły
2016: 28 000.00
Łącznie: 28 000.00
0 błędy form.02668/16Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie
NIP:837-10-19-707
Nieinwazyjne rozpoznanie stanowisk archeologicznych w powiecie sochaczewskim. szczegóły
Łącznie: 0.00
50.6002670/16Fundacja Dajna im. Jerzego Okulicza-Kozaryna
NIP:522-30-09-816
Nieinwazyjne badania archeologiczne zagrożonych zniszczeniem stanowisk wielokulturowych nad jeziorem Gopło. szczegóły
Łącznie: 0.00
65.0002684/16Fundacja Dajna im. Jerzego Okulicza-Kozaryna
NIP:522-30-09-816
Nowa Cerekwia – celtyckie centrum handlu i rzemiosła. Opracowanie i publikacja wyników badań z lat 1957-1973. szczegóły
Łącznie: 0.00
82.0002688/16Muzeum Historyczne Miasta Gdańska
NIP:583-10-12-014
Zespół Przedbramia ul. Długiej w Gdańsku – wyniki badań archeologicznych szczegóły
2016: 56 000.00
Łącznie: 56 000.00
47.4302691/16KOŁDER ANDRZEJ F.H.U.P MUZEUM ZAMKOWE KAMIENIEC, MUZEUM KULTURY SZLACHECKIEJ
NIP:684-10-49-002
Opracowanie wyników badań archeologicznych przeprowadzonych w Przeworsku ul. Rynek 13 (AZP stan. 84 103-81/105) w 2015 r szczegóły
Łącznie: 0.00
64.2902695/16Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego
NIP:813-33-78-078
Osady ludności kultury mierzanowickiej na stan. 37 i 39 w Dobkowicach, woj. podkarpackie. szczegóły
Łącznie: 0.00
71.1402698/16Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego
NIP:813-33-78-078
Osadnictwo pradziejowe oraz wczesnośredniowieczne na stanowisku Boratyn 17, województwo podkarpackie szczegóły
2016: 27 000.00
Łącznie: 27 000.00
73.5702701/16Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego
NIP:813-33-78-078
Publikacja pt. „Stanowiska 24, 25 i 27 w Mirocinie. Część I. Osadnictwo późnopolgarskie i kultury pucharów lejkowatych" szczegóły
2016: 30 000.00
Łącznie: 30 000.00
59.5702704/16Fundacja Dziedzictwa Archeologicznego D. Śląska
NIP:894-30-54-746
Publikacja i analizy zabytków z badań archeologicznych cmentarzyska Górki Pęcławskie 1, 6, 16, 17, pow. Łęczyca. szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.02709/16Muzeum Podkarpackie w Krośnie
NIP:684-10-48-586
Geofizyczne rozpoznanie stanowiska archeologicznego nr 8 w Lipnicy Dolnej, pow. Jasło szczegóły
Łącznie: 0.00
58.1402710/16Muzeum Podkarpackie w Krośnie
NIP:684-10-48-586
Nieinwazyjne badania na osadach obronnych z epoki brązu w Brzezówce gm. Tarnowiec oraz w Kowalowych gm. Jasło. szczegóły
Łącznie: 0.00
80.4302713/16Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej
NIP:542-29-72-662
Rozpoznanie i dokumentacja stanowisk archeologicznych na obszarze pola bitwy "Oblężenie Twierdzy Osowiec 1914-1915 r." szczegóły
2016: 32 000.00
Łącznie: 32 000.00
74.4302716/16Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi
NIP:724-10-00-413
Opracowanie cmentarzysk łużyckich pół popielnicowych z Polski Środkowej z epoki brązu (Lutomiersk-Wrząca 1, Mastki 2) szczegóły
2016: 73 000.00
2017: 30 000.00
Łącznie: 103 000.00
62.1702721/16Łosicki Dom Kultury
NIP:537-11-01-749
Początki Łosic w świetle wyników nieinwazyjnych badań interdyscyplinarnych szczegóły
Łącznie: 0.00
76.7102725/16Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego
NIP:725-10-56-154
Siemiechów stan. 2, woj. łódzkie. Cmentarzysko i osada kultury przeworskiej. szczegóły
2016: 27 000.00
2017: 40 000.00
Łącznie: 67 000.00
71.7102726/16Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego
NIP:725-10-56-154
Publikacja: Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku nr 3 w Ludwinowie, pow. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie. szczegóły
2016: 31 000.00
2017: 50 000.00
Łącznie: 81 000.00
72.8602727/16Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego
NIP:725-10-56-154
Publikacja: Ratownicze badania archeologiczne na stanowisko 10 w Kruszynie, pow. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie. szczegóły
2016: 40 000.00
Łącznie: 40 000.00
65.5702729/16Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie
NIP:784-10-10-561
Wczesnośredniowieczne przedmioty z kości i poroża z gnieźnieńskiego zespołu grodowego. Studium archeozoologiczne. szczegóły
Łącznie: 0.00
63.1402732/16Towarzystwo Archeologiczne ARGO
NIP:945-21-38-948
Kraków-Mistrzejowice, stanowisko 85 - osadnictwo od wczesnego neolitu po wczesny okres epoki brązu . szczegóły
Łącznie: 0.00
62.4302734/16Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici
NIP:956-20-56-743
Ewidencja stanowisk podwodnych AZP szczegóły
Łącznie: 0.00
76.2902736/16Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici
NIP:956-20-56-743
Inwentaryzacja metodami nieinwazyjnymi podwodnej przestrzeni reliktowej w Lubniewicach (Jezioro Lubiąż) szczegóły
2016: 50 000.00
Łącznie: 50 000.00
73.0002743/16Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Warszawie
NIP:525-20-49-439
Niedestruktywne rozpoznanie i dokumentacja dziedzictwa archeologicznego Kotliny Chodelskiej szczegóły
2016: 110 000.00
Łącznie: 110 000.00
67.1402745/16Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Warszawie
NIP:525-20-49-439
Rozpoznanie zasobów archeologicznych jezior i strefy brzegowej Pojezierza Iławskiego kontynuacja badań z 2013 i 2014 r. szczegóły
Łącznie: 0.00
70.5002747/16Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie
NIP:892-14-50-392
Opracowanie i publikacja wyników badań archeologicznych średniowiecznego zespołu osadniczego w Starorypinie szczegóły
2016: 55 000.00
Łącznie: 55 000.00
69.3302751/16Muzeum Archeologiczne w Krakowie
NIP:675-00-04-471
Publikacja: Kompleks osadniczy w Niecieczy Włościańskiej, pow. sokołowski. Od neolitu do czasów nowożytnych szczegóły
Łącznie: 0.00
74.8303210/16Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie
NIP:919-15-50-672
Wielokulturowe cmentarzysko w Czerniczynie - nieznane źródło wiedzy o epoce brązu i wczesnym średniowieczu. szczegóły
2016: 28 000.00
2017: 27 000.00
Łącznie: 55 000.00
75.5003222/16Muzeum Podlaskie w Białymstoku
NIP:542-10-06-132
Pomiędzy Wschodem a Zachodem. Osadnictwo z epoki kamienia i prologu epoki brązu w Grądach-Woniecko, woj. podlaskie. szczegóły
2016: 41 000.00
2017: 37 000.00
Łącznie: 78 000.00
67.1403244/16Fundacja Archeologiczna Archeo
NIP:694-16-81-194
Dwór rycerza-rabusia Czarnego Krzysztofa w Olszanicy. Studium archeologiczno-historyczne szczegóły
Łącznie: 0.00
68.4303255/16Muzeum Miedzi w Legnicy
NIP:691-12-29-147
Metalurdzy znad Kaczawy - opracowanie materiałów z cmentarzyska kultury pól popielnicowych w Legnicy, stan. 3 szczegóły
2016: 57 000.00
Łącznie: 57 000.00
45.1703291/16Archeo-Discovers
NIP:566-16-70-295
Wczesnośredniowieczny kompleks osadniczy w miejscowosci Bazar Nowy, gm. Stary Szelków – dzieje zasiedlenia szczegóły
Łącznie: 0.00
43.4303296/16Archeo-Discovers
NIP:566-16-70-295
Wielokulturowe stanowisko w Grudusku – dzieje zasiedlenia i multidyscyplinarna rekonstrukcja zmian środowiska szczegóły
Łącznie: 0.00
69.1403307/16Muzeum Okręgowe w Rzeszowie
NIP:813-11-07-843
Grodzisko i zamek w Czudcu na terenie dawnej ziemi sandomierskiej w świetle badań archeologicznych z lat 2001-2010. szczegóły
2016: 39 000.00
2017: 31 000.00
Łącznie: 70 000.00
80.8603316/16Muzeum Okręgowe w Rzeszowie
NIP:813-11-07-843
Cmentarzysko tarnobrzeskiej kultury łużyckiej z wczesnej epoki żelaza w Grzęsce, pow. przeworski szczegóły
2016: 40 600.00
Łącznie: 40 600.00
67.7103321/16Fundacja Doctus
NIP:851-31-80-684
Mieszczańska kamienica w średniowiecznym Kołobrzegu – studium archeologiczne szczegóły
Łącznie: 0.00
78.5703325/16Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
NIP:784-10-16-977
Broń drzewcowa i uzbrojenie ochronne z Ostrowa Lednickiego i Giecza szczegóły
2016: 35 000.00
2017: 30 000.00
Łącznie: 65 000.00
65.1403328/16Fundacja Badań Interdyscyplinarnych im. Godfryda Ossowskiego
NIP:796-29-62-875
Pradolina Głogowska w epoce żelaza - publikacja wyników badań na stanowiskach 1 i 6 w Bytominie, pow. głogowski. szczegóły
Łącznie: 0.00
61.7103336/16Fundacja Badań Interdyscyplinarnych im. Godfryda Ossowskiego
NIP:796-29-62-875
Nieinwazyjne rozpoznanie archeologicznego krajobrazu Doliny Nidy. szczegóły
Łącznie: 0.00
67.1403346/16Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
NIP:879-01-77-291
Inwentaryzacja i dygitalizacja podwodnych i lądowych archeologicznych zasobów strefy brzegowej jeziora Powidzkiego. szczegóły
Łącznie: 0.00
67.1403349/16Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
NIP:879-01-77-291
Opracowanie i druk publikacji: Rogowo, gm. Lubicz, stan. 23. Osada kultury wielbarskiej szczegóły
2016: 43 000.00
Łącznie: 43 000.00
64.1403354/16Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
NIP:879-01-77-291
Publikacja drugiego tomu książki: Naczynia ceramiczne jako źródło poznania procesów osadniczych w strefie... szczegóły
Łącznie: 0.00
51.8303855/16Muzeum w Brodnicy
NIP:874-13-05-731
Goci - zapomniane dziedzictwo regionu brodnickiego szczegóły
Łącznie: 0.00
67.4303860/16Stowarzyszenie Przyjaciół Zamku w Chudowie "Castellum"
NIP:969-13-83-214
Opracowanie i podsumowanie wyników badań archeologicznych zamku w Chudowie (pow. gliwicki) szczegóły
Łącznie: 0.00
64.7103867/16Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie"
NIP:627-23-77-905
Śląska Fabryka Fajek ze Zborowskiego - podsumowanie badań szczegóły
Łącznie: 0.00
60.5703877/16Fundacja Archeologiczna
NIP:929-17-61-724
Siedziba biskupów lubuskich w Górzycy. Etap II - interdyscyplinarne opracowanie i publikacja wyników badań szczegóły
Łącznie: 0.00
73.1703882/16Fundacja Archeologiczna
NIP:929-17-61-724
Kompleksowe, nieinwazyjne rozpoznanie wczesnośredniowiecznego kompleksu osadniczego w Klenicy woj. lubuskie szczegóły
2016: 38 000.00
Łącznie: 38 000.00
69.5003891/16Muzeum Regionalne w Wągrowcu
NIP:766-16-41-337
Dzwonowo - zaginione miasto. Interdyscyplinarne badania średniowiecznego i nowożytnego kompleksu osadniczego. szczegóły
2016: 55 000.00
2017: 35 000.00
Łącznie: 90 000.00
74.3303897/16Muzeum Narodowe w Poznaniu
NIP:777-00-06-321
Krajobraz archeologiczny wokół zamku w Gołuchowie - nieinwazyjne badania i stworzenie bazy danych GIS szczegóły
2016: 36 000.00
Łącznie: 36 000.00
68.1704692/16Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
NIP:583-00-08-826
Ośrodek starożytnego brązownictwa pomorskiego we wczesnej epoce żelaza w Juszkowie, gm. Pruszcz Gdański szczegóły
2016: 15 000.00
2017: 25 000.00
Łącznie: 40 000.00
74.0004695/16Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
NIP:583-00-08-826
Opracowanie archeologiczne i antropologiczne wyników badań nowożytnych ossuariów w Gdańsku, wraz z wydaniem publikacji. szczegóły
2016: 42 000.00
2017: 52 000.00
Łącznie: 94 000.00
74.4304699/16Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Łodzi
NIP:725-10-54-445
Uzupełnienie i publikacja nieinwazyjnych badań grodzisk Polski Centralnej szczegóły
2016: 65 000.00
2017: 36 000.00
Łącznie: 101 000.00
65.2904700/16 FUNDACJA UREUSZ
NIP:527-23-72-729
Wielokulturowy obiekt warowny w Starym Dzierzgoniu szczegóły
Łącznie: 0.00