Dziedzictwo kulturowe - Wspieranie działań muzealnych

Celem priorytetu jest wspieranie działalności w zakresie opieki konserwatorskiej nad muzealiami, archiwaliami i księgozbiorami, a także - prezentacji zbiorów w postaci atrakcyjnych poznawczo projektów wystawienniczych i wydawniczych.

UWAGA
Uprzejmie informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpatrzył odwołania w ramach priorytetu.

Uwaga!
Uprzejmie informujemy, że w związku z wyczerpaniem środków finansowych na tryb konkursowy, II nabór wniosków nie będzie realizowany.

Do pobrania

Kontakt

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
ul. Goraszewska 7
02-910 Warszawa.

Informacje telefoniczne dotyczące priorytetu są udzielane w godzinach 10:00 – 14:00 przez następujące osoby:

Wyniki I naboru wniosków

PktNr SZPONWnioskodawcaNazwa ZadaniaDotacja
(w zł) na rok:
0 błędy form.00556/16Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich
NIP:792-18-84-977
Konserwacja kompletu mebli eklektycznych z końca XIX wieku szczegóły
Łącznie: 0.00
58.0000719/16Fundacja Arton
NIP:701-02-65-985
Konserwacja obiektów i archiwaliów artystów awangardowych szczegóły
Łącznie: 0.00
69.0000724/16Zakład Narodowy im. Ossolińskich
NIP:897-10-82-476
Konserwacja zabytkowych ksiąg drukowanych ze zbiorów Ossolineum szczegóły
Łącznie: 0.00
65.6700730/16Muzeum Podlaskie w Białymstoku
NIP:542-10-06-132
Konserwacja ikon unickich Podlasia i Południowej Polski z kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu szczegóły
Łącznie: 0.00
76.0000734/16Muzeum w Łowiczu
NIP:834-11-81-478
Historia nićmi utkana - konserwacja XVII - pocz. XX w. tkanin w celu prezentacji na ekspozycjach stałych muzeum szczegóły
2016: 80 000.00
Łącznie: 80 000.00
36.3300737/16Wielkopolskie Muzeum Niepodległości
NIP:778-11-28-909
Konserwacja czołgu średniego T­-34/76 w Muzeum Uzbrojenia w Poznaniu szczegóły
Łącznie: 0.00
61.6700741/16Muzeum Miejskie Dzierżoniowa
NIP:882-21-08-489
Konserwacja dwóch renesansowo-barokowych portali, montaż i ekspozycja zespołu elementów w jedną całość szczegóły
Łącznie: 0.00
76.6700743/16Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej "Hosianum"
NIP:739-11-84-314
Konserwacja inkunabułów z Biblioteki WSD MW "Hosianum" z odręcznymi marginaliami sporządzonymi przez M. Kopernika szczegóły
2016: 91 000.00
Łącznie: 91 000.00
42.0000747/16Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie
NIP:676-20-72-018
Odrestaurowanie i przywrócenie pełnej sprawności technicznej wagonu holowniczego G-051 szczegóły
Łącznie: 0.00
65.3300750/16Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie
NIP:526-00-08-691
Konserwacja makiet europejskich tańców ludowych szczegóły
Łącznie: 0.00
68.6700752/16Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach
NIP:657-17-47-623
Konserwacja obiektów ruchomych w Kościele p.w. Matki Boskiej Pocieszenia z Rogowa. Ołtarz główny cz.II. szczegóły
Łącznie: 0.00
67.0000754/16Muzeum Archeologiczne w Krakowie
NIP:675-00-04-471
Wieloletni program konserwacji zespołu unikalnych tkanin egipskich - etap 2016 szczegóły
Łącznie: 0.00
61.0000757/16Książnica Pomorska im St. Staszica w Szczecinie
NIP:852-10-72-762
Konserwacja dwóch inkunabułów: Rainerius de Pisis, Pantheologia, 1486 oraz Joannes de Verdena, Sermones, 1489 szczegóły
Łącznie: 0.00
56.3300762/16Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu
NIP:722-11-59-642
Konserwacja silników stacjonarnych - etap III szczegóły
Łącznie: 0.00
61.6700763/16Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli
NIP:973-03-53-336
Konserwacja muzealiów w Muzeum Etnograficznym w Ochli - III etap szczegóły
Łącznie: 0.00
83.3300764/16Muzeum Diecezjalne im.Biskupa Stanisława Wojciecha Okoniewskiego w Pelplinie
NIP:593-21-73-256
Konserwacja kilkunastu unikatowych obrazów z lat 1420-1695 oraz ich digitalizacja szczegóły
2016: 107 000.00
Łącznie: 107 000.00
70.6700767/16Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
NIP:754-11-10-175
Konserwacja zabytkowego spichlerza dworskiego z kolekcji Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu szczegóły
Łącznie: 0.00
52.0000769/16Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu
NIP:754-11-38-050
Konserwacja starodruków Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu szczegóły
Łącznie: 0.00
71.0000773/16Związek Karaimów Polskich
NIP:899-22-10-666
Ratunkowe prace konserwatorskorestauratorskie nad wybranymi karaimskimi rękopisami szczegóły
Łącznie: 0.00
67.6700776/16Fundacja Ośrodka KARTA
NIP:526-03-05-957
Konserwacja albumów fotograficznych ze zbiorów Fundacji Ośrodka KARTA szczegóły
Łącznie: 0.00
65.6700781/16Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów
NIP:738-20-71-496
Konserwacja i zabezpieczenie zabytkowych drewnianych obiektów kubaturowych na terenie Skansenu w Szymbarku szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.01153/16Fundacja Pelplińska Biblia Gutenberga
NIP:593-25-92-705
Konserwacja starodruku z XVI/XVII w., starodruku z XVII w. z Biblioteki w Pelplinie szczegóły
Łącznie: 0.00
57.6701158/16Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej "Elpis"
NIP:738-20-55-563
Wyjątkowe księgi. Kontynuacja konserwacji starodruków cyrylickich szczegóły
Łącznie: 0.00
54.3301161/16Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec
NIP:628-21-46-484
Konserwacja zabytkowych pojazdów konnych z kolekcji Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie szczegóły
Łącznie: 0.00
75.6701164/16Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego
NIP:736-10-66-047
Konserwacja obrazów z kolekcji dawnego ludowego malarstwa na szkle Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem szczegóły
2016: 74 000.00
Łącznie: 74 000.00
49.6701166/16Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
NIP:888-21-79-530
Ratunkowa konserwacja mebli do ekspozycji w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce szczegóły
Łącznie: 0.00
60.6701170/16Muzeum Okręgowe w Sandomierzu
NIP:864-11-06-630
Konserwacja zespołu pamiątkowych mebli po znanych postaciach kultury szczegóły
Łącznie: 0.00
73.3301172/16Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów
NIP:676-21-59-328
Konserwacja najcenniejszych inkunabułów z Biblioteki Kolegium oo. Dominikanów w Krakowie szczegóły
2016: 90 000.00
Łącznie: 90 000.00
0 błędy form.01852/16Muzeum Okręgowe w Tarnowie
NIP:873-00-07-651
Konserwacja historycznych sztandarów ludowych z Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach szczegóły
Łącznie: 0.00
75.0001855/16Muzeum Okręgowe w Tarnowie
NIP:873-00-07-651
Konserwacja gobelinu flamandzkiego ze sceną mitologiczną „Jazon zaprzęgający byka przed Ajetesem”, z Zamku w Dębnie szczegóły
2016: 45 000.00
Łącznie: 45 000.00
0 błędy form.01899/16Muzeum Okręgowe w Sieradzu
NIP:827-11-30-090
Konserwacja zabytków metalowych z działu archeologii Muzeum Okręgowego w Sieradzu szczegóły
Łącznie: 0.00
41.3301929/16Muzeum Okręgowe w Sieradzu
NIP:827-11-30-090
Konserwacja rzeźb oraz ozdobnego płotu z zagrody sieradzkiego rzeźbiarza ludowego Szczepana Muchy szczegóły
Łącznie: 0.00
61.0001948/16Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie
NIP:548-21-19-072
Konserwacja gotyckiego malarstwa tablicowego szczegóły
Łącznie: 0.00
78.0001964/16Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im.dr.Witolda Bełzy w Bydgoszczy
NIP:953-21-61-205
Księgi do ratowania szczegóły
2016: 63 000.00
Łącznie: 63 000.00
54.6702008/16Muzeum Okręgowe w Koninie
NIP:665-11-01-662
Konserwacja muzealiów z kolekcji oświetlenia i rzemiosła artystycznego szczegóły
Łącznie: 0.00
48.0002041/16Muzeum Kresów w Lubaczowie
NIP:793-13-66-379
Konserwacja zbioru rzemiosła kresowego z kolekcji Muzeum Kresów w Lubaczowie szczegóły
Łącznie: 0.00
80.6702057/16Archidiecezja Krakowska
NIP:676-22-65-705
Kontynuacja konserwacji najcenniejszych archiwaliów ze zbiorów Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie szczegóły
2016: 148 000.00
Łącznie: 148 000.00
79.3302071/16Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce
NIP:526-03-08-022
Konserwacja starodruków ze zbiorów SŻIH na potrzeby wystawy stałej MHŻP szczegóły
2016: 28 000.00
Łącznie: 28 000.00
71.0002090/16Dom Zakonny pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Krakowie
NIP:676-00-78-815
Spuścizna dawnych lekarzy – konserwacja unikatowych ksiąg medycznych ze zbiorów Bonifratrów w Krakowie szczegóły
Łącznie: 0.00
67.0002125/16Archidiecezja Przemyska Obrządku Łacińskiego
NIP:795-17-49-066
Konserwacja cyklu obrazów celem poszerzenia ekspozycji stałej w Muzeum Archidiecezjalnym w Przemyślu - kontynuacja szczegóły
Łącznie: 0.00
83.0002145/16Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
NIP:754-24-65-897
Konserwacja unikatowych list transportowych jeńców wojennych z lat 1939–1945 szczegóły
2016: 100 000.00
Łącznie: 100 000.00
60.0002153/16Fundacja XX. Czartoryskich
NIP:676-01-18-934
Opracowanie i zastosowanie innowacyjnej metody konserwacji XVII wiecznej „Chorągwi nagrobnej Aleksandra Korabiewskiego" szczegóły
Łącznie: 0.00
73.6702473/16Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
NIP:754-25-27-629
Konserwacja unikatowych sztandarów z kolekcji Muzeum Śląska Opolskiego szczegóły
2016: 24 000.00
Łącznie: 24 000.00
42.6702502/16Muzeum Miasta Zgierza
NIP:732-10-77-607
Konserwacja ocalałych z pożogi wojennej weksyliów ze zbiorów Muzeum Miasta Zgierza szczegóły
Łącznie: 0.00
65.3302529/16Muzeum Ziemi Wschowskiej
NIP:925-18-44-102
Konserwacja muzealiów Muzeum Ziemi Wschowskiej szczegóły
Łącznie: 0.00
73.3302536/16Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
NIP:675-10-00-452
Kompleksowa renowacja unikatowego polskiego samolotu LWD Żuraw szczegóły
2016: 63 500.00
2017: 39 000.00
Łącznie: 102 500.00
67.3302563/16Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie
NIP:563-15-43-882
Dialog z przeszłością. Konserwacja zbytków XVIII-XIX wieku z kolekcji Muzeum Ziemi Chełmskiej w Chełmie szczegóły
Łącznie: 0.00
55.0002660/16Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
NIP:588-11-39-969
Konserwacja rysunków i negatywów z kolekcji rodowej Franciszki i Aleksandra Majkowskich szczegóły
2016: 45 000.00
Łącznie: 45 000.00
60.6702667/16Klasztor św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów)
NIP:676-11-73-438
Renowacja zabytkowego księgozbioru Biblioteki Zakonu Franciszkanów w Krakowie szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.02889/16Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku
NIP:774-19-02-194
Konserwacja Pontyfikału Płockiego szczegóły
Łącznie: 0.00
80.0002897/16Muzeum Diecezjalne w Siedlcach
NIP:821-22-39-721
Obraz El Greco „Ekstaza Świętego Franciszka” (ok. 1578r.) - konserwacja i restauracja oraz opracowanie i realizacja strategii ochrony dzieła szczegóły
2016: 34 500.00
Łącznie: 34 500.00
50.0002946/16Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Sw. Wincentego a Paulo. Prowincja Warszawska
NIP:525-15-75-226
Konserwacja muzealiów na wystawy stałe nowo utworzonego Muzeum: Stary Spichlerz - Muzeum Historyczne Sióstr Szarytek szczegóły
Łącznie: 0.00
54.0002963/16Zamek Książąt Pomorskich - Muzeum w Darłowie
NIP:669-10-21-900
Konserwacja XVI - wiecznych starodruków ze zbioru Zamku Książąt Pomorskich - Muzeum w Darłowie szczegóły
Łącznie: 0.00
60.3302964/16Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce - Zdroju
NIP:735-18-12-543
Konserwacja ratownicza elementów wystroju XVII w. drewnianego kościoła pw. św. Marii Magdaleny w Rabce - Zdroju szczegóły
Łącznie: 0.00
58.6702986/16Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie
NIP:824-15-84-283
Konserwacja 8 obrazów z XVIII- XIX w. z kolekcji Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.03003/16Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu
NIP:817-16-67-324
Miasto ze szklanych klisz szczegóły
Łącznie: 0.00
71.6703013/16Zakon Braci Mniejszych (OO. Bernardyni) Prowincja Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
NIP:676-21-11-095
Konserwacja starych druków z biblioteki Prowincji OO. Bernardynów szczegóły
2016: 46 000.00
Łącznie: 46 000.00
67.6703022/16Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie
NIP:873-10-24-491
Konserwacja starych druków XVI wieku ze zbiorów MBP w Tarnowie szczegóły
Łącznie: 0.00
42.6703037/16Muzeum Mazowieckie w Płocku
NIP:774-13-73-620
Koreańskie obrazy świątynne ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku szczegóły
Łącznie: 0.00
38.6703090/16Muzeum Regionalne w Szczecinku
NIP:673-16-14-866
Konserwacja sztandaru miejskiego szczegóły
Łącznie: 0.00
42.0003101/16Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia
NIP:945-21-77-049
Konserwacja i restauracja wybranych prac rzeźbiarskich Marii Pinińskiej-Bereś szczegóły
Łącznie: 0.00
73.3303105/16Parafia Ewangelicko-Augsburska w Pasymiu
NIP:745-14-69-139
Prace konserwatorskie starych druków Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pasymiu szczegóły
2016: 30 000.00
Łącznie: 30 000.00
0 błędy form.03107/16Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze
NIP:611-18-63-368
Ocalić piękno malowane światłem – konserwacja i ekspozycja witraży Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze szczegóły
Łącznie: 0.00
50.6703118/16Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
NIP:777-17-93-195
Konserwacja eksponatów z kolekcji samochodów rolniczych TARPAN, produkcji Fabryki Samochodów Rolniczych w Poznaniu szczegóły
Łącznie: 0.00
67.0003129/16Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego
NIP:596-10-07-589
Konserwacja muzealiów związanych z życiem szlachty i mieszczaństwa na zachodnich kresach Wielkopolski - etap 2016 szczegóły
Łącznie: 0.00
78.0003135/16Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim
NIP:599-00-03-387
Konserwacja muzealiów ze zbiorów Muzeum Lubuskiego w Gorzowie Wielkopolskim - eksponowanych w obrębie Spichlerza szczegóły
2016: 28 000.00
Łącznie: 28 000.00
75.0003140/16Klasztor Sióstr Klarysek Św. Andrzeja Apostoła
NIP:676-17-39-443
Konserwacja XIII-wiecznych dokumentów pergaminowych z Archiwum Krakowskich Klarysek szczegóły
2016: 102 000.00
Łącznie: 102 000.00
0 błędy form.03149/16Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach
NIP:633-18-20-237
Renowacja Biblii Lutra, XVII w. i Kancjonału Ks. Antoniego Janusza wydanie I i IV szczegóły
Łącznie: 0.00
71.0003150/16Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie
NIP:526-00-08-691
Konserwacja tybetańskich ksiąg klasztornych szczegóły
Łącznie: 0.00
67.0003154/16Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego
NIP:742-10-33-839
Konserwacja barokowych obiektów z kręgu mecenatu pruskich rodów szlacheckich ze zbiorów Muzeum w Kętrzynie szczegóły
Łącznie: 0.00
43.6703164/16Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej
NIP:735-10-20-718
Konserwacja muzealiów z kolekcji Muzeum Orawskiego Parku Etnograficzny w Zubrzycy Górnej szczegóły
Łącznie: 0.00
46.0003180/16Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej
NIP:537-00-01-738
Spuścizna Bazylego Albiczuka w kolekcji Muzeum Południowego Podlasia - konserwacja wybranych obiektów szczegóły
Łącznie: 0.00
76.0003192/16Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera
NIP:668-17-07-085
Konserwacja kolekcji turkowskiego misterium Józefa Mehoffera - etap II szczegóły
2016: 69 000.00
Łącznie: 69 000.00
73.0003196/16Muzeum Ziemi Bieckiej
NIP:738-18-40-917
Konserwacja rzeźby XIV-XIX w. oraz renesansowych świeczników ze zbiorów Muzeum Ziemi Bieckiej w Bieczu szczegóły
2016: 25 000.00
Łącznie: 25 000.00
62.6703221/16Muzeum Historyczne w Sanoku
NIP:687-14-32-071
Konserwacja ikon karpackich szczegóły
Łącznie: 0.00
68.0003266/16Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
NIP:734-11-38-068
Konserwacja obiektów sztuki cerkiewnej ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu szczegóły
Łącznie: 0.00
76.3303305/16Diecezja Włocławska
NIP:888-10-24-995
Źródła kultury duchowej i materialnej Włocławka – konserwacja najstarszych archiwaliów Diecezji Włocławskiej szczegóły
2016: 45 000.00
Łącznie: 45 000.00
41.0003496/16Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku
NIP:884-25-28-556
Remont i konserwacja historycznego wagonu osobowego szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.03497/16Varia Fundacja Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego
NIP:525-25-60-445
Konserwacja zbiorów zoologicznych na potrzeby ekspozycji na wystawie stałej Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego szczegóły
Łącznie: 0.00
71.6703525/16Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
NIP:648-27-68-167
Kompleksowa konserwacja kolekcji negatywów szklanych znajdujących się w zbiorach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu szczegóły
2016: 21 750.00
Łącznie: 21 750.00
69.6703527/16Polska Akademia Umiejętności
NIP:676-10-19-051
Konserwacja najwartościowszych zabytków języka polskiego z kolekcji H. Łopacińskiego - kontynuacja szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.03579/16Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach
NIP:873-27-91-519
Konserwacja zabytkowej bryczki Wincentego Witosa szczegóły
Łącznie: 0.00
80.6703585/16Kapituła Metropolitalna w Krakowie
NIP:676-10-10-417
Konserwacja unikatowych ksiąg z Archiwum i Biblioteki Krakowskiej Kapituły Katedralnej na Wawelu szczegóły
2016: 56 000.00
Łącznie: 56 000.00
57.3303594/16Muzeum w Sosnowcu
NIP:644-28-82-388
Konserwacja kartonów do trzech witraży Jana Bukowskiego z katedry w Sosnowcu szczegóły
Łącznie: 0.00
57.6703633/16Muzeum w Sosnowcu
NIP:644-28-82-388
Konserwacja pełna planów i map oraz dokumentów związanych z przemysłową przeszłością Sosnowca szczegóły
Łącznie: 0.00
69.3303640/16Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu
NIP:684-17-84-925
Konserwacja kolekcji darów jubileuszowych Marii Konopnickiej szczegóły
Łącznie: 0.00
46.3303671/16Archiwum Archidiecezjalne w Szczecinie
NIP:851-30-64-653
Kontynuacja konserwacji inkunabułów - zbiór prawa autorstwa Monte Petrusa, tom 2 i 3 szczegóły
Łącznie: 0.00
65.0003700/16Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie
NIP:784-10-10-561
Konserwacja kolekcji portretów rodziny Chełmickich-Tyszkiewiczów ze zbiorów Muzeum PPP w Gnieźnie szczegóły
Łącznie: 0.00
70.3303978/16Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce
NIP:797-13-34-612
Konserwacja kolekcji zegarów ze zbiorów Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce szczegóły
Łącznie: 0.00
50.0004013/16Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Markowicach
NIP:557-14-28-171
Dziedzictwo Markowic. Konserwacja klasztornych dokumentów szczegóły
Łącznie: 0.00
58.6704381/16Diecezja Elbląska
NIP:578-15-97-810
Konserwacja ksiąg metrykalnych z XIX w. i początku XX w. z Archiwum Diecezji Elbląskiej, kontynuacja prac z 2015 r. szczegóły
Łącznie: 0.00
56.6704412/16Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach
NIP:937-14-72-198
Ratowanie zabytków malarstwa i rzeźby za zbiorów Izby Historycznej im. Adolfa Zubera w Kozach szczegóły
Łącznie: 0.00
42.6704469/16Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie"
NIP:627-23-77-905
Kompleksowa konserwacja zespołu eksponatów muzealnych - stodoły z Miedar wraz z jej wyposażeniem szczegóły
Łącznie: 0.00
83.0004753/16Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu
NIP:722-11-59-642
Zakup wyposażenia do pracowni konserwatorskiej w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu szczegóły
2016: 34 250.00
Łącznie: 34 250.00
69.6704762/16Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
NIP:562-16-05-570
Zakup wyposażenia pracowni dendrochronologicznej Muzeum Archeologicznego w Biskupinie - kontynuacja projektu szczegóły
Łącznie: 0.00
49.0004766/16Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
NIP:754-11-10-175
Zakup wyposażenia pracowni konserwatorskiej Muzeum Wsi Opolskiej szczegóły
Łącznie: 0.00
58.0004774/16Muzeum Archeologiczne w Krakowie
NIP:675-00-04-471
Zakup wyposażenia do Działu Konserwacji Zabytków Muzeum Archeologicznego w Krakowie szczegóły
Łącznie: 0.00
71.0004778/16Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
NIP:526-03-07-867
Utworzenie Pracowni Badań Strukturalnych poprzez modernizację Pracowni Rentgenowskiej PMA szczegóły
Łącznie: 0.00
53.6704782/16Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
NIP:526-03-07-867
Unowocześnienie i uzupełnienie wyposażenia Działu Konserwacji Muzealiów szczegóły
Łącznie: 0.00
81.3304786/16Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
NIP:778-10-27-953
Wyposażenie pracowni konserwatorskiej w spektrometr Rtg do analizy ilościowej i jakościowej w obiektach zabytkowych szczegóły
2016: 140 000.00
Łącznie: 140 000.00
74.3304791/16Biblioteka Elbląska im.Cypriana Norwida
NIP:578-17-65-319
Zakup wyposażenia do pracowni konserwacji Biblioteki Elbląskiej szczegóły
2016: 93 000.00
Łącznie: 93 000.00
78.6705039/16Muzeum Okręgowe w Sandomierzu
NIP:864-11-06-630
Utworzenie pracowni konserwatorskiej w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu szczegóły
2016: 63 000.00
Łącznie: 63 000.00
80.0005043/16Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
NIP:562-16-05-570
Modernizacja pracowni konserwatorskich Muzeum Archeologicznego w Biskupinie szczegóły
2016: 49 500.00
Łącznie: 49 500.00
54.6705045/16Fundacja Świątynia Sztuki
NIP:879-24-78-602
Zakup wyposażenia do pracowni konserwatorskiej Ars Veta szczegóły
Łącznie: 0.00
42.3305046/16Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku
NIP:884-25-28-556
Zakup wyposażenia pracowni konserwatorskiej taboru kolejowego szczegóły
Łącznie: 0.00
71.3305048/16Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
NIP:839-10-03-052
Zakup wyposażenia do Działu Konserwatorskiego Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku szczegóły
Łącznie: 0.00
68.3305051/16Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
NIP:675-00-04-465
Doposażenie pracowni konserwatorskich w nowym oddziale Tezaurus Cracoviensis Muzeum Historycznego Miasta Krakowa szczegóły
Łącznie: 0.00
64.6705053/16Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku
NIP:687-00-11-077
Zakup wyposażenia pracowni konserwatorskich Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku szczegóły
Łącznie: 0.00
73.0005054/16Muzeum Okręgowe w Rzeszowie
NIP:813-11-07-843
Zakup wyposażenia Pracowni Konserwacji Muzealiów Muzeum Okręgowego w Rzeszowie szczegóły
2016: 66 000.00
Łącznie: 66 000.00
62.6705056/16Muzeum Rzemiosła w Krośnie
NIP:684-18-36-680
Pracownia konserwacji zegarów wieżowych - modernizacja szansą na nowe perspektywy szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.05061/16Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa "Młyn-Papiernia"
NIP:851-19-91-266
Wyposażenie pracownia badań i konserwacji zabytkowych konstrukcji drewnianych ośrodka Naukowo-Dydaktycznego szczegóły
Łącznie: 0.00
59.6705066/16Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
NIP:777-17-93-195
Doposażenie pracowni konserwatorskich Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie szczegóły
Łącznie: 0.00
68.6705070/16Fundacja na rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego "Universitatis Varsoviensis"
NIP:526-00-21-527
Uzupełnianie wyposażenia pracowni Oddziału Ochrony i Konserwacji Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie szczegóły
2016: 25 000.00
Łącznie: 25 000.00
71.0005149/16Muzeum Kinematografii w Łodzi
NIP:728-11-34-048
Modernizacja ekspozycji stałej neorenesansowych wnętrz Pałacu Karola Scheiblera w Łodzi szczegóły
Łącznie: 0.00
52.6705157/16Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku - Kamiennej
NIP:663-10-44-607
Modernizacja systemu informacyjnego w Muzeum im. „Orła Białego” w Skarżysku-Kamiennej szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.05158/16Muzeum Historii Katowic
NIP:954-18-37-524
Modernizacja wystawy stałej "Z dziejów Katowic" - etap II szczegóły
Łącznie: 0.00
73.0005170/16Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku
NIP:587-00-06-644
Modernizacja wystawy stałej - gen. Józef Haller na Pomorzu szczegóły
2016: 52 000.00
Łącznie: 52 000.00
61.0005178/16Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie
NIP:973-03-39-595
Modernizacja ekspozycji stałej "Żołnierz Polski 1914-1945" w Lubuskim Muzeum Wojskowym szczegóły
Łącznie: 0.00
61.3305214/16Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
NIP:566-10-24-603
Modernizacja wystawy stałej "Fakty i mity ciechanowskiego zamku" szczegóły
Łącznie: 0.00
53.3305241/16Muzeum Ziemi Rawickiej
NIP:699-18-24-388
Sala Kadecka w Muzeum Ziemi Rawickiej  modernizacja ekspozycji szczegóły
Łącznie: 0.00
69.0005306/16Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej
NIP:735-10-20-718
Dotykam, więc jestem. Poprawa dostępności ekspozycji stałej dla osób niewidomych i słabo widzących szczegóły
Łącznie: 0.00
52.0005326/16Dom Kultury w Tuchowie
NIP:873-21-58-118
Siedem wieków tradycji w Muzeum Miejskim w Tuchowie szczegóły
Łącznie: 0.00
65.0005346/16Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku
NIP:772-15-33-782
Modernizacja stałej wystawy historycznej "Z dziejów miasta Radomska" szczegóły
2016: 30 000.00
Łącznie: 30 000.00
55.0005353/16Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze
NIP:973-03-53-276
Modernizacja wystawy stałej Muzeum Wina w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze szczegóły
Łącznie: 0.00
61.3305382/16Muzeum Zamojskie w Zamościu
NIP:922-10-65-095
Między Wschodem a Zachodem. Zamojskie kamienice ormiańskie - modernizacja stałej wystawy historycznej szczegóły
Łącznie: 0.00
55.0005467/16Muzeum Zamek Opalińskich
NIP:787-11-41-569
Wrota historii - czyli podróż w czasie do XVII w. szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.05476/16Gmina Brudzeń Duży
NIP:774-31-88-737
Muzeum Murzynowa - dziedzictwo kulturowe mieszkańców wsi nadwiślańskiej szczegóły
Łącznie: 0.00
77.6705511/16Fundacja Galicia Jewish Heritage Institute
NIP:676-22-59-768
"Śladami Pamięci 2.0" - Modernizacja wystawy stałej Żydowskiego Muzeum Galicja szczegóły
2016: 52 000.00
Łącznie: 52 000.00
76.3305516/16Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
NIP:851-02-07-276
Kabinet 2.0 szczegóły
2016: 104 000.00
Łącznie: 104 000.00
66.3305518/16Diecezja Sandomierska
NIP:864-11-10-726
Modernizacja oświetlenia wnętrz i ekspozycji muzeum diecezjalnego Dom Długosza w Sandomierzu szczegóły
Łącznie: 0.00
53.3305532/16Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyskiego w Żarach
NIP:928-20-77-750
Modernizacja wystawy stałej poprzez zakup prezentacji multimedialnych oraz aplikacji interaktywnej na ekrany dotykowe szczegóły
Łącznie: 0.00
58.6705940/16Towarzystwo Przyjaciół Gdańska
NIP:583-26-94-748
Modernizacja wystawy stałej "Polonia w Wolnym Mieście Gdańsku" szczegóły
2016: 40 000.00
Łącznie: 40 000.00
64.0005948/16Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie
NIP:837-10-19-707
40 lat Muzeum - II etap modernizacji wystawy "Pole Bitwy 1939-45" szczegóły
2016: 40 000.00
Łącznie: 40 000.00
0 błędy form.05965/16Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej
NIP:858-18-54-385
Modernizacja wystawy pamiątek żołnierzy 1. Armii Wojska Polskiego w oddziale muzeum w Starych Łysogórkach szczegóły
Łącznie: 0.00
60.0005980/16Muzeum Ziemi Bieckiej
NIP:738-18-40-917
W Turmie ratuszowej w Bieczu szczegóły
Łącznie: 0.00
70.6705988/16Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
NIP:754-25-27-629
Zmniejszając bariery - modernizacja wystawy stałej w Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny szczegóły
Łącznie: 0.00
72.3305991/16Diecezja Łomżyńska
NIP:718-12-59-833
Modernizacja wystawy stałej w Muzeum Diecezjalnym w Łomży szczegóły
2016: 100 000.00
2017: 81 000.00
Łącznie: 181 000.00
62.0006030/16Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera
NIP:668-17-07-085
Modernizacja wystawy stałej: "Turkowskie dzieło Józefa Mehoffera" szczegóły
Łącznie: 0.00
73.3306056/16Muzeum Okręgowe w Toruniu
NIP:956-00-11-771
Zakup i montaż specjalistycznego oświetlenia Galerii malarstwa polskiego od końca XVIII wieku do 1939 r. szczegóły
2016: 94 000.00
Łącznie: 94 000.00
77.3306078/16Muzeum Podlaskie w Białymstoku
NIP:542-10-06-132
Rekonstrukcja wnętrza sali Synagogi Wielkiej w Tykocinie - etap II szczegóły
2016: 138 000.00
Łącznie: 138 000.00
53.0006079/16Muzeum Śremskie w Śremie
NIP:785-12-94-749
Modernizacja wystawy stałej w Muzeum Śremskim w Śremie szczegóły
Łącznie: 0.00
65.0006115/16Muzeum Ziemi Kościerskiej im. dra Jerzego Knyby w Kościerzynie
NIP:591-16-36-159
Modernizacja stałej ekspozycji muzealnej w Muzeum Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.06126/16Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku
NIP:839-04-10-542
Modernizacja Izby historii kolei w Słupsku, wydanie katalogu szczegóły
Łącznie: 0.00
65.3306127/16Muzeum Regionalne w Pułtusku
NIP:568-14-44-337
Średniowieczne ”proto-miasto” w Pułtusku. Multimedialna ekspozycja z dziejów kasztelanii majątkowej biskupstwa płockiego szczegóły
2016: 40 000.00
Łącznie: 40 000.00
58.3306143/16Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie
NIP:614-14-80-086
Modernizacja stałej wystawy malarstwa G.W. Neunhertza ,,Opactwo krzeszowskie w dziejach Śląska (1242 - 1735) " szczegóły
Łącznie: 0.00
62.3306154/16Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej
NIP:551-11-64-395
Izba Muzealna Rzemiosła Kalwaryjskiego szczegóły
Łącznie: 0.00
50.0006164/16Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im.Stanisława Hadyny
NIP:575-00-08-327
Wystawa stała "Od Księcia Koszyckiego poprzez Piastów Opolskich do Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk" szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.06182/16Muzeum Regionalne im. dra Henryka Florkowskiego w Kościanie
NIP:698-11-58-079
Multimedializacja wystawy Królewskie miasto Kościan - etap III szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.06196/16Stowarzyszenie "Wieża Książęca w Siedlęcinie"
NIP:611-26-99-681
Modernizacja wystawy stałej na 700-lecie wieży książęcej w Siedlęcinie koło Jeleniej Góry szczegóły
Łącznie: 0.00
66.3306213/16Muzeum Regionalne w Chojnowie
NIP:694-14-70-988
Modernizacja wystawy stałej: "Renesansowa sztuka na Śląsku pomostem między Italią a Europą Środkową" szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.06223/16Stowarzyszenie Przyjaciół Zamku w Chudowie "Castellum"
NIP:969-13-83-214
Kafle z zamku w Chudowie szczegóły
Łącznie: 0.00
71.3306239/16Diecezja Opolska
NIP:754-16-40-370
Śląsk - perły sztuki od gotyku po barok. Wystawa w jubileusz 1050-lecia chrześcijaństwa na ziemiach polskich szczegóły
2016: 63 000.00
Łącznie: 63 000.00
48.3306248/16Muzeum Ziemi Wałeckiej
NIP:765-11-71-114
My też chcemy i możemy ... VI szczegóły
Łącznie: 0.00
71.6706282/16Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"
NIP:946-21-19-912
Modernizacja i rozbudowa wystawy stałej „Lublin. Pamięć miejsca” szczegóły
2016: 50 500.00
Łącznie: 50 500.00
67.0006310/16Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im.dr.Witolda Bełzy w Bydgoszczy
NIP:953-21-61-205
Bibliotheca Bernardina - modernizacja wystawy stałej szczegóły
Łącznie: 0.00
41.6706349/16Wroniecki Ośrodek Kultury
NIP:763-11-91-496
Przeszłość - przyszłości. Modernizacja stałej ekspozycji Muzeum Ziemi Wronieckiej szczegóły
Łącznie: 0.00
65.0006378/16Gminny Ośrodek Kultury w Rewalu
NIP:857-18-86-923
Modernizacja wystawy stałej w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu szczegóły
Łącznie: 0.00
45.6706388/16Fundacja Ratujmy Zabytki Drewniane
NIP:697-23-13-422
Modernizacja wystawy stałej w Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej szczegóły
Łącznie: 0.00
58.3306403/16Stowarzyszenie Romów w Polsce
NIP:549-10-71-519
Projekt rewitalizacji oraz realizacja nowej wystawy stałej w oświęcimskiej siedzibie Stowarzyszenia Romów w Polsce szczegóły
Łącznie: 0.00
65.3306443/16Muzeum Ziemi Leżajskiej
NIP:816-16-53-007
Modernizacja Ekspozycji Historycznej Miasta i Regionu w Muzeum Ziemi Leżajskiej szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.06600/16Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego
NIP:951-23-12-262
Prace merytoryczne nad ekspozycją główną Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego - etap VI szczegóły
Łącznie: 0.00
58.3306603/16Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego
NIP:951-23-12-262
Prace merytoryczne nad ekspozycją główną Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego - etap V szczegóły
Łącznie: 0.00
49.0006614/16Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel w Głębowicach
NIP:988-02-32-114
Stworzenie stałej wystawy najcenniejszych zbiorów Zespołu Poklasztornego Ojców Karmelitów w Głębowicach szczegóły
Łącznie: 0.00
52.3306620/16Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja Ap. w Głogówku
NIP:755-18-31-108
Konserwacja i wystawa stała najcenniejszych dzieł sztuki ze skarbca Parafii pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Głogówku szczegóły
Łącznie: 0.00
74.6706640/16Gminne Centrum Kultury w Kamieńcu Ząbkowickim
NIP:887-16-38-945
Organizacja wystawy stałej „Pałac w Kamieńcu Ząbkowickim – historyczny spacer po wnętrzach arystokratycznej rezydencji” szczegóły
2016: 120 000.00
Łącznie: 120 000.00
42.3306642/16Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli
NIP:973-03-53-336
Winiarstwo w kulturze regionu lubuskiego szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.06644/16Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Raniżowie
NIP:814-00-01-937
Codziennie i od święta. Życie Lasowiaków z okolic Raniżowa - wystawa stała szczegóły
Łącznie: 0.00
60.0006657/16Biblioteka Publiczna im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie
NIP:595-12-09-305
Budowa nowej wystawy muzealnej "Ziemia Międzychodzka - mała Ojczyzna wielkich postaci" szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.06672/16Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Głogówku
NIP:755-10-33-163
Głogówek - z historii mieszkańców i rodu Oppersdorff szczegóły
Łącznie: 0.00
54.3306684/16Parafia Ewangelicko - Augsburska w Piszu
NIP:849-14-36-922
Muzeum Tradycji Ewangelickich szczegóły
Łącznie: 0.00
75.3306690/16Fundacja Promocji Solidarności
NIP:583-27-17-685
Wystawa stała „Stocznia Solidarność” szczegóły
2016: 133 000.00
Łącznie: 133 000.00
0 błędy form.06694/16Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie
NIP:655-17-62-631
Kraina Soria Moria. Opracowanie materiałów merytorycznych i graficznych na wystawę stałą w ECB w Pacanowie szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.06701/16Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej
NIP:986-02-21-797
Kamień Pomorski – jako miejsce szczególnie ważne dla rozwoju elektrostatyki na świecie szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.06706/16Fundacja Eksponat
NIP:125-16-25-258
Muzealne wystawy stałe szczegóły
Łącznie: 0.00
65.3306731/16Muzeum Okręgowe w Koninie
NIP:665-11-01-662
"Pieniądz polski na przestrzeni wieków"- wystawa numizmatyczna szczegóły
Łącznie: 0.00
80.3306736/16Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie
NIP:838-18-46-754
„Tkane” sita – stała ekspozycja procesu technologicznego wielkoformatowego sitodruku żyrardowskich Zakładów Lniarskich szczegóły
2016: 49 500.00
Łącznie: 49 500.00
50.0006742/16Park Wielokulturowy Stara Kopalnia
NIP:886-29-13-955
Wystawa stała poświęcona powstaniu NSZZ Solidarność Ziemi Wałbrzyskiej w 1980 roku i działalności szczegóły
Łącznie: 0.00
67.3306744/16Muzeum im ks. dr Władysława Łęgi w Grudziadzu
NIP:876-13-70-329
Organizacja stałej wystawy " Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu 1920-1939" szczegóły
Łącznie: 0.00
69.3306765/16Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim
NIP:822-21-49-422
Wystawa stała "Archeologia ziemi mińskiej" szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.06777/16Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
NIP:556-11-54-128
Wystawa stała "In Novo Wladislaw - w średniowiecznym Inowrocławiu" szczegóły
Łącznie: 0.00
54.3306811/16Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
NIP:615-18-64-552
Codzienne życie jeńców w obozie jenieckim Stalag VIIIA - wystawa stała szczegóły
Łącznie: 0.00
72.6706853/16Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim
NIP:822-21-49-422
Jak żyli nauczyciele w II Rzeczypospolitej? szczegóły
2016: 52 000.00
Łącznie: 52 000.00
70.6706861/16Muzeum Niepołomickie w Niepołomicach
NIP:683-18-58-102
Wystawa stała pn. Niepołomice. Miasto, czas i ludzie szczegóły
Łącznie: 0.00
67.6706870/16Park Kulturowy Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku
NIP:125-16-19-571
Stworzenie stałej ekspozycji Ossów 1920 w pawilonie wystawowym szczegóły
Łącznie: 0.00
82.0006876/16Muzeum Miasta Łodzi
NIP:726-10-06-844
"Na wspólnym podwórku - łódzki tygiel kultur i wyznań" - wystawa stała w Muzeum Miasta Łodzi szczegóły
2016: 160 000.00
2017: 74 000.00
Łącznie: 234 000.00
71.6706878/16Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
NIP:566-10-24-603
Centrum Kultury Drobnoszlacheckiej w Gołotczyźnie szczegóły
2016: 81 000.00
Łącznie: 81 000.00
57.0006888/16Muzeum Historyczno - Etnograficzne im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach
NIP:555-17-39-548
Łużycki skarb z Charzyków. Podsumowanie badań odkrytego zespołu zabytków z brązu w kontekście porównawczym na Pomorzu szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.06916/16Stowarzyszenie NEO
NIP:725-18-99-349
Organizacja plenerowej wystawy stałej pod tytułem „Ukute wśród fabryk. Kowalstwo artystyczne przemysłowej Łodzi” szczegóły
Łącznie: 0.00
73.6706923/16Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu
NIP:578-10-43-810
Przekształcenie wystawy czasowej "Skarby Gotów" w ekspozycję stałą „Goci. Znad Bałtyku do Rzymu" wraz z drukiem katalogu szczegóły
2016: 120 000.00
Łącznie: 120 000.00
75.6706924/16Muzeum Miedzi w Legnicy
NIP:691-12-29-147
Spotkanie dwóch światów. Pamięć o bitwie pod Legnicą 1241 r. szczegóły
2016: 175 000.00
Łącznie: 175 000.00
0 błędy form.06931/16Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku - Kamiennej
NIP:663-10-44-607
Wystawa "Żołnierz Polski w XX wieku" szczegóły
Łącznie: 0.00
58.3306957/16Fundacja "Gaudeamus"
NIP:967-11-80-264
Izba Pamięci Fotografii Bydgoskiej w Muzeum Fotografii w Bydgoszczy przy Wyższej Szkole Gospodarki szczegóły
Łącznie: 0.00
78.0006964/16Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
NIP:552-16-54-362
Najstarsze osadnictwo w dolinie Skawy. Stała wystawa archeologiczno-historyczna w Muzeum Miejskim Suchej Beskidzkiej szczegóły
2016: 98 000.00
Łącznie: 98 000.00
33.6706999/16Fundacja Belle Époque
NIP:701-05-03-893
Muzeum Domków dla Lalek - wystawa stała "W świecie dawnych domków dla lalek" szczegóły
Łącznie: 0.00
73.0007035/16Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów
NIP:738-20-71-496
Sens Renesansu szczegóły
2016: 62 000.00
Łącznie: 62 000.00
71.0007049/16Polskie Towarzystwo Chemiczne
NIP:525-10-51-977
Wystawa stała w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem w Warszawie szczegóły
2016: 170 000.00
Łącznie: 170 000.00
61.0007079/16Prowincja Polska, Stowarzyszenie Misji Afrykańskich
NIP:118-14-14-153
Utworzenie stałej nowoczesnej wystawy pt. "Krajobraz kultur afrykańskich" szczegóły
Łącznie: 0.00
73.3307105/16Muzeum Ziemi Prudnickiej
NIP:755-15-78-342
Spojrzenie przez gardinkę. Wielokulturowość Górnego Śląska na przykładzie Ziemi Prudnickiej szczegóły
2016: 31 500.00
Łącznie: 31 500.00
0 błędy form.07110/16Muzeum Regionalne im. dra Henryka Florkowskiego w Kościanie
NIP:698-11-58-079
Wystawa "Bohaterowie 1918-1919 r." szczegóły
Łącznie: 0.00
46.5007119/16Muzeum Kolejnictwa w Warszawie
NIP:527-13-95-415
Wystawa regionalno-ekologiczna w Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie szczegóły
Łącznie: 0.00
61.0007235/16Fundacja Sue Ryder
NIP:123-00-31-246
Utworzenie stałej ekspozycji w Muzeum Sue Ryder szczegóły
2016: 55 000.00
Łącznie: 55 000.00
0 błędy form.07246/16Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kulturalnych Jedynka
NIP:899-27-44-735
Organizacja wystawy stałej pt:"Odtworzenie wnętrza izby żołnierskiej" w Mobilnym Muzeum Militarnym we Wrocławiu szczegóły
Łącznie: 0.00
61.0007257/16Strzegomskie Centrum Kultury
NIP:884-21-81-822
"Strzegom w obiektywie fotografa z początku XX wieku" - wystawa fotografii szczegóły
Łącznie: 0.00
43.0007479/16Muzeum Sopotu
NIP:585-13-72-371
Rugby szczegóły
Łącznie: 0.00
76.6707492/16Muzeum Miasta Gdyni
NIP:586-01-01-973
Wystawa "Marek Cecuła - Polskie Projekty Polscy Projektanci" szczegóły
2016: 96 000.00
Łącznie: 96 000.00
66.0007801/16Fundacja Ari Ari
NIP:727-27-33-418
"Wymienialnia" wystaw. Wspieranie muzeów społecznych i prywatnych szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.07826/16Fundacja Eksponat
NIP:125-16-25-258
Legenda i tradycja - 100 lat Legionów Polskich szczegóły
Łącznie: 0.00
67.3307836/16Muzeum Ceramiki w Bolesławcu
NIP:612-11-81-038
Irene Kowaliska – polska ceramika we Włoszech, włoska ceramika w Polsce szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.07840/16Instytut Lwowski Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Kresów Wschodnich
NIP:522-29-85-855
Lwów w grafice - miasto, ludzie, zdarzenia szczegóły
Łącznie: 0.00
54.0007871/16Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie
NIP:585-12-20-052
Wystawa prac Kazimierza Sichulskiego z Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.07876/16Fundacja Żyd Niemalowany. Muzeum Wieczny Tułacz
NIP:113-28-16-928
Rzeczywiste i Imaginacyjne Portrety Żyda Niemalowanego (wystawa oraz katalog) szczegóły
Łącznie: 0.00
81.6707888/16Muzeum Miasta Łodzi
NIP:726-10-06-844
Interdyscyplinarny projekt "Bracia Hirszenbergowie - w poszukiwaniu ziemi obiecanej" szczegóły
2016: 135 000.00
2017: 59 000.00
Łącznie: 194 000.00
46.6707893/16Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych - Naczelna Organizacja Techniczna
NIP:526-03-00-434
Poloneza czas zacząć - wystawa samochodów "Polonez" w Muzeum Techniki i Przemysłu NOT szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.07924/16Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego
NIP:736-10-66-047
Wystawa o Bronisławie Piłsudskim i towarzyszący jej katalog: Bronisław Piłsudski 1866-1918. Niezwykły brat Marszałka szczegóły
Łącznie: 0.00
61.0007952/16Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych - Naczelna Organizacja Techniczna
NIP:526-03-00-434
Historia polskich gier komputerowych w Muzeum Techniki i Przemysłu NOT szczegóły
Łącznie: 0.00
73.6707953/16Muzeum Miasta Jaworzna
NIP:632-17-91-037
Z notatnika Agricoli, czyli u źródeł górnictwa kruszcowego na złożach śląsko-krakowskich. Organizacja wystawy czasowej szczegóły
2016: 40 000.00
Łącznie: 40 000.00
75.0008031/16Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
NIP:865-20-92-529
Pierścionek z orłem w koronie – organizacja wystawy czasowej szczegóły
2016: 58 500.00
Łącznie: 58 500.00
60.3308073/16Muzeum Porcelany w Wałbrzychu
NIP:886-11-19-698
"Ohme Silesia" – wystawa porcelany z fabryki Hermanna Ohmego szczegóły
Łącznie: 0.00
73.3308077/16Fundacja Pałac Bojadła
NIP:973-10-17-014
Rezydencje Środkowego Nadodrza i ich słynni mieszkańcy szczegóły
2016: 41 000.00
Łącznie: 41 000.00
67.3308080/16Fundacja Chronić Dobro
NIP:676-24-80-740
Wystawa czasowa "Krzyżem, pługiem i piórem. Benedyktyni w chrystianizacji Polski" w opactwie Benedyktynów w Polsce szczegóły
Łącznie: 0.00
62.3308126/16Muzeum Porcelany w Wałbrzychu
NIP:886-11-19-698
Wystawa czasowa "Porcelana w malarstwie" szczegóły
Łącznie: 0.00
56.3308135/16Fundacja "Civitas Christiana"
NIP:521-36-89-229
Korzenie wiary szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.08146/16Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR
NIP:526-23-97-001
Wystawa "Muzeum Utracone 2016. Jan Matejko - kolekcja letnia 2016" szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.08154/16Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych
NIP:525-26-08-991
Wystawa objazdowa Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych szczegóły
Łącznie: 0.00
70.3308163/16Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym
NIP:716-22-70-928
"Czas na kawę i desery" - wystawa zabytkowych sreber i towarzysząca jej sesja naukowa szczegóły
Łącznie: 0.00
57.3308166/16Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prufferowej
NIP:956-18-77-343
Organizacja wystawy czasowej o kolorach w kulturze szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.08177/16Instytut Tradycji Rzeczypospolitej i Samorządu Terytorialnego
NIP:676-24-68-696
Prezydenci i Władze II RP poza granicami Kraju 1939 - 1990 - wystawa czasowa szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.08179/16Fundacja Galicia Jewish Heritage Institute
NIP:676-22-59-768
Współczesny krajobraz polsko-żydowski. Wystawa czasowa Solimana Lawrenca i Eriki Lehrer szczegóły
Łącznie: 0.00
71.0008181/16Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie
NIP:677-12-07-972
"Osobliwe" - wystawa i katalog szczegóły
Łącznie: 0.00
61.6708184/16Muzeum Ziemi Wschowskiej
NIP:925-18-44-102
Sztuka cichego życia. Obrazy martwej natury z kolekcji Muzeum Ziemi Wschowskiej szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.08197/16Fundacja ORIMARI
NIP:951-22-65-019
Inauguracyjna wystawa twórczości Bolesława Biegasa z okazji 140 urodzin artysty szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.08220/16Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK
NIP:675-14-27-073
Przygotowanie wystawy prac Jarosława Kozłowskiego szczegóły
Łącznie: 0.00
60.0008223/16Fundacja "Wielki Człowiek"
NIP:634-28-18-267
Wystawa muzealna - Jerzy Kukuczka na szczytach świata szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.08234/16Muzeum w Rybniku
NIP:642-21-55-001
Piękne, użyteczne, zbędne... Obiekty kolejowe w Polsce. Organizacja wystawy czasowej wraz z publikacją katalogu szczegóły
Łącznie: 0.00
69.0008237/16Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu
NIP:796-00-78-513
W Krainie Zmarłych szczegóły
Łącznie: 0.00
61.6708247/16Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec
NIP:628-21-46-484
III. Wiejska historia roweru – wystawa czasowa szczegóły
Łącznie: 0.00
73.0008379/16Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
NIP:714-00-01-859
„Bakalaureaty arystokraty” - wystawa i katalog szczegóły
2016: 35 500.00
Łącznie: 35 500.00
84.3308385/16Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi
NIP:729-11-25-803
Przygotowanie i otwarcie wystawy: 15 Międzynarodowe Triennale Tkaniny, Łódź 2016 szczegóły
2016: 110 000.00
Łącznie: 110 000.00
65.0008394/16Fundacja Arton
NIP:701-02-65-985
Wojciech Bruszewski - wystawa i katalog szczegóły
Łącznie: 0.00
66.6708395/16Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie Szczecińskim
NIP:854-19-01-658
Jaki krój - taki strój... szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.08420/16Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu
NIP:796-00-78-513
Śmierć - oswoić nieuniknione, przybliżyć nieznane. Obrzędowość i ceremoniał pogrzebowy na przestrzeni dziejów i kultur szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.08439/16Muzeum Historyczne Miasta Gdańska
NIP:583-10-12-014
Wystawa czasowa "Gdańskie przyrodnicze kolekcje bursztynu" szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.08469/16Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie
NIP:813-35-71-183
Edik - wystawa prezentująca twórczość Edwarda Sturlisa szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.08472/16Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej
NIP:618-10-45-706
Wystawa czasowa "Złote wieki kaliskiego złotnictwa". Kaliskie złotnictwo cechowe od XVI do XIX w. szczegóły
Łącznie: 0.00
75.0008479/16Muzeum Historyczne Miasta Gdańska
NIP:583-10-12-014
Wystawa "Krzyżacy i Gdańsk w 550 rocznicę zawarcia II pokoju toruńskiego" szczegóły
2016: 140 000.00
Łącznie: 140 000.00
85.3308492/16Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce
NIP:758-16-33-838
Wystawa czasowa "Zwykli niezwykli. Kult świętych w diecezji łomżyńskiej" szczegóły
2016: 40 000.00
Łącznie: 40 000.00
51.6708499/16Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka
NIP:763-17-36-808
Chrzest Mieszka I i jego wpływ na rozwój państwa szczegóły
Łącznie: 0.00
54.3308513/16Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne
NIP:617-19-62-312
Marian Bogusz - artysta i animator szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.08523/16Związek Ukraińców w Polsce
NIP:524-10-15-276
Tradycją wyszywane. Ukraińskie stroje ludowe na pograniczu kultur szczegóły
Łącznie: 0.00
84.3308540/16Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
NIP:734-11-38-068
Edmund Cieczkiewicz. Melancholia szczegóły
2016: 32 000.00
Łącznie: 32 000.00
66.0008546/16Muzeum Ziemi Wiśnickiej
NIP:868-17-52-371
400 - lecie miasta Nowy Wiśnicz. Historia miasta i jego fundatorów szczegóły
Łącznie: 0.00
48.0008548/16Muzeum Ziemi Kępińskiej im. Tadeusza Piotra Potworowskiego
NIP:619-18-92-477
Wystawa czasowa pn. "Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Dzieje pożarnictwa na ziemi kępińskiej" szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.08570/16Stowarzyszenie Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka, Oddział Regionalny w Cieszynie
NIP:548-21-21-465
Aj waj dizajn szczegóły
Łącznie: 0.00
56.6708630/16Muzeum Podkarpackie w Krośnie
NIP:684-10-48-586
Organizacja mobilnej wystawy czasowej pt. "Karpacka Troja - wielki gród Słowian" szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.08634/16Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy
NIP:884-15-78-612
Wystawa czasowa "Kama Karst. Retrospektywa" szczegóły
Łącznie: 0.00
73.0008638/16Fundacja im. K. Michałowskiego
NIP:525-20-73-567
Wystawa zagrożone dziedzictwo. Badania archeologiczne i konserwatorskie UW na terenach ograniętych wojną w Syrii i Iraku szczegóły
2016: 24 000.00
Łącznie: 24 000.00
73.3308641/16Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
NIP:967-00-56-094
Dzieje pieniądza. Wojna trzydziestoletnia (1618 – 1648) - wystawa czasowa szczegóły
2016: 29 500.00
Łącznie: 29 500.00
0 błędy form.08643/16Fundacja Ustronianka
NIP:548-26-69-832
Utworzenie czasowej wystawy pn. "Z ceramiką przez stulecia - kolekcja Muzeum Zamkowego w Grodźcu" szczegóły
Łącznie: 0.00
78.3308653/16Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
NIP:967-00-56-094
Ekspozycja „Wystawa malarstwa i rysunku Teofila Ociepki w 125 rocznicę urodzin artysty” wraz z katalogiem szczegóły
2016: 28 500.00
Łącznie: 28 500.00
71.0008658/16Muzeum Miejskie w Siemianowicach Śląskich
NIP:643-16-02-847
Pejzaż mitologiczny Antoniego Halora- wystawa twórczości plastycznej, filmowej i literackiej szczegóły
Łącznie: 0.00
71.6708663/16Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
NIP:675-00-04-465
Jeńcy wojenni w Krakowie 1939-45-wystawa czasowa w oddziale Fabryka Emalia O Schindlera w Muzeum Historycznym m. Krakowa szczegóły
2016: 36 000.00
Łącznie: 36 000.00
52.3308666/16Muzeum Ziemi Wałeckiej
NIP:765-11-71-114
Okno na południe ... . Morawy szczegóły
Łącznie: 0.00
58.0008673/16Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie
NIP:526-02-50-015
Wystawa czasowa dotycząca historii i planów Muzeum Azji i Pacyfiku szczegóły
Łącznie: 0.00
66.3308698/16Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy
NIP:973-04-65-696
Organizacja wystawy: "Tajemnice lubuskich mieczy" i wydanie z niej katalogu szczegóły
Łącznie: 0.00
62.0008723/16Muzeum w Brodnicy
NIP:874-13-05-731
Sztuka złotnicza Brodnicy w dobie nowożytnej szczegóły
Łącznie: 0.00
62.0008725/16Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie
NIP:842-13-31-483
Te Deum laudamus. Materialne świadectwa duchowości dawnych mieszkańców ziemi bytowskiej. Wystawa czasowa - Etap I szczegóły
Łącznie: 0.00
52.3308737/16Muzeum Regionalne w Jarocinie
NIP:617-10-08-879
Wideo rock - kolekcja dzieł wideo szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.08741/16Stowarzyszenie Historyczne im. Piątego Oddziału Wojsk Narodowych Województwa Lubelskiego zw. "Ćwiekami"
NIP:714-20-45-513
Droga ku Niepodległości szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.08756/16Muzeum Regionalne w Jarocinie
NIP:617-10-08-879
Wystawa czasowa "Street soft Street hard" szczegóły
Łącznie: 0.00
58.0008763/16Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie"
NIP:627-23-77-905
Wystawa czasowa. "Najstarsze kościoły na Szlaku Architektury Drewnianej Województwa Śląskiego wczoraj i dziś" szczegóły
Łącznie: 0.00
70.6708769/16Archidiecezja Gnieźnieńska
NIP:784-00-06-416
Wystawa czasowa: "Gniezno 1966. Millenium Chrztu a 1000-lecie Państwa Polskiego." szczegóły
Łącznie: 0.00
67.3308815/16Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze
NIP:929-10-06-525
dr Kaziow szczegóły
Łącznie: 0.00
69.3308817/16Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
NIP:739-02-00-175
Dziewięć dekad olsztyńskiej archeologii szczegóły
Łącznie: 0.00
62.6708840/16Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu
NIP:671-02-00-272
Projekt: Panzer IV. Stalowe potwory Pomorza Zachodniego szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.08852/16Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
NIP:839-10-03-052
Bon appetit. Zabytkowe sztućce, ich historia, kształty i zastosowanie szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.08856/16Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
NIP:675-10-00-452
Organizacja wystawy czasowej „Frank Piasecki and other polish aviation designers ... in the USA” szczegóły
Łącznie: 0.00
68.6708857/16Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze
NIP:611-18-63-368
Wystawa "Śląskie szkło barokowe" w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze szczegóły
Łącznie: 0.00
56.6708859/16Muzeum w Tomaszowie Maz. im. Antoniego hr. Ostrowskiego
NIP:773-16-34-289
Wystawa ROSI – skarb z głębin Pilicy. W 20. rocznicę wydobycia z Pilicy transportera opancerzonego o nazwie własnej ROSI szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.08883/16Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Słupi z siedzibą w Rudkach
NIP:657-24-07-349
"50 lat Dymarek Świętokrzyskich"- przygotowanie wystawy wraz z publikacją katalogu szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.08896/16Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo - Parkowy
NIP:621-10-06-712
Wystawa czasowa: W 225 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja szczegóły
Łącznie: 0.00
75.0008906/16Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie
NIP:563-15-43-882
Zenon Waśniewski (1891-1945 ) - malarz, poeta, żołnierz - wystawa i katalog szczegóły
2016: 76 000.00
Łącznie: 76 000.00
0 błędy form.08912/16Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie
NIP:784-10-10-561
Wystawa „Chrzest - św. Wojciech - Polska. Dziedzictwo średniowiecznego Gniezna” wraz z drukiem katalogu szczegóły
Łącznie: 0.00
77.3308938/16Centrum Kultury "Zamek"
NIP:778-10-19-907
Wszyscy jesteśmy migrantami. Listy polskich emigrantów z Ameryki z końca XIX wieku szczegóły
2016: 35 000.00
Łącznie: 35 000.00
73.3308955/16Dom Spotkań z Historią
NIP:525-23-60-717
Wystawa pt. "Atelier Wojtkuszki. Fotografie Stanisława Kazimierza Kossakowskiego" szczegóły
2016: 36 000.00
Łącznie: 36 000.00
81.6708972/16Dom Spotkań z Historią
NIP:525-23-60-717
Wystawa plenerowa zdjęć Zbyszka Siemaszki z Warszawy z lat 1955-1965 szczegóły
2016: 51 500.00
Łącznie: 51 500.00
0 błędy form.09068/16Muzeum Kolejnictwa w Warszawie
NIP:527-13-95-415
Wystawa pt. "Nie tylko Towarowa - historia Dworców Głównych. 85 lat Muzeum Kolejnictwa w Warszawie" szczegóły
Łącznie: 0.00
52.6709216/16Fundacja "Montownia Wrażeń Kulturalnych"
NIP:726-26-55-237
Harcerskie guziki mundurowe. Katalog tematyczny szczegóły
Łącznie: 0.00
49.0009222/16Stowarzyszenie Artystyczno Kulturalne A propos
NIP:712-29-25-300
Przygotowanie i wydanie katalogu wystawy muzealnej zgromadzonych dzieł rzeźbiarza Andrzeja Pityńskiego w Ulanowie szczegóły
Łącznie: 0.00
50.6709225/16Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna
NIP:558-16-95-608
Jakub Szubertowski kronikarz z aparatem w dłoni szczegóły
Łącznie: 0.00
48.0009230/16Towarzystwo Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna
NIP:534-19-77-632
Aida. Dom z tradycją szczegóły
Łącznie: 0.00
53.0009236/16Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae Skarb Śląski
NIP:954-25-34-978
Zbiory grafik E. W. Knippla w Muzeum w Gliwicach szczegóły
Łącznie: 0.00
61.3309240/16Muzeum Miejskie w Tychach
NIP:646-26-60-194
Publikacja katalogu do wystawy "Historię tworzą ludzie. Tyszanie znani i nieznani" szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.09245/16Fundacja XX. Czartoryskich
NIP:676-01-18-934
Publikacja katalogu zbiorów Fundacji XX. Czartoryskich pn.: "Ryciny włoskie z XV i XVI wieku" szczegóły
Łącznie: 0.00
52.6709248/16Diecezja Legnicka
NIP:691-12-46-625
Katalog pt. "Nieodkryte skarby opactwa w Krzeszowie" do wystawy pn. "Skarby opactwa w Krzeszowie" szczegóły
Łącznie: 0.00
64.6709259/16Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu
NIP:618-14-71-171
Publikacja katalogu szat liturgicznych ze Skarbca Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu (XV-XVIII wiek) szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.09261/16Rzymsko-Katolicka Parafia św. Jacka w Bytomiu
NIP:626-10-58-935
Konserwacja zbioru archiwum parafialnego w Bytomiu-Rozbarku szczegóły
Łącznie: 0.00
72.0009263/16Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie
NIP:526-12-88-385
Katalog "Kolekcja Medali Olimpijskich Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie" szczegóły
2016: 20 000.00
Łącznie: 20 000.00
63.0009283/16Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka
NIP:675-10-00-601
Tadeusz Kantor. Kostiumy szczegóły
Łącznie: 0.00
72.3309286/16Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie
NIP:919-15-50-672
Publikacja katalogu malarstwa Pawła Gajewskiego w zbiorach Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie szczegóły
2016: 23 000.00
Łącznie: 23 000.00
57.0009288/16Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy
NIP:884-15-78-612
Wydanie katalogu "Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy" szczegóły
Łącznie: 0.00
51.0009312/16Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie
NIP:838-10-29-802
Katalog "Józef Rapacki. Malarstwo i grafika" szczegóły
Łącznie: 0.00
60.6709315/16Muzeum Okręgowe w Lesznie
NIP:697-10-41-223
Wydanie katalogu "Portrety Królów Kurkowych w zbiorach Muzeum Okręgowego w Lesznie" szczegóły
Łącznie: 0.00
78.6709319/16Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi
NIP:729-11-25-803
Katalog 13 Ogólnopolskiej Wystawy Tkaniny Unikatowej (OWTU) szczegóły
2016: 28 000.00
Łącznie: 28 000.00
57.3309324/16Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku
NIP:534-14-64-051
Wydanie katalogu zbiorów fotograficznych "Iwaszkiewiczowie w Podkowie Leśnej. Album fotografii rodzinnych" szczegóły
Łącznie: 0.00
72.6709325/16Ośrodek "Pamięć i Przyszłość"
NIP:899-25-97-458
Katalog wystawy „Wrocław 1945-2016” szczegóły
2016: 60 000.00
Łącznie: 60 000.00
60.6709326/16Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach
NIP:627-23-63-932
Publikacja katalogu do wystawy stałej o Powstaniach Śląskich i plebiscycie w 95. rocznicę III Powstania Śląskiego szczegóły
Łącznie: 0.00
73.3309337/16Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku
NIP:534-14-64-051
Wydanie dwujęzycznego katalogu zbiorów "Stawisko - dom sztuki, dom bez granic" szczegóły
2016: 24 000.00
Łącznie: 24 000.00
64.3309339/16Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Świerzawie
NIP:611-17-93-395
Publikacja katalogu dekoracji malarskich oraz elementów wyposażenia kościoła św. Jana i św. Katarzyny w Świerzawie szczegóły
Łącznie: 0.00
70.3309344/16Muzeum Okręgowe w Rzeszowie
NIP:813-11-07-843
Katalog artystów niepokornych szczegóły
Łącznie: 0.00
62.6709353/16Nowohuckie Centrum Kultury
NIP:675-00-06-576
Malarstwo, rysunek, fotografia - wydanie kompletu katalogów poświęconych sztuce Zdzisława Beksińskiego szczegóły
Łącznie: 0.00
62.3309355/16Muzeum Okręgowe w Toruniu
NIP:956-00-11-771
Widoki Torunia. Pocztówki ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu. Tom I (koniec XIX w. - 1919 r.) szczegóły
Łącznie: 0.00
73.6709357/16Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
NIP:714-00-01-859
Publikacja katalogu zbiorów sztuki współczesnej Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, T.1 Malarstwo, rysunek, grafika szczegóły
2016: 37 500.00
Łącznie: 37 500.00
70.6709362/16Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
NIP:648-27-68-167
Katalog Kolekcji Twórczości Nieprofesjonalnej w zbiorach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu szczegóły
Łącznie: 0.00
67.0009428/16Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im.Stanisława Hadyny
NIP:575-00-08-327
Konserwacja partytur muzycznych Stanisława Hadyny ze zbioru Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" w Koszęcinie - etap I szczegóły
Łącznie: 0.00
62.6709434/16Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie
NIP:712-19-33-378
Konserwacja zabytkowej zagrody z Niemiec w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie szczegóły
Łącznie: 0.00
68.0009442/16Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
NIP:583-00-08-826
Zakup wyposażenia do pracowni konserwacji zabytków Muzeum Archeologicznego w Gdańsku szczegóły
Łącznie: 0.00
69.6709452/16Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego
NIP:676-00-16-895
Wystawa „Dziedzictwo pielęgniarstwa krakowskiego" szczegóły
Łącznie: 0.00
50.6709460/16Stowarzyszenie Blechhammer-1944
NIP:749-20-66-800
Izba Pamięci w DK Lech w Kędzierzynie-Koźlu szczegóły
Łącznie: 0.00