Kolekcje - Narodowe zbiory sztuki współczesnej

Celem priorytetu jest tworzenie i rozwój reprezentatywnych międzynarodowych kolekcji sztuki współczesnej o randze zbiorów narodowych. Priorytet stanowi zatem narzędzie kontynuacji celu strategicznego priorytetu 1. Regulamin nowego priorytetu powstał, w wyniku konsultacji z udziałem ogólnopolskich stowarzyszeń, zrzeszających ekspertów w dziedzinie muzealnictwa i sztuki współczesnej.

Uprzejmie informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpatrzył wnioski w ramach naboru do priorytetu.

Do pobrania

Kontakt

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Narodowych Instytucji Kultury
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17,
00-071 Warszawa

Informacje telefoniczne dotyczące priorytetu są udzielane w godzinach 10:00 – 14:00 przez następujące osoby: