Obserwatorium kultury

Celem programu jest zdiagnozowanie szczególnie istotnych obszarów działania polityki kulturalnej poprzez dofinansowywanie projektów badawczych oraz projektów interpretujących dane o kulturze.

UWAGA
Uprzejmie informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpatrzył odwołania w ramach II naboru do programu.

Do pobrania

Kontakt

Narodowe Centrum Kultury,
ul. Płocka 13,
01-231 Warszawa

Informacje telefoniczne dotyczące priorytetu są udzielane w godzinach 10:00 – 14:00 przez następujące osoby:

Wyniki I naboru wniosków

PktNr SZPONWnioskodawcaNazwa ZadaniaDotacja (w zł) na rok:
68.4000296/16Zrzeszenie Filharmonii Polskich
NIP:525-25-37-647
Modele pracy orkiestr polskich - zebranie, opracowanie i interpretacja danych za lata 2011-2015szczegóły
2016: 130 000.00
Łącznie: 130 000.00
53.0000498/16Fundacja ARTnova
NIP:972-12-55-663
Zarządzanie usługowe muzeami w sektorze usług publicznychszczegóły
Łącznie: 0.00
69.2000504/16Fundacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
NIP:554-27-28-999
Prywatność internetowa Polaków w perspektywie prosumenckiej zmiany kulturowejszczegóły
Łącznie: 0.00
48.6000508/16FUNDACJA "KORPORACJA HA!ART"
NIP:677-22-29-728
"Ekonomia na opak" - nowe formy ekonomii kultury w dobie cyfrowej szczegóły
Łącznie: 0.00
63.0000512/16Instytut Kultury Miejskiej
NIP:583-31-23-864
Nowe formy zarządzania instytucjami kultury – praktyki, postawy, wyzwania.szczegóły
Łącznie: 0.00
78.6000514/16Fundacja Ośrodka KARTA
NIP:526-03-05-957
Archiwistyka społeczna - potencjał działań oddolnych w sferze historii i dziedzictwaszczegóły
2016: 116 328.00
2017: 55 020.00
Łącznie: 171 348.00
0 błędy form.03518/16Wolskie Centrum Kultury
NIP:527-27-43-841
Poszerzone pole kultury. Oddolne inicjatywy kulturalne i ich wpływ na kształtowanie praktyk odbiorców kulturyszczegóły
Łącznie: 0.00
53.6003524/16Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu
NIP:896-00-05-986
ESK 2016 a aktywizacja i partycypacja w kulturze mieszkańców i rozwój środowisk twórczych Dolnego Śląska i Polskiszczegóły
Łącznie: 0.00
66.0003530/16Fundacja Wiedza Lokalna
NIP:113-27-88-267
Oddolne działanie w kulturze. Zakres i znaczenie zjawiska.szczegóły
Łącznie: 0.00
59.4003648/16Stowarzyszenie Związek Miast Polskich
NIP:778-10-05-845
Nowe lokowanie instytucji publicznych w miejskich ekosystemach kultury w Polsceszczegóły
2016: 80 000.00
Łącznie: 80 000.00
73.6003668/16Stowaryszenie Klon/Jawor
NIP:525-21-88-951
Ochotnicze Straże Pożarne – lokalne centra kulturyszczegóły
2016: 115 420.99
Łącznie: 115 420.99
42.6003690/16Fundacja Doctus
NIP:851-31-80-684
Kompetencje kulturowe absolwentów Uniwersytetu Szczecińskiegoszczegóły
Łącznie: 0.00
71.8003750/16Stowaryszenie Klon/Jawor
NIP:525-21-88-951
W poszukiwaniu kulturotwórczego potencjału świąt lokalnychszczegóły
2016: 91 042.40
2017: 50 000.00
Łącznie: 141 042.40
65.6003774/16ProVision Solutions Jakub Wróblewski
NIP:832-19-19-892
Rola Uniwersytetów III wieku w procesie aktywizacji kulturalnej seniorów.szczegóły
2016: 30 000.00
Łącznie: 30 000.00
41.0003783/16Ośrodek Badań i Analiz Społecznych
NIP:957-10-41-913
Paradoksy demokratyzacji. O strukturalnym i aksjonormatywnym (nie)dopasowaniu porządków instytucji i odbiorców kulturyszczegóły
Łącznie: 0.00
40.8003808/16Krakowski Park Technologiczny
NIP:675-11-57-834
Kondycja Polskiej Branży Gier Wideoszczegóły
Łącznie: 0.00
52.0003837/16INSTYTUT RZEŹBY SPOŁECZNEJ Fundacja im. Josepha Beuysa
NIP:897-17-23-366
Diagnoza funkcjonowania sektora kreatywnego czasopism kulturalnych i artystycznychszczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.03880/16FUNDACJA PARTNERSTWO DLA EDUKACJI
NIP:521-37-13-927
Nowe opracowanie testu muzycznych umiejętności percepcyjnychszczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.03915/16Fundacja SPOT.
NIP:783-16-37-927
Między oddolnymi działaniami a instytucjami publicznymi: miejskie ogrody społecznościowe jako narzędzie uspołecznienia pszczegóły
Łącznie: 0.00
50.6004003/16Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej MERITUM
NIP:679-28-79-702
Interwencje na Medal! - Identyfikacja i analizaszczegóły
Łącznie: 0.00
64.4004007/16Fundacja Rokoko
NIP:725-20-62-932
Edukacja dzieci w polskim teatrzeszczegóły
Łącznie: 0.00
57.6004032/16Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab
NIP:542-32-19-955
Rola nowo powstałych placówek kulturalnych w miastach o niskim poziomie rozwoju sektora kultury.szczegóły
Łącznie: 0.00
61.8004037/16Stowarzyszenie Artystyczne Horizon
NIP:677-22-87-312
Filharmonia XXI wieku - analiza sytuacji prawnej, finansowej i społecznej 23 polskich instytucji.Raport, diagnoza, idee.szczegóły
Łącznie: 0.00
42.0004046/16Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej
NIP:676-22-93-050
Zastosowanie i skuteczność współzarządzania w samorządowej polityce kulturalnej - skala, motywy, dobre praktykiszczegóły
Łącznie: 0.00
69.0004055/16Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia"
NIP:701-01-70-150
Nasi Mecenasiszczegóły
2016: 50 000.00
Łącznie: 50 000.00
0 błędy form.04334/16Wincenty Święcicki
NIP:583-24-60-996
Humanizowanie chaotyczności produktów producentów w naszym otoczeniuszczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.04347/16Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia"
NIP:701-01-70-150
Drugi domszczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.04359/16Teatr Studio im. St.I.Witkiewicza
NIP:525-00-09-789
Badanie preferencji widzów teatralnychszczegóły
Łącznie: 0.00
80.4004371/16Elbląskie Towarzystwo Naukowe im.Jana Myliusa Societas Scientiarum Elbingensis
NIP:578-30-39-215
Efekt Bilbao czy kult Cargo? Nowe instytucje kultury jako aktywatory życia społecznego, kulturalnego oraz gospodarczegoszczegóły
2016: 99 937.20
Łącznie: 99 937.20
49.2004383/16Izba Wydawców Prasy
NIP:525-15-72-357
Funkcja prasy w dobie transformacji i cyfrowego dostępu do treści. Eksploracja czytelnictwa w gronie Digital Natives.szczegóły
Łącznie: 0.00
59.4004396/16Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej
NIP:915-17-88-858
reMIX? Szanse i zagrożenia włączenia animacji w rewitalizację: badania, opracowanie modeli dobrych praktyk.szczegóły
Łącznie: 0.00
64.4004403/16Fundacja Ari Ari
NIP:727-27-33-418
Barakowozy kultury. Oddolne inicjatywy wędrowne, objazdowe, mobilne. szczegóły
2016: 40 000.00
Łącznie: 40 000.00
65.0004459/16Fundacja ALTUM
NIP:783-16-94-291
Przedsiębiorczość w edukacji kulturalnej: motywacje, narracje, praktykiszczegóły
Łącznie: 0.00
51.6004467/16Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
NIP:584-09-02-457
Kreatywny impuls. Design jako „dźwignia” transformacji polskiej gospodarkiszczegóły
Łącznie: 0.00
80.0004484/16Biblioteka Elbląska im.Cypriana Norwida
NIP:578-17-65-319
Kultura jako dźwignia: podnoszenie jakości życia i redukcja nierówności społecznych.szczegóły
2016: 127 440.00
2017: 85 120.00
Łącznie: 212 560.00
50.0004544/16FUNDACJA RES PUBLICA IM. HENRYKA KRZECZKOWSKIEGO
NIP:526-21-19-383
DNA MIASTA: Działania pozainstytucjonalne a ekosystemy kultury. szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.04900/16FUNDACJA "NIEZALEŻNY FUNDUSZ KULTURY POLCANART"
NIP:525-26-27-959
Przygotowanie i wydanie publikacji pt. „System szkolnictwa muzycznego w Polsce – koncepcje, innowacje i eksperymenty”.szczegóły
Łącznie: 0.00
63.2004904/16Kamon Consulting Rafał Kasprzak
NIP:113-17-66-513
Ewolucja sektora przemysłów kreatywnych w Polsce w latach 2009 – 2017szczegóły
Łącznie: 0.00
54.8004910/16Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
NIP:584-03-04-578
Nowe praktyki muzyczne w polskiej kulturze prawnej szczegóły
Łącznie: 0.00
70.7504915/16Uniwersytet Warszawski
NIP:525-00-11-266
Postawy wobec języka szczegóły
2016: 54 477.50
2017: 55 927.87
Łącznie: 110 405.37
59.4004919/16IBC GROUP Central Europe Holding Spółka Akcyjna
NIP:701-01-31-084
Ewaluacja ex-post XVII Międzynarodowego Konkursu im. Fryderyka Chopinaszczegóły
Łącznie: 0.00
77.2004929/16Fundacja Projekt: Polska
NIP:113-27-09-813
Digitalizacja zasobów w polskich instytucjach kultury - ewaluacja.szczegóły
2016: 50 000.00
2017: 99 974.00
2018: 50 000.00
Łącznie: 199 974.00
72.2004939/16Łódzki Dom Kultury
NIP:724-10-00-092
Badanie i ewaluacja projektów Amatorskiego Ruchu Artystycznego skierowanych do dzieci do 15 r.ż. z terenu woj. łódzkiegoszczegóły
2016: 90 394.40
Łącznie: 90 394.40
55.2004942/16Teatr Wielki w Łodzi
NIP:724-00-01-793
Łódzkie Spotkania Baletowe – świadomość lokalna, międzynarodowy prestiż. Ewaluacja biennale promującego balet w Polsce.szczegóły
Łącznie: 0.00
48.6004948/16Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza
NIP:525-15-89-168
Jaka polityka kulturalna jest możliwa? Analiza interwencji państwa w kulturze na przykładzie sektora teatralnegoszczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.06218/16Siemianowickie Centrum Kultury
NIP:643-17-34-514
Znaczenie samorządowych instytucji kultury w rozwoju postindustrialnych społeczności lokalnych w województwie śląskim.szczegóły
Łącznie: 0.00
48.4006393/16fundacja "My Evergreen"
NIP:714-20-43-885
Diagnoza kultury województwa lubelskiegoszczegóły
Łącznie: 0.00
55.0006402/16Warsztat Innowacji Społecznych
NIP:679-30-86-843
Branża kreatywna dla instytucji kultury - współpraca międzysektorowa w tworzeniu innowacyjnych e-usług kulturalnychszczegóły
Łącznie: 0.00
51.7506410/16FUNDACJA RES PUBLICA IM. HENRYKA KRZECZKOWSKIEGO
NIP:526-21-19-383
Obserwatorium DNA Miasta: kultura w rewitalizacjiszczegóły
Łącznie: 0.00
40.2006422/16Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa
NIP:712-27-08-867
Badanie podstaw prawnych, stopnia i jakości udziału w życiu kulturalnym obywateli państw trzecichszczegóły
Łącznie: 0.00
56.4006425/16Fundacja Obserwatorium
NIP:524-26-86-216
Kultura w budowie. Diagnoza inwestycji w obiekty kulturalne realizowanych ze środków publicznych szczegóły
Łącznie: 0.00
60.6006437/16Qualio. Badania i działania społeczne Spółka Cywilna
NIP:725-20-95-363
Rola oddolnych działań kulturalnych w procesie rewitalizacji polskich miast szczegóły
Łącznie: 0.00
62.4006467/16Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego
NIP:813-33-78-078
Przedsiębiorcy w społecznościach lokalnych - współtwórcy życia kulturalnego czy jego zwykli uczestnicy?szczegóły
Łącznie: 0.00
55.4006483/16Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego
NIP:873-26-76-391
Aktywność kulturalna młodzieży a reprodukcja kulturowa i edukacja kulturalna na Podkarpaciu szczegóły
Łącznie: 0.00
63.2506494/16Fundacja Pro Cultura
NIP:527-24-31-797
Laboratoria nowej kultury - oddolne inicjatywy realizowania innowacyjnych projektów z wykorzystaniem technologii informaszczegóły
Łącznie: 0.00
70.8006593/16Fundacja Ważka
NIP:914-15-58-252
Dożynki 2016 - wymiar lokalny i ponadregionalnyszczegóły
2016: 52 675.20
Łącznie: 52 675.20
53.6006596/16Fundacja Instytut Spraw Publicznych
NIP:526-10-49-700
Oddolne inicjatywy kulturowe na obszarach wiejskich – pola, kapitały, ścieżki interakcyjneszczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.06605/16Klub Jagielloński
NIP:676-17-88-105
Mapa kultury 2015szczegóły
Łącznie: 0.00
58.2506610/16Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego
NIP:701-00-02-599
Teatr publiczny – ogólnopolskie badanie teatrów, publiczności i społecznego stosunku do teatruszczegóły
Łącznie: 0.00
72.7506615/16Centrum Myśli Jana Pawła II
NIP:525-23-57-081
Sztuka w dialoguszczegóły
2016: 50 000.00
Łącznie: 50 000.00
0 błędy form.06623/16Muzeum Historii Polski w Warszawie
NIP:701-00-15-596
Muzeum, narracja, doświadczenie. Strategie ekspozycyjne a proces edukacyjny szczegóły
Łącznie: 0.00
53.8006635/16Spółdzielnia Socjalna KULTURHAUZ
NIP:956-23-08-363
Spółdzielnie socjalne artystów w Polsce - badania w perspektywie interdyscyplinarnejszczegóły
Łącznie: 0.00
56.6007281/16Biblioteka Analiz sp. z o.o.
NIP:525-22-29-696
Badanie środowiska internetowych self-publisherówszczegóły
Łącznie: 0.00
52.0007286/16Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
NIP:525-00-08-666
Społeczne rozumienie ekologii. Praktyki ekologiczne a wspólnoty lokalne w Polsce. szczegóły
Łącznie: 0.00
57.4007319/16Stowarzyszenie Teatralne TESPIS
NIP:634-23-73-397
Teatry nieinstytucjonalne w Polsce. Badanie zmiany w kulturze.szczegóły
Łącznie: 0.00
51.0007336/16Uniwersytet Łódzki
NIP:724-00-03-243
Strefy kreatywne w aspekcie kształtowania karier, tożsamości, stylów życia młodych dorosłych szczegóły
Łącznie: 0.00
58.8007340/16Uniwersytet Łódzki
NIP:724-00-03-243
Edukacja artystyczna i popularyzacja sztuki w Polsce. Analiza i ewaluacja projektów kierowanych do dzieci i młodzieży. szczegóły
2016: 70 000.00
Łącznie: 70 000.00
49.2007373/16Fundacja Normalne Miasto - Fenomen
NIP:725-20-05-839
BIBLIOSKAN - ogólnopolskie badanie finansów bibliotek publicznych 2015szczegóły
Łącznie: 0.00
55.2007378/16Fundacja Puszka
NIP:951-23-49-325
Badanie oddolnych inicjatyw twórczych w przestrzeni publicznejszczegóły
Łącznie: 0.00
70.4007389/16Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie
NIP:655-17-62-631
Koziołek Matołek rozwija i uczyszczegóły
2016: 50 000.00
2017: 50 000.00
Łącznie: 100 000.00
53.6007394/16Biuro Badań Społecznych Question Mark
NIP:727-26-92-760
Nowe horyzonty kina. Ewaluacja międzynarodowych festiwali filmowych: T-mobile Nowe Horyzonty i American Film Festivalszczegóły
Łącznie: 0.00
52.4007398/16Biuro Badań Społecznych Question Mark
NIP:727-26-92-760
Wpływ budżetów obywatelskich miast na zmiany w kulturze. szczegóły
Łącznie: 0.00
62.0007400/16Biblioteka Analiz sp. z o.o.
NIP:525-22-29-696
Badanie kulturowo-ekonomicznego obiegu książek drukowanych i elektronicznych w latach 2015-2016szczegóły
2016: 50 000.00
Łącznie: 50 000.00
51.8007403/16Fundacja Obserwatorium
NIP:524-26-86-216
Wieloaspektowa diagnoza funkcjonowania festiwali filmowych w Polsce szczegóły
Łącznie: 0.00
55.0007412/16Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego
NIP:873-26-76-391
Aktywność audytorium i potencjał organizatorów kultury na Podkarpaciuszczegóły
Łącznie: 0.00
62.4007419/16Polska Fundacja Komunikacji
NIP:527-26-69-926
Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności domów kulturyszczegóły
Łącznie: 0.00
44.2007443/16EF STUDIO
NIP:527-21-57-480
Tożsamość instytucji kultury oraz identyfikacja, opis i estetyka realizowanych praktyk społeczno-kulturowych.szczegóły
Łącznie: 0.00
52.7507446/16Sonda Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością
NIP:642-31-87-003
Design thinking w muzeum. Badanie projektów edukacji muzealnej kierowanych do dzieci i młodzieży w wieku do 15 lat.szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.07450/16Fundacja Fabryka UTU
NIP:956-21-97-751
Oddolne organizowanie kultury wobec instytucji kultury w mieście. Studium przypadku Toruńszczegóły
Łącznie: 0.00
51.0007503/16Agrotec Polska Sp. z o.o.
NIP:526-28-25-916
KREATYWNIE KOMPETENTNI. Kompetencje społeczne i kulturowe istotne z perspektywy rozwoju polskiego sektora kreatywnego szczegóły
Łącznie: 0.00
53.6007506/16Agrotec Polska Sp. z o.o.
NIP:526-28-25-916
Dwa razy do tej samej rzeki. Narzędzia wdrożenioweszczegóły
Łącznie: 0.00
67.8007519/16Fundacja Rozwoju Badań Społecznych
NIP:677-23-93-209
Ewaluacja festiwali filmowych w Krakowie - ochrona różnorodności kulturowej i rozwój branży. Nowe narzędzia ewaluacji.szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.07524/16Polski Ośrodek Lalkarski POLUNIMA
NIP:727-10-70-453
Raport o stanie polskiego teatru lalek w sezonie teatralnym 2015/2016szczegóły
Łącznie: 0.00
65.6007526/16Małopolski Instytut Kultury
NIP:675-00-04-488
Społeczna architektura bibliotek. Wpływ nowych przestrzeni bibliotecznych na społeczności lokalne w małych miastach.szczegóły
Łącznie: 0.00
51.8007529/16Przestrzeń Wyobrażona Anna Pospieszna
NIP:782-23-68-741
U progu dorosłości. Analiza stanu wiedzy o kulturze i kompetencji kulturowych wśród młodzieży w wieku 16-18 lat.szczegóły
Łącznie: 0.00
47.8007531/16Przedsiębiorstwo Społeczne Agencja Artystyczna GAP Sp. z o.o.
NIP:675-14-92-142
Archiwistyka społeczna i oddolna digitalizacja - charakterystyka zjawiska i potencjał oddziaływania społecznegoszczegóły
Łącznie: 0.00
69.4007536/16Fundacja Teatroterapia Lubelska
NIP:712-31-43-568
Art Brut w Polsceszczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.07540/16Biblioteka Śląska w Katowicach
NIP:954-19-14-963
Diagnoza szkolnej edukacji kulturowej wobec sztuki współczesnej wraz z kompleksowym szkoleniem kadr nauczycieliszczegóły
Łącznie: 0.00
76.6007545/16Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski
NIP:676-10-71-117
ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY 2016 JAKO FENOMEN SPOŁECZNY, KULTUROWY I RELIGIJNYszczegóły
2016: 114 900.00
Łącznie: 114 900.00
61.5007548/16Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"
NIP:529-16-47-110
JASKÓŁKI. Nowe zjawiska w instytucjach i nie-instytucjach kultury w Polsce.szczegóły
Łącznie: 0.00
50.0007933/16Muzeum Regionalne w Jarocinie
NIP:617-10-08-879
Jak festiwale tworzą kulturę. Muzyka, fani, wartościszczegóły
Łącznie: 0.00
54.0007938/16Łódź Art Center
NIP:728-26-04-912
Design w Polsce - projektanci, producenci, odbiorcy. Badanie świadomości i analiza środowiska.szczegóły
Łącznie: 0.00
52.4007951/16Krakowskie Biuro Festiwalowe
NIP:676-17-87-436
Miasto literatury w budowie. Badanie literackiego sektora kreatywnego w Krakowie i regionie: skala, potencjał, potrzeby.szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.07962/16Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu
NIP:897-16-61-731
Polska obecność na Wschodzie. Raport na temat polskiej polityki kulturalnej wobec Białorusi, Rosji i Ukrainyszczegóły
Łącznie: 0.00
63.5007971/16Miejski Teatr Miniatura w Gdańsku
NIP:584-03-57-149
Młodzi, teatr i nowe mediaszczegóły
Łącznie: 0.00
81.2008004/16Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
NIP:675-00-07-570
Ogólnopolskie Badanie Losów Zawodowych Absolwentów Uczelni Artystycznych (OBLZA).szczegóły
2016: 262 123.34
2017: 232 662.36
2018: 219 670.36
Łącznie: 714 456.06
53.6008018/16Fundacja Wiedza Lokalna
NIP:113-27-88-267
„Uczestnictwo w kulturze czy praktyki obywatelskie? Analiza inicjatyw oddolnych w polskich miastach”szczegóły
Łącznie: 0.00
76.0009714/16Centrum Nauki Kopernik
NIP:701-00-25-169
Od czego zależy styl zwiedzania muzeów i centrów nauki? Wpływ kapitału naukowego uczniów na postawy podczas zwiedzaniaszczegóły
2016: 71 060.00
Łącznie: 71 060.00